D256

1983, 5. září, Praha. – Žádost generálnímu prokurátorovi ČSSR o zásah ve prospěch uvězněného a těžce nemocného spisovatele J. Šavrdy. (Dokument č. 32/83)

Pane generální prokurátore,

v nápravně výchovném ústavu Ostrov nad Ohří je ve výkonu trestu odnětí svobody ostravský spisovatel PhDr. Jaromír Šavrda,E1Jaromír Šavrda byl poprvé zatčen v září 1978 a v roce 1979 odsouzen na dva a půl roku za podněcování ke vzpouře (hlavním bodem obžaloby bylo rozepsání Solženicynovy knihy Souostroví Gulag), v roce 1980 byl adoptován Amnesty International jako vězeň svědomí. V září 1982 byl znovu zatčen, obviněn především za rozepsání Tvardovského poemy Ťorkin na onom světě a odsouzen k dalším 25 měsícům věznění. V roce 1984 byl těžce nemocný propuštěn. Zemřel v roce 1988. Viz D217 (10. 11. 1982), D240 (17. 5. 1983) a D245 (14. 6. 1983). Viz též Sdělení VONS č. 47: Dr. J. Šavrda vzat do vazby. Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 12, s. 7; Sdělení VONS č. 133: Případ J. Šavrdy. Tamtéž, roč. 3 (1979), č. 13, s. 2–3; Sdělení VONS č. 310: J. Šavrda znovu ve vazbě. Tamtéž, roč. 5 (1982), č. 9, s. 8–9; Sdělení VONS č. 315: J. Šavrda ve vazbě. Tamtéž, roč. 6 (1983), č. 1, s. 7; Sdělení VONS č. 311: J. Šavrda a V. Liberda odsouzen k 25 a k 20 měsícům nepodmíněně. Tamtéž, roč. 6 (1983), č. 3, s. 3–9. který trpí vážnými nevyléčitelnými chorobami a jehož zdravotní stav se nyní zhoršil natolik, že je bezprostředně ohrožen jeho život. Podle lékařské zprávy věznice trpí Šavrda „tuberkulózou ledvin, obliterující arterosklerózou tepen dolních končetin se stenózou v pánevní oblasti a s uzávěrem stehenní tepny vpravo, klaudikačním syndromem a vertebrogenními potížemi. Jde o těžké nevyléčitelné choroby, které budou mít tendenci spíše k progresi.“

Na základě těchto skutečností se odsouzený Šavrda obrátil v souladu s ustanoveními § 237 odst. 2 trestního řádu na Okresní soud v Karlových Varech se žádostí o upuštění od výkonu trestu, ev. alespoň o přerušení výkonu trestu podle § 325 odst. 1 trestního řádu. Podle citovaných ustanovení platného čs. právního řádu soud může „upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, zjistí-li, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu nebezpečnou chorobou“, a přerušit výkon trestu, „jestliže je odsouzený stižen těžkou chorobou a výkonem trestu by bylo ohroženo jeho zdraví“. Přes jednoznačné znění těchto ustanovení našeho právního řádu a nepochybná zjištění prokazující, že onemocnění J. Šavrdy jsou nevyléčitelná, Okresní soud v Karlových Varech rozhodl usnesením čj. 1 Nt 133/83 ze dne 23. 6. 1983, že žádost zamítá. Soud své rozhodnutí odůvodnil závěrem, že „odsouzený sice trpí řadou závažných chorob, které jsou nevyléčitelné, ale nejedná se o choroby životu nebezpečné“. Provedení operace není podle názoru soudu urgentní.

Tento postup justičních orgánů se nám jeví jako výsměch základním principům humanismu, ke kterým se naše socialistická společnost hlásí, jakož i jako hrubé ignorování platných právních norem. I laikům je známo, že tuberkulóza ledvin je vždy druhotným projevem tbc plicní nebo kostní, přičemž toto onemocnění ve spojení s pokročilou arterosklerózou tepen dolních končetin a s uzávěrem stehenní tepny vážně ohrožuje život nemocného. Zdravotní stav Jaromíra Šavrdy je nyní takový, že i když není naděje na jeho vyléčení, je snad ještě možno zabránit postupující progresi choroby a zachránit tak ev. i jeho život pouze rozsáhlou operační rekonstrukcí cévního systému dolních končetin. Takovou operaci provádějí v ČSSR jen vybraná pracoviště a významnou úlohu při ní hraje zaměstnání nemocného, jeho celkový stav a klinické stadium choroby. Je známo, že každý časový odklad, stoupající věk nemocného a zvláště pak ledvinová a jaterní insuficience jsou závažné rizikové faktory, které stav nemocného přímo ohrožují. Ve světle těchto skutečností je zarážející tvrzení soudu, že „provedení operace není urgentní a je možno s ní vyčkat až do skončení trestu“. Soud přitom vycházel výlučně z lékařské zprávy vězeňského zařízení, nevyžádal si řádné klinické soudně znalecké posouzení a přijal rozhodnutí, které může mít neodčinitelné následky pro další život spisovatele Šavrdy.

Vedeni odůvodněnými obavami o jeho život a snahou o důsledné naplňování právního řádu i u občanů, kteří jsou jako odsouzený Jaromír Šavrda pronásledováni pouze za své odlišné občanské, umělecké nebo politické postoje, žádáme Vás, pane generální prokurátore, abyste využil svého zákonného práva i ústavní odpovědnosti a podal proti nezákonnému rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech stížnost pro porušení zákona. Chceme pevně věřit, že je ještě čas zachránit život Jaromíra Šavrdy.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 9, s. 1–2
  • Případ Šavrda – tři dokumenty. Listy, roč. 13 (1983), č. 5, s. 22–23
  • Svědectví, roč. 17 (1983), č. 68, s. 668
  • Národní politika, č. 9–10 (září–říjen 1983).
E1.Jaromír Šavrda byl poprvé zatčen v září 1978 a v roce 1979 odsouzen na dva a půl roku za podněcování ke vzpouře (hlavním bodem obžaloby bylo rozepsání Solženicynovy knihy Souostroví Gulag), v roce 1980 byl adoptován Amnesty International jako vězeň svědomí. V září 1982 byl znovu zatčen, obviněn především za rozepsání Tvardovského poemy Ťorkin na onom světě a odsouzen k dalším 25 měsícům věznění. V roce 1984 byl těžce nemocný propuštěn. Zemřel v roce 1988. Viz D217 (10. 11. 1982), D240 (17. 5. 1983) a D245 (14. 6. 1983).
Viz též Sdělení VONS č. 47: Dr. J. Šavrda vzat do vazby. Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 12, s. 7; Sdělení VONS č. 133: Případ J. Šavrdy. Tamtéž, roč. 3 (1979), č. 13, s. 2–3; Sdělení VONS č. 310: J. Šavrda znovu ve vazbě. Tamtéž, roč. 5 (1982), č. 9, s. 8–9; Sdělení VONS č. 315: J. Šavrda ve vazbě. Tamtéž, roč. 6 (1983), č. 1, s. 7; Sdělení VONS č. 311: J. Šavrda a V. Liberda odsouzen k 25 a k 20 měsícům nepodmíněně. Tamtéž, roč. 6 (1983), č. 3, s. 3–9.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc9
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse