D274

1984, 4. březen, Praha. – Komuniké pracovního kolokvia skupiny signatářů Charty 77, zástupců francouzské mírové organizace CODENE a holandské Mezicírkevní rady IKV v Praze. (Dokument č. 5/84)

Ve dnech 3. a 4. března 1984 se v Praze konalo první pracovní kolokvium, jehož se zúčastnili mluvčí a někteří signatáři Charty 77, zástupci francouzského mírového hnutí CODENE a holandské Mezicírkevní mírové rady (IKV). Účastníci vyslovují hluboké politování nad kroky, které podnikly československé úřady proti většině zahraničních účastníků kolokvia. Zvláště protestují proti zadržení a vyhoštění části francouzské a celé holandské delegace.E1Začátkem března 1984 přijeli do Prahy členové francouzského mírového hnutí CODENE (Výbor pro jaderné odzbrojení v Evropě) a holandského mírového hnutí IKV (Ekumenický výbor církví za mír). Ihned po příletu do Prahy byli tři Holanďané a jedna Francouzka zadrženi na letišti a vyhoštěni z Československa. Náhodou nebyl mezi zadrženými generální tajemník IKV Mient van Faber, který se stačil sejít, než byl také vyhoštěn, s bývalým mluvčím Charty 77 L. Hejdánkem. Dva z členů CODENE unikli sledování a zúčastnili se společného zasedání se zástupci Charty 77. Závěrečné prohlášení, které zástupci Charty 77 nepodepsali, ale schválili, a k němuž se vzhledem k svému vyhoštění představitelé IKV připojili dodatečně, uvádí, že nemůže být trvalého čestného míru bez respektování lidských práv, odsuzuje dehumanizační tendence držitelů politické moci a horečné zbrojení. Účastníci potvrdili, že nadále hodlají protestovat proti užití nukleárních raket, ať se nacházejí kdekoliv, i když nepodléhají iluzím, že zničením nukleárních zbraní či likvidací vojenských základen bude mír zaručen – mír může zajistit nebojácný individuální postoj občanů, mírových skupin a výborů všude na světě. Srv. ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 8/84, kart. 7. Setkání bylo příležitostí k výměně názorů o příčinách současné krize Evropy i světa a možnostech, jak ji překonat. Základním stanoviskem, jež všechny účastníky spojovalo, byl názor, že trvalého míru nelze dosáhnout bez respektu k lidským právům. Účastníci považují nesmyslné zbrojení v současném světě za výraz neúcty politické moci k lidskému životu a jeho hodnotám a za projev její snahy člověka manipulovat a nikoli mu sloužit.

Na Západě i na Východě je předpokladem překonání krize odvážné a promyšlené úsilí jednotlivých občanů, skupin a hnutí. V tomto duchu, vědomi si nedělitelnosti společného úkolu, chtějí účastníci kolokvia ve své práci i v budoucnu pokračovat. Dohodli se na programu dalších pracovních setkání, na společném publikování některých textů, které z jejich dialogu vzejdou, i o dalších formách spolupráce. Zdůrazňují, že jejich iniciativa je v plném souladu se stanoviskem vlád, jak bylo shrnuto v dokumentech Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

dr. Václav Benda, Jiří Ruml, Jana Sternová
mluvčí Charty 77
Jacques Berthelet, mezinárodní tajemník CODENE
Mient Jan Faber, generální tajemník IKV
Představitelé IKV se vzhledem ke svému vyhoštění připojili k podpisu dodatečně (IKV je nejmocnější mírové hnutí v Holandsku).

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 7 (1984), č. 3, s. 1.
Komentář
  • Pracovní kolokvium o problémech míru. In: Studie, 94–95, 1984, s. 332.
E1.Začátkem března 1984 přijeli do Prahy členové francouzského mírového hnutí CODENE (Výbor pro jaderné odzbrojení v Evropě) a holandského mírového hnutí IKV (Ekumenický výbor církví za mír). Ihned po příletu do Prahy byli tři Holanďané a jedna Francouzka zadrženi na letišti a vyhoštěni z Československa. Náhodou nebyl mezi zadrženými generální tajemník IKV Mient van Faber, který se stačil sejít, než byl také vyhoštěn, s bývalým mluvčím Charty 77 L. Hejdánkem. Dva z členů CODENE unikli sledování a zúčastnili se společného zasedání se zástupci Charty 77. Závěrečné prohlášení, které zástupci Charty 77 nepodepsali, ale schválili, a k němuž se vzhledem k svému vyhoštění představitelé IKV připojili dodatečně, uvádí, že nemůže být trvalého čestného míru bez respektování lidských práv, odsuzuje dehumanizační tendence držitelů politické moci a horečné zbrojení. Účastníci potvrdili, že nadále hodlají protestovat proti užití nukleárních raket, ať se nacházejí kdekoliv, i když nepodléhají iluzím, že zničením nukleárních zbraní či likvidací vojenských základen bude mír zaručen – mír může zajistit nebojácný individuální postoj občanů, mírových skupin a výborů všude na světě. Srv. ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 8/84, kart. 7.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc3
Rok1984
Zpracovanýtrue
OCRfalse