D258

1983, 28. září, Praha. – Dopis předsedovi polské vlády generálu Wojciechu Jaruzelskému protestující proti připravovanému procesu s bývalými členy KSS-KOR. (Dokument č. 34/83)

Vážený pane předsedo vlády,

jak vyplývá z nedávné informace, kterou poskytl tisku mluvčí Vaší vlády Jerzy Urban, připravuje se soudní proces proti bývalým členům KSS-KOR,E1Komitet obrony robotników (KOR) vznikl v létě 1976 jako sdružení nezávislých intelektuálů různých ideových hledisek. Záhy se členové KOR zavázali bránit občanská a lidská práva a zasazovat se o dělnické požadavky. Ve smyslu tohoto poslání přijal KOR na podzim 1977 další název Výbor společenské sebeobrany (Komitet samoobrony społecznej, KSS). Vedle KOR-KSS se ustavilo dále v Polsku Hnutí na obranu lidských a občanských práv (ROPCZO) a v roce 1980 vznikla Solidarita. Vojenským zásahem 13. 12. 1981 a vyhlášením výjimečného stavu byly tyto organizace postaveny mimo zákon a představitelé Kuroň, Michnik a další byli internováni. Proces byl připravován se čtyřmi členy KOR a sedmi předními aktivisty Solidarity. Představitelé KOR-KSS byli obžalováni z příprav ke svržení polského ústavního systému a oslabení obranyschopnosti země, funkcionáři Solidarity byli obviněni z přípravy puče. V roce 1984 byla většina politických vězňů propuštěna na amnestii vyhlášenou při příležitosti polského státního svátku. Viz D272 (12. 2. 1984). zejména proti Jacku Kuroňovi, Adamu Michnikovi, Janu Josefu Lipskému a dalším. Členové bývalého KOR mají být souzeni za údajný trestný čin přípravy svržení vlády podle § 128 trestního zákona Polské lidové republiky.

Obracíme se na Vás jako mluvčí československé občanské iniciativy Charta 77, abychom protestovali proti připravovanému procesu s představiteli KOR jako proti politické pomstě na bezbranném ideovém protivníkovi.

Jsme obšírně informováni o někdejší aktivitě KOR a chápeme ji jako výraz nejvyšší občanské ctnosti, kterou jeho členové osvědčili v kritické situaci, v níž se vinou politických chyb někdejšího vedení státu, jak jste sám několikrát prohlásil, ocitla polská společnost. Nelze zapomenout, že představitelé KOR byli jediní, kdo po tragických událostech vyvolávajících rozhořčení nejen naše, ale i Vaše, měli dost občanské odvahy a osobní statečnosti, aby poskytli účinnou pomoc obětem nesmyslných násilných represálií a jejich rodinám. V tomto smyslu chápeme a cítíme jednání představitelů někdejšího KOR jako čin nejvyšší mravní kvality a jako politikum hodné následování. Pro nás, pro Chartu 77, bylo důsledné a přitom rozvážné vystupování představitelů KOR vždy příkladné i v tom, že svou činnost nikdy neskrývali do anonymity či dokonce ilegality. Jednali vždy veřejně a v souladu se zákony země, jejímiž byli a jsou vynikajícími občany. Jestliže mají být nyní postaveni před soud, nemůže jít o nic jiného než o chladnokrevnou pomstu těch kruhů ve Vaší zemi, které by rády – mimo jiné – zdiskreditovaly i Vás. Byl jste to přece právě Vy, kdo 13. prosince 1981 slavnostně prohlásil, že nikdo nebude stíhán a trestán za politické jednání z doby před vyhlášením výjimečného stavu. Ze slov Jerzyho Urbana, ze zpráv tisku a především z toho, že představitelé KOR Kuroň, Michnik a další byli internováni po vyhlášení výjimečného stavu, vyplývá, že mají být souzeni za činnost právě z tohoto období.

Žádáme Vás, pane předsedo vlády, abyste dostál svému slovu polského důstojníka a z moci svého úřadu zastavil přípravu politického procesu proti nevinným čestným a statečným občanům Polska.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 9, s. 3–4.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 13 (1983), č. 6, s. 18
  • Svědectví, roč. 18 (1983), č. 70–71, s. 241–242
  • Americké listy, 14. října 1983
  • Národní politika, č. 11 (listopad 1983).
E1.Komitet obrony robotników (KOR) vznikl v létě 1976 jako sdružení nezávislých intelektuálů různých ideových hledisek. Záhy se členové KOR zavázali bránit občanská a lidská práva a zasazovat se o dělnické požadavky. Ve smyslu tohoto poslání přijal KOR na podzim 1977 další název Výbor společenské sebeobrany (Komitet samoobrony społecznej, KSS). Vedle KOR-KSS se ustavilo dále v Polsku Hnutí na obranu lidských a občanských práv (ROPCZO) a v roce 1980 vznikla Solidarita. Vojenským zásahem 13. 12. 1981 a vyhlášením výjimečného stavu byly tyto organizace postaveny mimo zákon a představitelé Kuroň, Michnik a další byli internováni.
Proces byl připravován se čtyřmi členy KOR a sedmi předními aktivisty Solidarity. Představitelé KOR-KSS byli obžalováni z příprav ke svržení polského ústavního systému a oslabení obranyschopnosti země, funkcionáři Solidarity byli obviněni z přípravy puče. V roce 1984 byla většina politických vězňů propuštěna na amnestii vyhlášenou při příležitosti polského státního svátku. Viz D272 (12. 2. 1984).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den28
Měsíc9
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse