D317

1985, 24. říjen, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi o poplašných zprávách, že bude omezeno cestování čs. občanů do Maďarska. (Dokument č. 25/85)

[…]E1Na první straně razítko: Úřad předsednictva vlády ČSSR, došlo dne 29. 10. 1985, čj. 23222, a podpis: 899 Šustrová.

Vážený pane ministerský předsedo,

v poslední době se ve veřejnosti šíří různé dezinformace a poplašné zprávy. Vzbuzují obavy a rozladění a samy o sobě svědčí o nedobré vnitropolitické situaci a informační politice.

Podle jedné z těchto zpráv, která proniká z kruhů blízkých vládě, má být od 1. ledna příštího roku omezeno cestování našich občanů do sousedního Maďarska zavedením devizových příslibů a pasových formalit, jaké se užívají ve styku s Jugoslávií. Důvodem je zřejmě připravované otevření hranic a bezvízový styk mezi Maďarskou lidovou republikou a Rakouskem a pokračující ekonomická reforma v Maďarsku.E2Zprávy o omezení cest čs. občanů do Maďarska patrně mj. souvisely s budapešťským kulturním symposiem 15.–17. 10. 1985, při němž se zintenzívnily vztahy mezi neoficiálními českými a maďarskými spisovateli a umělci.. Viz D316 (25. 9. 1985).

O naší republice je známo, že patří k zemím s největšími omezeními při povolování cest do zahraničí. Domníváme se, že připravovaná opatření jsou v příkrém rozporu s ustanoveními Závěrečného aktu helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a že ostře kontrastují s kulturním fórem, které se právě koná v Budapešti. Naši oficiální představitelé často proklamují souhlas a podporu procesu uvolňování v Evropě a zde by namísto zlepšení a uvolnění cestování došlo k jeho omezení. Takovým způsobem se vztahy mezi národy a zeměmi mohou jen zhoršovat, ne prohlubovat.

Přitom právě o Maďarsko mají naši turisté zájem, protože jeho svobodnější a příjemnější životní styl kontrastuje se zdejší zapšklou atmosférou. Maďarsko je též tranzitní zemí při cestách do Rumunska, Bulharska a Jugoslávie. A zvláště chceme upozornit na velice vážné důsledky, které by omezení dosavadního způsobu cestování mělo pro početnou maďarskou menšinu našich občanů na Slovensku, jimž by značně zkomplikovalo běžné a časté kontakty s příbuznými a blízkými v sousedním Maďarsku.

Jménem Charty 77 se na Vás obracíme s touto interpelací a žádáme, aby mluvčí vlády zaujal k těmto již značně rozšířeným a zneklidňujícím informacím stanovisko. Chtěli bychom věřit, že jde o zprávy neověřené, které nebudou vládními místy potvrzeny. Zakládají-li se ale naopak na pravdě a k omezení styku mezi Československem a Maďarskem skutečně dojde, upozorňujeme na mimořádně negativní dopad, který bude takový krok v naší veřejnosti mít.

Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 8 (8. 10.–3. 11. 1985), s. 1–2
  • Listy, roč. 15, č. 6 (prosinec 1985), s. 15
  • Nový domov, roč. 36, č. 23 (14. listopadu 1985)
  • Národní politika, roč. 17, s. 12 (prosinec 1985).
E1.Na první straně razítko: Úřad předsednictva vlády ČSSR, došlo dne 29. 10. 1985, čj. 23222, a podpis: 899 Šustrová.
E2.Zprávy o omezení cest čs. občanů do Maďarska patrně mj. souvisely s budapešťským kulturním symposiem 15.–17. 10. 1985, při němž se zintenzívnily vztahy mezi neoficiálními českými a maďarskými spisovateli a umělci.. Viz D316 (25. 9. 1985).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den24
Měsíc10
Rok1985
Zpracovanýtrue
OCRfalse