D257

1983, 5. září, Praha. – Prohlášení ke katastrofě jihokorejského dopravního letadla dne 1. září 1983. (Dokument č. 33/83)

Charta 77 vyslovuje svou hlubokou účast všem příbuzným a přátelům cestujících letadla jihokorejských aerolinií, kteří zahynuli dne 1. září 1983.E1Na pravidelné lince New York – Soul bylo nad ostrovem Sachalin sovětským bojovým letadlem sestřeleno velkoprostorové civilní letadlo jihokorejských aerolinií s 269 cestujícími. Sovětská agentura TASS vydala den poté prohlášení, v němž se mj. tvrdilo, že „letadlo se odchýlilo od mezinárodní trasy, proniklo 500 km do hloubky nad sovětské území, letělo bez navigačních světel a nereagovalo na světelné signály. Více než 2 hod. letělo nad poloostrovem Kamčatka, oblastí Ochotského moře a nad ostrovem Sachalin…“ (Rudé právo, 3. září 1983, s. 7). Sdělovací prostředky SSSR a východoevropských států svalovaly vinu na USA. (Srv. článek Odpovědnost nese Bílý dům, Rudé právo, 6. září 1983, s. 7.) Prezident USA R. Reagan na mimořádné schůzi se svými poradci odsoudil sestřelení letadla jako „barbarský, necivilizovaný, chladnokrevný čin. Neexistuje omluva, která by mohla ospravedlnit toto nelítostné připravení lidí o život. Je to urážka lidství.“ (ÚSD, sb. RFE, pol. blok 488, 14. září 1983.)

Chceme věřit, že celá tato tragická událost bude nejen řádně vysvětlena, ale že její viníci budou odhaleni a voláni k odpovědnosti.

Charta 77 je přesvědčena, že v mezinárodním leteckém styku neexistují důvody, které by opravňovaly jakoukoli vládu k zásahu ohrožujícímu životy nevinných lidí. Vinu za pravděpodobné zhoršení mezinárodní situace ponesou v tomto případě jednoznačně ti, kteří jsou odpovědni za tragédii ze dne 1. září 1983.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 9, s. 2
  • Národní politika, č. 9–10 (září–říjen 1983)
  • Americké listy, 30. září 1983.
Komentáře
  • ÚSD, sb. RFE, pol. bloky 481–488 (3.–14. září 1983).
E1.Na pravidelné lince New York – Soul bylo nad ostrovem Sachalin sovětským bojovým letadlem sestřeleno velkoprostorové civilní letadlo jihokorejských aerolinií s 269 cestujícími. Sovětská agentura TASS vydala den poté prohlášení, v němž se mj. tvrdilo, že „letadlo se odchýlilo od mezinárodní trasy, proniklo 500 km do hloubky nad sovětské území, letělo bez navigačních světel a nereagovalo na světelné signály. Více než 2 hod. letělo nad poloostrovem Kamčatka, oblastí Ochotského moře a nad ostrovem Sachalin…“ (Rudé právo, 3. září 1983, s. 7). Sdělovací prostředky SSSR a východoevropských států svalovaly vinu na USA. (Srv. článek Odpovědnost nese Bílý dům, Rudé právo, 6. září 1983, s. 7.) Prezident USA R. Reagan na mimořádné schůzi se svými poradci odsoudil sestřelení letadla jako „barbarský, necivilizovaný, chladnokrevný čin. Neexistuje omluva, která by mohla ospravedlnit toto nelítostné připravení lidí o život. Je to urážka lidství.“ (ÚSD, sb. RFE, pol. blok 488, 14. září 1983.)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc9
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse