D270

1984, 20. leden, Praha. – Dopis Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 v Československu s poděkováním za udělení Ceny Jana Palacha za rok 1983 vydavatelům Informací o Chartě 77. (Dokument č. 2/84)

Vážení přátelé!

Obdrželi jsme zprávu, že Váš výbor udělil cenu Jana Palacha za rok 1983 vydavatelům Informací o Chartě 77.E1V komuniké Mezinárodního výboru na podporu Charty 77 podepsaném H. Böllem, G. Grassem, G. Greenem, A. Millerem, T. Stoppardem, F. Dürrenmattem aj. se praví: „… ačkoliv Infoch vychází jen v malém nákladu ve strojopisných rozpisech, představuje jediný zdroj necenzurovaných informací, které by jinak zůstaly utajeny.“ Poprvé byla cena udělena v Paříži 18. ledna 1980 Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (za rok 1979), 5. ledna 1981 edici Petlice (za rok 1980), 17. února 1982 V. Havlovi (za rok 1981), za rok 1982 českým a slovenským katolickým a evangelickým kněžím a laikům za důslednou a odhodlanou obranu náboženských svobod. Srv. D194 (4. 3. 1982). Tento pravidelný bulletin vydává nezávislá skupina signatářů Charty 77, kteří s velikým úsilím a navzdory vší perzekuci již po více než šest let podrobně dokumentují aktivitu Charty 77 a informují o ní domácí i zahraniční veřejnost, přičemž si z čistě technických důvodů povětšině podržují svou anonymitu. Jsme si plně vědomi nepostradatelnosti jejich práce a pokládáme proto za potřebné připojit se k jejich poděkování za Vaše vysoké ocenění i za materiální podporu s ním spojenou.

Současně chceme vyjádřit svou radost nad Vaší vytrvalou a účinnou podporou Charty 77, jakož i naději v další úspěšnou spolupráci.

dr. Václav Benda, Jana Sternová, Jiří Ruml
mluvčí Charty 77
Rudolf Battěk, mluvčí Charty 77 – t. č. ve vězení
Ladislav Lis, mluvčí Charty 77 – t. č. ve vězení
Za nezávislou redakční skupinu Informací o Chartě 77: Anna Šabatová

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 7 (1984), č. 1, s. 10.
E1.V komuniké Mezinárodního výboru na podporu Charty 77 podepsaném H. Böllem, G. Grassem, G. Greenem, A. Millerem, T. Stoppardem, F. Dürrenmattem aj. se praví: „… ačkoliv Infoch vychází jen v malém nákladu ve strojopisných rozpisech, představuje jediný zdroj necenzurovaných informací, které by jinak zůstaly utajeny.“
Poprvé byla cena udělena v Paříži 18. ledna 1980 Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (za rok 1979), 5. ledna 1981 edici Petlice (za rok 1980), 17. února 1982 V. Havlovi (za rok 1981), za rok 1982 českým a slovenským katolickým a evangelickým kněžím a laikům za důslednou a odhodlanou obranu náboženských svobod. Srv. D194 (4. 3. 1982).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc1
Rok1984
Zpracovanýtrue
OCRfalse