D259

1983, 5. říjen, Praha. – Blahopřání Lechu Walęsovi k udělení Nobelovy ceny míru. (Dokument č. 35/83)

Vážený pane,

dovolte, abychom Vám jménem československé občanské iniciativy Charta 77 co nejupřímněji blahopřáli k udělení Nobelovy ceny míru za rok 1983.

Sledovali jsme Váš imponující osobní boj i boj Solidarity, v jejímž čele jste od samého začátku stál, za skutečné osvobození občanské a tedy i lidské.E1Lech Walęsa (1943) pracoval od roku 1967 v gdaňských loděnicích jako elektrikář, 1979–1980 založil stávkový výbor a roku 1980 se stal zakladatelem a předsedou nezávislého odborového sdružení Solidarita. V prosinci 1981 byl internován a po roce propuštěn. Přes řadu rozdílných postojů i rozdílnou dějinnou zkušenost shledávali jsme a shledáváme i nadále, že jen toto osvobození vede k porozumění a míru uvnitř národa a je podmínkou a základem mírových vztahů mezi státy. Vaše postoje, jak jsme je sledovali v období budování Solidarity, po vyhlášení výjimečného stavu i jak se s nimi seznamujeme dnes, svědčí – přes veškeré pokusy o diskreditaci – o velké morální síle a odpovědnosti, kterou cítíte za sebe sama i za hnutí Solidarity.

Naplňuje nás nadějí, že Vaše zásluhy oceňujeme nejen my, kteří máme podobnou občanskou i lidskou zkušenost, ale i celá svobodně uvažující světová veřejnost. Nobelova cena míru, která Vám – polskému dělníku – byla udělena, je toho dokladem.

Spravedlnost, pokoj a radost buď s Vámi.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 10, s. 1.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 13 (1983), č. 6, s. 80
  • Svědectví, roč. 18 (1983), č. 70–71, s. 241
  • Národní politika, č. 11 (listopad 1983).
Plné znění s komentářem
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok 511–512 (7.–8. 10. 1983).
E1.Lech Walęsa (1943) pracoval od roku 1967 v gdaňských loděnicích jako elektrikář, 1979–1980 založil stávkový výbor a roku 1980 se stal zakladatelem a předsedou nezávislého odborového sdružení Solidarita. V prosinci 1981 byl internován a po roce propuštěn.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc10
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse