D268

1983, 31. prosinec, Praha. – Přehled dokumentů Charty 77 vydaných v druhém pololetí roku 1983. (Dokument č. 44/198).

26.

19. 7.

Federální shromáždění ČSSR, Severočeský KNV
O situaci v Severočeském kraji

27.

18. 7.

Okresní soud Česká Lípa
Telegram předsedovi senátu se žádostí o přidělení vstupenek na proces s Ladislavem Lisem a se zaplaceným poplatkem za odpověď

28.

25. 7.

Federální shromáždění ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR
Stížnost na porušení § 199 trestního řádu v případu L. Lise

29.E1D254

26. 7.

Dopis organizátorům mírového shromáždění v Larzacu (Francie)

30.E2D254

15. 8.

Federální shromáždění ČSSR
Dopis k 21. srpnu

31.

30. 8.

Ministerstvo kultury, Svaz hudebníků, Federální shromáždění, ÚV KSČ
Situace hudebních skupin

32.E3D256

5. 9.

Generální prokuratura ČSSR
Stížnost proti rozhodnutí soudu v Karlových Varech. K situaci dr. Jar. Šavrdy, těžce nemocného vězně

33.E4D257

5. 9.

Soustrast pozůstalým z jihokorejského letu 007

34.E5D258

28. 9.

Polské velvyslanectví Praha – gen. Jaruzelski
Stanovisko k připravovaným procesům

35.E6D259

29. 9.

Lech Walęsa
Blahopřání k udělení Nobelovy ceny

36.

12. 12.

Dr. Lubomír Štrougal, předseda vlády ČSSR Materiál o ekologické situaci v ČSSR

37.E7D260

24. 10.

Prezident republiky dr. G. Husák
Žádost o udělení amnestie k 65. výročí založení státu

38.E8D261

listopad

Otevřený dopis západoevropským mírovým hnutím
Útoky na Chartu 77 v souvislosti s rozmístěním sovětských raket

39.E9D262

14. 11.

Prezident republiky, předseda vlády ČSSR, generální prokurátor ČSSR, Federální shromáždění ČSSR
K Výslednému dokumentu z Madridu a situaci po ohlášení rozmístění sovětských raket

40.E10D264

20. 12.

Dopis A. Indrovi, předsedovi Federálního shromáždění ČSSR
Seznam podnětů, oznámení a stížností podaných Chartou 77 v roce 1983

[41.]E11D265 Položka chybí v předloze i v Informacích o Chartě.

27. 12.

Dopis prezidentu republiky G. Husákovi
Upozornění na diskriminaci dětí v přijímání ke studiu.

42.E12D266

30. 12.

Federální shromáždění ČSSR, Ministerstvo zdravotnictví ČSR
O narkomanii v Československu

43.E13D267

30. 12.

Rozbor Výsledného dokumentu madridské schůzky účastnických států KBSE

44.E14D268

31. 12.

Přehled materiálů vydaných Chartou 77 za 2. pololetí 1983

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.D254
E2.D254
E3.D256
E4.D257
E5.D258
E6.D259
E7.D260
E8.D261
E9.D262
E10.D264
E11.D265 Položka chybí v předloze i v Informacích o Chartě.
E12.D266
E13.D267
E14.D268

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Rok1983
Zpracovanýfalse
OCRfalse