D307

1985, 10. červen, Praha. – Oznámení o vydání sborníku Hlasy k českým dějinám II. (Dokument č. 15/85)

Pod názvem Hlasy k českým dějinám a s úvodním slovem pořadatele Milana Hübla vyšla v pražském samizdatu II. část sborníku, ve kterém pokračuje diskuse k dokumentu Charty 77 č. 11/1984 Právo na dějiny.E1Sborník Hlasy k českým dějinám I, samizdat 1984–1985, obsahuje tyto diskusní příspěvky: Hübl, M.: Hlasy k českým dějinám aneb diskuse nad Durychovým pojetím a snahami o jeho oživení, 18 s.; Právo na dějiny. Dokument Charty 77 č. 11/84, 16 s.; Hájek, M.– Mejdrová, H.– Opat, J.– Otáhal, M.: Mluvčím Charty 77 – dr. Václavu Bendovi, Jiřímu Rumlovi a Janě Šternové; Hübl, M.: Svár dvou pojetí českých dějin, 4 s.; Kohout, L.: Odpovědnost historika vůči dějinám i budoucnosti národů Československa. Dopis mluvčím Charty, 22 s.; Benda, V.– Ruml, J.– Sternová, J.: Dokument Charty 77 č. 16/84 se zkrácenou verzí stanoviska čtyř historiků, 9 s.; Křen, J.: K Právu na dějiny, 8 s.; Uhl, P.: Mluvčím Charty 77 – Václavu Bendovi, Jiřímu Rumlovi, Janě Šternové, 10 s.; Malý, R.: K diskusi o charakteru dokumentu Charty 77 č. 11/84 nazvaném Právo na dějiny, 8 s.; J. P.: O pohled na české dějiny, 4 s.; Mezník, J.: Kritický komentář k dokumentu Charty 77 č. 11/84 Právo na dějiny, 27 s., též in: Diskuse 1985, č. 21, 7 s.; Šamalík, F.: O integrálním katolicismu a Durychově pojetí českých dějin, 14 s. Viz bibliografii u D280 (20. 5. 1984)

Sborník obsahuje sdělení mluvčích Charty 77 z února 1985 o diskusi nad dokumenty Charty,E2Viz D296 (14. 2. 1985). autorizovaný záznam brněnské diskuse z podzimu 1984 a příspěvek „Dějiny a dějepisectví jako kulturní fenomény“, který je odpovědí (nepodepsanou) autorů dokumentu Právo na dějinyE3Autory textu Právo na dějiny byli Rudolf Kučera a J. P. Kučera. na dosavadní diskusi k tomuto textu. Na původní dokument a toto stanovisko jeho autorů reagují příspěvky Jaroslava Šabaty Dodatečná poznámka k diskusi o dokumentu Ch 77 Právo na dějiny, Petra Uhla K dodatečné poznámce J. Šabaty, Ladislava Jehličky Hlas k českým dějinám, Jaroslava Mezníka Podruhé a naposled o dokumentu Právo na dějiny, Jana Křena O dosud nevyléčené nemoci diletantismu v české historiografii, Miloše Hájka, Hany Mejdrové, Jaroslava Opata a Milana Otáhala Vyjádření k textu Dějiny a dějepisectví jako kulturní fenomény, AB (Praha) Tak trochu v obavách, Luboše Kohouta Poznámky k druhému textu autorů Práva na dějiny, Petra Pitharta Smlčeti zlato, Milana Hübla Presentismus a kontaminace nejsou metodou historikovy práce.

Jako přílohy jsou do sborníku zařazeny stať Jindřicha Chalupeckého Poezie a politika, výňatek o Bachovi a protestantském baroku z textu Evy Kantůrkové Drobný opus o velkém skladateli a dvě polemické studie Františka Šamalíka Stará monarchie: pád pořádku nebo nepořádku? a Pravý a levý totalitarismus nevyrostl z racionalismu a humanismu.

Dodatek ke sborníku tvoří dva hlasy z exilu: Jána Mlynárika Charta 77 a diskuse o historiografii a Jana Tesaře Problém politický (komentář k dopisu čtyř kolegů historiků mluvčím Charty 77).E4Další diskusní příspěvky nezařazené ve sbornících Hlasy k českým dějinám: Bělohradský, V.: Dvě poznámky k jednomu dokumentu. In: Svědectví, roč. 19 (1985), č. 76, s. 819–826; Benda, V.– Uhl, P.: Mlčení vypadá jinak. Reakce na stať P. Pitharta. Informace o Chartě 77, roč. 8 (1985), č. 7, s. 14; Hauner, M.: Hodnoty a hodnocení v naší historiografii. 150 000 slov, roč. 4 (1985), č. 10, s. 1–14; Hradec, J.: O několika pokleslých apologiích s dodatkem o právu nemít na dějiny. In: Komunikace, 1988, č. 2–3, 8 s.; Jehlička, L.: Ještě k polemice o právu na dějiny – trochu jinak. Svědectví, roč. 19 (1985), č. 75, s. 595–609; Kohout, L.: Historie národa a státu v křivém zrcadle militantní ideologie. Ze zásuvky i z bloku, 1985, č. 5, 16 s.; Konstantin: O právu na dějiny úvaha spíše osobní. Paraf, 1987, sv. 7, 5 s.; Kotrlá, I.: Právo na dějiny. Obsah, listopad 1985, 8 s.; Kotrlá, I.: Právo na dějiny nebo bezpráví dějin? In: Pojetí českých dějin I, Brno 1986, 8 s.; Prečan, V.: Nezávislé dějepisectví v Československu. 150 000 slov, roč. 4 (1985), č. 10, s. 15–23; Severa, K.: Kdy a co nás zkazilo. Svědectví, roč. 19 (1985), č. 75, s. 611–624; Skilling, H. G.: Historie, historikové a politika v komunistickém Československu. Příloha: bibliografie. 150 000 slov, roč. 4 (1985), č. 10, s. 24–31.

