D330

1986, 18. březen, Praha. – Zpráva o výslechu mluvčích Charty 77 a o hrozbě trestního stíhání za vydání dokumentu Prostor pro mladou generaci. (Dokument č. 10/86)

Krátce po odeslání dokumentu Charty 77 č. 7 Prostor pro mladou generaciE1Srv. D327 (6. 3. 1986). Federálnímu shromáždění ČSSR a vládě ČSSR byli mluvčí Charty 77 podrobeni výslechu. Byly to první výslechy letošních mluvčích Charty podle zákona o SNB. Jana Šterna odvezli příslušníci Státní bezpečnosti do Bartolomějské ulice z bytu ve večerních hodinách 11. března 1986. Protokolárně byla vyslechnuta též jeho žena. Výslech Martina Palouše se konal 12. března ráno. Oběma mluvčím bylo v souvislosti s vydáním dokumentu o mladé generaci a vůbec v souvislosti s jejich činností vysloveno důrazné varování: budou-li v této činnosti pokračovat, hrozí jim trestní stíhání. Jan Štern i Martin Palouš se proti tomuto varování rozhodně ohradili. Poukázali na to, že činnost Charty 77, která upozorňuje na porušování lidských práv a provází tuto kritiku konstruktivními návrhy, je plně v souladu s čs. zákony a se známými mezinárodními pakty, jež se staly nedílnou součástí čs. právního řádu. Nejsou si proto jako mluvčí této iniciativy vědomi žádné trestné činnosti a naopak jsou přesvědčeni, že činnost Charty, kterou v dané chvíli reprezentují, je společensky potřebná a prospěšná.

Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 4, s. 8.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 16 (1986), č. 4, s. 12
  • Nový domov, roč. 37 (1986), č. 9.
E1.Srv. D327 (6. 3. 1986).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc3
Rok1986
Zpracovanýtrue
OCRfalse