D326

1986, 3. březen, Praha. – Kondolenční dopis manželce zavražděného švédského státníka Olofa Palmeho. (Dokument č. 6/86)

Jsme otřeseni nesmyslným činem, který připravil o život Vašeho manžela. Olof PalmeE1Olof Palme, 30. 1. 1927–1. 3. 1986. Od roku 1969 předseda švédské sociálnědemokratické strany, od roku 1982 ministerský předseda a vůdčí představitel Socialistické internacionály. V roce 1968 protestoval proti sovětské okupaci Československa, odsuzoval normalizaci a otevřeně projevoval sympatie k Chartě 77. V roce 1980 iniciátor komise pro odzbrojení a bezpečnost ve světě, tzv. Palmeho komise. Smrtelně postřelen 28. 2. 1986 na stockholmské ulici, když šel se ženou a synem pěšky do kina. zůstane v dobré paměti čs. občanů jako přítel, který vřele sympatizoval s jejich demokratizačními snahami a vždy se zastával těch, kteří byli za toto úsilí pronásledováni. Solidarizoval se rovněž se společenstvím Charta 77 a s naší činností na obranu lidských práv. Budeme na něj vzpomínat jako na člověka a politika, který usiloval o spřátelenou Evropu i o svět bez příkrých sociálních rozdílů, bez válek, o svět lidských práv a demokracie.

Přijměte prosím Vy i Vaši synové naši hlubokou účast i přání, abyste se ze zranění zotavila!

Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 4, s. 2
  • Listy, roč. 16 (1986), č. 2, s. 2–3.
E1.Olof Palme, 30. 1. 1927–1. 3. 1986. Od roku 1969 předseda švédské sociálnědemokratické strany, od roku 1982 ministerský předseda a vůdčí představitel Socialistické internacionály. V roce 1968 protestoval proti sovětské okupaci Československa, odsuzoval normalizaci a otevřeně projevoval sympatie k Chartě 77. V roce 1980 iniciátor komise pro odzbrojení a bezpečnost ve světě, tzv. Palmeho komise. Smrtelně postřelen 28. 2. 1986 na stockholmské ulici, když šel se ženou a synem pěšky do kina.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den3
Měsíc3
Rok1986
Zpracovanýtrue
OCRfalse