D308

1985, 20. červen, Praha. – Blahopřejný telegram Erice Weinzierlové k 60. narozeninám. (Dokument č. 16/1985)

Telegram mluvčích Charty 77 prof. Erice Weinzierlové, předsedkyni rakouského Výboru solidarity s ČeskoslovenskemE1Výbor solidarity s Československem (ČSSR-Solidaritätskommitee) ve Vídni založili v roce 1974 rakouští umělci, vědci a známé osobnosti s cílem podporovat perzekvované disidenty v Československu a pomáhat čs. emigrantům usídleným v Rakousku. V čele stála univ. prof. E. Weinzierlová, uznávaná jako velká morální autorita, tajemníkem výboru byl Georg Breuer. k šedesátým narozeninám:

Vážená paní profesorko,

přijměte prosím nejsrdečnější přání k Vašim narozeninám s uznáním a díky za Vaši neúnavnou činnost pro věc lidských práv a účinné projevy solidarity s jejich obhájci v naší vlasti.

Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 8 (1985), č. 8, s. 1.
E1.Výbor solidarity s Československem (ČSSR-Solidaritätskommitee) ve Vídni založili v roce 1974 rakouští umělci, vědci a známé osobnosti s cílem podporovat perzekvované disidenty v Československu a pomáhat čs. emigrantům usídleným v Rakousku. V čele stála univ. prof. E. Weinzierlová, uznávaná jako velká morální autorita, tajemníkem výboru byl Georg Breuer.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc6
Rok1985
Zpracovanýtrue
OCRfalse