D310

1985, 1. červenec, Praha. – Sdělení o ohlasech na Pražskou výzvu k otázkám míru a bezpečnosti v Evropě, zaslané na vědomí mírovému konventu v Amsterdamu. (Dokument č. 18/85)

Diskuse o Pražské výzvěE1Viz D297 (11. 3. 1985).

Mluvčí Charty 77 potvrzují příjem dopisů, v nichž organizace, skupiny i jednotlivci zaujali stanoviska k Pražské výzvě, a děkují za projevený zájem.E2Domácí i zahraniční ohlasy k Pražské výzvě byly publikovány v jednotlivých samizdatových a exilových časopisech: a) Komentáře, roč. 1 (1985), č. 1–2: Hájek, J.: Několik poznámek k shromáždění END v Amsterdamu 1985, s. 1–4; Slavík, V.: Poznámky k Pražské výzvě, č. 2, s. 1–3; Kohák, E.: Dopis k Pražské výzvě, s. 4–6; Filip, O.: Z dopisu, s. 9; Ost–West dialog (západní Berlín): Odpověď na Pražskou výzvu, s. 10–21; Humanitus International (USA): Signatářům Pražské výzvy, s. 23; East–West People (Londýn): „Pražská výzva“, s. 23; CND (Londýn): Mluvčím Charty 77, s. 25; Nei til Atomvaben (Norsko): Odpověď na Pražskou výzvu, s. 25–28; CODENE (Paříž): Odpověď na Pražskou výzvu, s. 29–31; Sdružení iniciativy pro dialog Západ–Východ: Odpověď na Pražskou výzvu, s. 32. Tamtéž, č. 3 (léto 1985): END (Londýn): Odpověď Chartě 77, s. 1–3; KOS (Polsko): Dopis Chartě 77 v Československu, s. 4–5; KOS (Polsko): Kongres END v Amsterodamu; Onyszkiewicz, J.: Dopis účastníkům kongresu, s. 5–6; Nej til Atomvaben (Dánsko): Chartě 77 od Ne atomovým zbraním; Národní mírová rada (Anglie): Dopis signatářům Pražské výzvy, s. 11–12; Liberální strana V. Británie: Dopis k Pražské výzvě, s. 12–13; Labour Party: Jednotně za mír, s. 13–15; Markovič, M.: Z dopisu o Pražské výzvě, s. 16; Cadogan, P.: Ustavení skupiny Active Nautrality New Europe, s. 17. Tamtéž, roč. 2, č. 4 (podzim 1985): Politicus: Dopis k Pražské výzvě, s. 28–30; č. 5 (jaro 1986): Uhl, P.: Politicus non satis polites arbitas; č. 6 (podzim 1986): Švédská mírová a smírčí společnost signatářům Pražské výzvy, s. 44–47; Míroví aktivisté Východ–Západ USA, s. 52–54. b) Diskuse: Šabata, J.: Dopis Čs. výboru pro evropskou bezpečnost a spolupráci, č. 24 (květen 1985), s. 19–26; Šabata, J.: O demokratickou a revoluční identitu levice našich dnů, č. 26 (červenec 1985), s. 1–14; Tesařová, V.: O vztahu mírového hnutí a německé otázce i dalších problémech, č. 27 (srpen 1985), s. 1–11; Uhl, P.: Diskuse mezi Laureatem (Č. Císařem) a J. Šabatou, č. 28 (říjen 1985), s. 1–2; Kohout, L.: Kritické poznámky k polemice s J. Šabatou, č. 28, s. 2–11; Laureatus ante scriptum, č. 28, s. 12–14. c) Informace o Chartě 77: Valentík, Petr: Signatářům Pražské výzvy, roč. 8, č. 5, s. 4; Dopis britských mírových aktivistů Chartě 77, č. 6, s. 12–13; Zs: K Pražské výzvě, č. 6, s. 13–15; K Pražské výzvě, č. 7, s. 14; Z diskuse o Pražské výzvě (East West People Londýn, Campaign for Nuclear Disarmament Londýn, National Peace Council Londýn, Nej til Atomvaben Dánsko); Dopis 20 občanů NDR signatářům Pražské výzvy; Mírové hnutí v NDR, č. 8, s. 8–13; Z diskuse o Pražské výzvě: END, CND, Ost–West Dialog, Humanitas international (USA), Labour Party, Nei til Atomvagen (Norsko), CODENE (Francie), IDEO (Francie), KOS (Polsko), Dopis Z. Tominové přátelům do Československa, č. 9, s. 12–17. Kiss, J.: Signatářům Pražské výzvy, roč. 9, č. 3, s. 7–12. d) Listy: Havel, Václav: Příspěvek k mírovému kongresu v Amsterodamu, příloha k č. 2 (duben 1985), s. I–XII; Müller, A.: Anatomie s otazníky, č. 4 (červenec 1985) s. 45–48; 4. mezinárodní konvent za jaderné odzbrojení v Evropě, č. 5 (říjen 1985), s. 13; Hájek, J.: Amsterodamskému shromáždění za nukleární odzbrojení v Evropě, č. 6 (prosinec 1985), s. 19–20; e) Svědectví: Havel V.: Anatomie jedné zdrženlivosti, č. 75 (1985), s. 595–599. Pražská výzva vyšla v řadě západních novin, v Dánsku, Itálii, Rakousku, Anglii aj. O Pražské výzvě se diskutovalo např. v britských politických stranách, nejčastěji (i v domácích disidentských kruzích) se objevovaly výhrady k odstavci o řešení německé otázky. Pražskou výzvu přijala s nadšením bělehradská skupina Praxis. Z dosud došlých textů je zřejmé, že rozvíjející se diskuse o mírových vztazích v Evropě a ve světě vede k postupnému vyjasňování různých vzájemně souvisejících aspektů současné situace. Věříme, že z této debaty vzejdou dříve či později i návrhy a pracovní varianty možných konkrétních postupů, takových, aby mohl být zastaven současný konfrontační trend s růstem napětí a zbrojení a prosadila se myšlenka, že nikoli stále ozbrojenější hranice, ale pásmo míru, nikoli posilování rozdělení Evropy, ale jeho překonávání, nikoli zvětšování, ale oslabování vojenské moci, nikoli útlak a mocenská manipulace vnější i vnitřní, ale uplatňování občanských svobod a odpovědnosti každého člověka a každého společenství jsou zárukou míru.

Chartě 77 dosud došlo stanovisko skupiny dvaceti občanů z NDR (podepsána Gabi Bechtleová a další), Interkerkelijk Vredesberaad a Pax Christi z Nizozemí (podepsané Mient van Faberem a Jan ter Laakem), East West Peace People z Londýna (podepsané Stephenem Brownem), Campaign for Nuclear Disarmament z Londýna (podepsané Peterem Cadoganem), European Nuclear Disarmament z Londýna (podepsané Judith Eversleyovou a Fionou Weirovou), National Peace Council z Londýna (podepsané Sheilou Oakesovou), Nej til Atomvaben z Kodaně (podepsané Johnem Jensenem), návrh západoberlínské skupiny pro dialog mezi Východem a Západem a stanovisko CODENE z Paříže.

Víme i o dalších stanoviscích, jejichž texty dosud nemáme k dispozici, i o tom, že některé skupiny se chystají vystoupit v diskusi na amsterodamském mírovém kongresu. Věříme, že jednání v Amsterdamu povede k dalšímu sblížení postojů a posílení vědomí, že nikoli izolované a dílčí akce, ale hledání způsobů a záruk bezpečnosti všech, tedy států i občanů, povedou k odvrácení od logiky bloků a zbrojních závodů k logice budování Evropy „jako společenství rovnoprávných partnerů, z něhož nesálá do světa nebezpečí globální války, ale která je příkladem skutečného mírového soužití“.

Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 8 (1985), č. 8, s. 1–2.
E1.Viz D297 (11. 3. 1985).
E2.Domácí i zahraniční ohlasy k Pražské výzvě byly publikovány v jednotlivých samizdatových a exilových časopisech:
a) Komentáře, roč. 1 (1985), č. 1–2: Hájek, J.: Několik poznámek k shromáždění END v Amsterdamu 1985, s. 1–4; Slavík, V.: Poznámky k Pražské výzvě, č. 2, s. 1–3; Kohák, E.: Dopis k Pražské výzvě, s. 4–6; Filip, O.: Z dopisu, s. 9; Ost–West dialog (západní Berlín): Odpověď na Pražskou výzvu, s. 10–21; Humanitus International (USA): Signatářům Pražské výzvy, s. 23; East–West People (Londýn): „Pražská výzva“, s. 23; CND (Londýn): Mluvčím Charty 77, s. 25; Nei til Atomvaben (Norsko): Odpověď na Pražskou výzvu, s. 25–28; CODENE (Paříž): Odpověď na Pražskou výzvu, s. 29–31; Sdružení iniciativy pro dialog Západ–Východ: Odpověď na Pražskou výzvu, s. 32.
Tamtéž, č. 3 (léto 1985): END (Londýn): Odpověď Chartě 77, s. 1–3; KOS (Polsko): Dopis Chartě 77 v Československu, s. 4–5; KOS (Polsko): Kongres END v Amsterodamu; Onyszkiewicz, J.: Dopis účastníkům kongresu, s. 5–6; Nej til Atomvaben (Dánsko): Chartě 77 od Ne atomovým zbraním; Národní mírová rada (Anglie): Dopis signatářům Pražské výzvy, s. 11–12; Liberální strana V. Británie: Dopis k Pražské výzvě, s. 12–13; Labour Party: Jednotně za mír, s. 13–15; Markovič, M.: Z dopisu o Pražské výzvě, s. 16; Cadogan, P.: Ustavení skupiny Active Nautrality New Europe, s. 17.
Tamtéž, roč. 2, č. 4 (podzim 1985): Politicus: Dopis k Pražské výzvě, s. 28–30; č. 5 (jaro 1986): Uhl, P.: Politicus non satis polites arbitas; č. 6 (podzim 1986): Švédská mírová a smírčí společnost signatářům Pražské výzvy, s. 44–47; Míroví aktivisté Východ–Západ USA, s. 52–54.
b) Diskuse: Šabata, J.: Dopis Čs. výboru pro evropskou bezpečnost a spolupráci, č. 24 (květen 1985), s. 19–26; Šabata, J.: O demokratickou a revoluční identitu levice našich dnů, č. 26 (červenec 1985), s. 1–14; Tesařová, V.: O vztahu mírového hnutí a německé otázce i dalších problémech, č. 27 (srpen 1985), s. 1–11; Uhl, P.: Diskuse mezi Laureatem (Č. Císařem) a J. Šabatou, č. 28 (říjen 1985), s. 1–2; Kohout, L.: Kritické poznámky k polemice s J. Šabatou, č. 28, s. 2–11; Laureatus ante scriptum, č. 28, s. 12–14.
c) Informace o Chartě 77: Valentík, Petr: Signatářům Pražské výzvy, roč. 8, č. 5, s. 4; Dopis britských mírových aktivistů Chartě 77, č. 6, s. 12–13; Zs: K Pražské výzvě, č. 6, s. 13–15; K Pražské výzvě, č. 7, s. 14; Z diskuse o Pražské výzvě (East West People Londýn, Campaign for Nuclear Disarmament Londýn, National Peace Council Londýn, Nej til Atomvaben Dánsko); Dopis 20 občanů NDR signatářům Pražské výzvy; Mírové hnutí v NDR, č. 8, s. 8–13; Z diskuse o Pražské výzvě: END, CND, Ost–West Dialog, Humanitas international (USA), Labour Party, Nei til Atomvagen (Norsko), CODENE (Francie), IDEO (Francie), KOS (Polsko), Dopis Z. Tominové přátelům do Československa, č. 9, s. 12–17. Kiss, J.: Signatářům Pražské výzvy, roč. 9, č. 3, s. 7–12.
d) Listy: Havel, Václav: Příspěvek k mírovému kongresu v Amsterodamu, příloha k č. 2 (duben 1985), s. I–XII; Müller, A.: Anatomie s otazníky, č. 4 (červenec 1985) s. 45–48; 4. mezinárodní konvent za jaderné odzbrojení v Evropě, č. 5 (říjen 1985), s. 13; Hájek, J.: Amsterodamskému shromáždění za nukleární odzbrojení v Evropě, č. 6 (prosinec 1985), s. 19–20;
e) Svědectví: Havel V.: Anatomie jedné zdrženlivosti, č. 75 (1985), s. 595–599.
Pražská výzva vyšla v řadě západních novin, v Dánsku, Itálii, Rakousku, Anglii aj. O Pražské výzvě se diskutovalo např. v britských politických stranách, nejčastěji (i v domácích disidentských kruzích) se objevovaly výhrady k odstavci o řešení německé otázky. Pražskou výzvu přijala s nadšením bělehradská skupina Praxis.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den1
Měsíc7
Rok1985
Zpracovanýtrue
OCRfalse