I když nelze vyloučit doznívání diskuse a dílčích polemik, chceme ocenit především názor vyslovený na závěr jednoho z příspěvků: „K potřebné a produktivní diskusi na toto téma je třeba jiného fóra a také jiné metody: nikoli konfrontace pouhých deklarací, nýbrž skutečných tvůrčích činů, historických děl… aspoň v omezeném rozsahu rukopisů či strojopisů je cesta otevřena.“

Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 8 (1985), č. 9, s. 2.
Shrnutí, komentáře a hodnocení diskuse
  • Stručná historie rozpravy o historii in: Svědectví, roč. 19 (1985), č. 75, s. 593–594
  • Informace o Chartě 77, roč. 8 (1985), č. 4, s. 23–24, č. 5, s. 4–5 a č. 6, s. 13–14.
E1.Sborník Hlasy k českým dějinám I, samizdat 1984–1985, obsahuje tyto diskusní příspěvky: Hübl, M.: Hlasy k českým dějinám aneb diskuse nad Durychovým pojetím a snahami o jeho oživení, 18 s.; Právo na dějiny. Dokument Charty 77 č. 11/84, 16 s.; Hájek, M.– Mejdrová, H.– Opat, J.– Otáhal, M.: Mluvčím Charty 77 – dr. Václavu Bendovi, Jiřímu Rumlovi a Janě Šternové; Hübl, M.: Svár dvou pojetí českých dějin, 4 s.; Kohout, L.: Odpovědnost historika vůči dějinám i budoucnosti národů Československa. Dopis mluvčím Charty, 22 s.; Benda, V.– Ruml, J.– Sternová, J.: Dokument Charty 77 č. 16/84 se zkrácenou verzí stanoviska čtyř historiků, 9 s.; Křen, J.: K Právu na dějiny, 8 s.; Uhl, P.: Mluvčím Charty 77 – Václavu Bendovi, Jiřímu Rumlovi, Janě Šternové, 10 s.; Malý, R.: K diskusi o charakteru dokumentu Charty 77 č. 11/84 nazvaném Právo na dějiny, 8 s.; J. P.: O pohled na české dějiny, 4 s.; Mezník, J.: Kritický komentář k dokumentu Charty 77 č. 11/84 Právo na dějiny, 27 s., též in: Diskuse 1985, č. 21, 7 s.; Šamalík, F.: O integrálním katolicismu a Durychově pojetí českých dějin, 14 s. Viz bibliografii u D280 (20. 5. 1984)
E2.Viz D296 (14. 2. 1985).
E3.Autory textu Právo na dějiny byli Rudolf Kučera a J. P. Kučera.
E4.Další diskusní příspěvky nezařazené ve sbornících Hlasy k českým dějinám: Bělohradský, V.: Dvě poznámky k jednomu dokumentu. In: Svědectví, roč. 19 (1985), č. 76, s. 819–826; Benda, V.– Uhl, P.: Mlčení vypadá jinak. Reakce na stať P. Pitharta. Informace o Chartě 77, roč. 8 (1985), č. 7, s. 14; Hauner, M.: Hodnoty a hodnocení v naší historiografii. 150 000 slov, roč. 4 (1985), č. 10, s. 1–14; Hradec, J.: O několika pokleslých apologiích s dodatkem o právu nemít na dějiny. In: Komunikace, 1988, č. 2–3, 8 s.; Jehlička, L.: Ještě k polemice o právu na dějiny – trochu jinak. Svědectví, roč. 19 (1985), č. 75, s. 595–609; Kohout, L.: Historie národa a státu v křivém zrcadle militantní ideologie. Ze zásuvky i z bloku, 1985, č. 5, 16 s.; Konstantin: O právu na dějiny úvaha spíše osobní. Paraf, 1987, sv. 7, 5 s.; Kotrlá, I.: Právo na dějiny. Obsah, listopad 1985, 8 s.; Kotrlá, I.: Právo na dějiny nebo bezpráví dějin? In: Pojetí českých dějin I, Brno 1986, 8 s.; Prečan, V.: Nezávislé dějepisectví v Československu. 150 000 slov, roč. 4 (1985), č. 10, s. 15–23; Severa, K.: Kdy a co nás zkazilo. Svědectví, roč. 19 (1985), č. 75, s. 611–624; Skilling, H. G.: Historie, historikové a politika v komunistickém Československu. Příloha: bibliografie. 150 000 slov, roč. 4 (1985), č. 10, s. 24–31.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc6
Rok1985
Zpracovanýtrue
OCRfalse