D296

1985, 14. únor, Praha. – Sdělení o dosavadních výsledcích diskuse k dokumentu Právo na dějiny (11/84) a o československém zdravotnictví (14/84). (Dokument č. 4/85)

[…]E1Vpravo nahoře rukopisná poznámka podepsaná nečitelnou šifrou: Získáno od objekta akce Milan dne 21. 2. 1985.

Sdělení o diskusi nad dokumenty Charty 77

20. května 1984 vydala Charta 77 dokument č. 11/84E2D280 (20. 5. 1984). Diskuse o pojetí čs. dějin a stavu čs. historiografie byla nejdelší a nejrozsáhlejší, trvala více než rok a bylo v ní zaznamenáno 41 příspěvků. O konečném stavu diskuse viz D307 (10. 6. 1985). nazvaný Právo na dějiny, jehož obsah i názorové zaměření vyvolaly mezi některými signatáři značně kritickou diskusi. Zatím dostupná stanoviska byla soustředěna v diskusním sborníku Hlasy k českým dějinám. S úvodním slovem historika Milana Hübla vyšel sborník v jedné ze strojopisných samizdatových edic a obsahuje text vlastního dokumentu, dokument Charty 77 č. 16/84, který se skládá ze stanoviska mluvčích a dopisu čtyř historiků (Miloše Hájka, Hany Mejdrové, Jaroslava Opata a Milana Otáhala), a dále příspěvky Milana Hübla, Luboše Kohouta, Jana Křena, Petra Uhla, dr. Radomíra Malého, J. P., Jaroslava Mezníka a výňatek z větší práce Františka Šamalíka.E3Samizdatový sborník Hlasy k českým dějinám je uložen v ÚSD, pozůstalost M. Hübla, kart. 10.

Vydáním sborníku nepovažujeme diskusi za uzavřenou a v zájmu společného hledání pravdy o našich národních dějinách uvítáme jakékoliv další názory a stanoviska.

15. srpna 1984 vyšel dokument Charty 77 č. 14/8443 – Zdraví je součástí práva na život.E4Viz D284 (15. 8. 1984). K dokumentu zatím vznikly dva diskusní příspěvky. První byl zveřejněn v Informacích o Chartě č. 1/1985 pod názvem Poznámky ke zdravotnictví a zdraví, druhý – příspěvek lékařky – zveřejňuje tentýž bulletin v čísle 2/1985.

Příspěvky k oběma dokumentům – a samozřejmě i ke všem dalším, pokud se vyskytnou – vítáme. Redakce Informací o Chartě hodlá i nadále publikovat všechna dostupná stanoviska k problematice, kterou se dokumenty Charty 77 zabývají.

Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, Fotokopie.
E1.Vpravo nahoře rukopisná poznámka podepsaná nečitelnou šifrou: Získáno od objekta akce Milan dne 21. 2. 1985.
E2.D280 (20. 5. 1984). Diskuse o pojetí čs. dějin a stavu čs. historiografie byla nejdelší a nejrozsáhlejší, trvala více než rok a bylo v ní zaznamenáno 41 příspěvků. O konečném stavu diskuse viz D307 (10. 6. 1985).
E3.Samizdatový sborník Hlasy k českým dějinám je uložen v ÚSD, pozůstalost M. Hübla, kart. 10.
E4.Viz D284 (15. 8. 1984).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den14
Měsíc2
Rok1985
Zpracovanýtrue
OCRfalse