D253

1983, 26. červenec, Praha. – Sdělení o pozvání na shromáždění francouzských mírových organizací a odpověď Charty 77. (Dokument č. 29/83)

Mluvčí Ch 77 dostali pozvání k účasti na shromáždění v Larzacu, svolávaném francouzskými mírovými organizacemi na 6.–7. srpna jako výraz skutečnosti, že také ve Francii existuje „široký proud mužů a žen, odhodlaných bojovat nezávisle na jakémkoli hnutí podporujícím jednu či druhou supervelmoc za mír a svobodu národů, jež logika konfrontace vojenských bloků udržuje v poddanství v Evropě i v celém světě“. Má to být též příležitost k setkání s novým nezávislým hnutím evropských zemí. Organizátoři navrhují, aby přitom bylo mj. diskutováno o návrhu zmrazení jaderného zbrojení a jeho významu pro Francii.

Mluvčí odpověděli dopisem tohoto znění:

Milí přátelé,

jménem neformálního společenství Charta 77, občanské iniciativy pro podporu a obranu lidských práv v Československu, Vám děkujeme za pozvání k účasti na shromáždění v Larzacu 6. a 7. srpna. Jako přesvědčení přívrženci myšlenky nedělitelnosti míru ve spravedlnosti a svobodě pokračujeme ve svém úsilí, abychom docílili respektování základních svobod a lidské důstojnosti státní mocí. V naší současné situaci považujeme toto úsilí za podstatný krok k vytváření předpokladů pro nezávislé a opravdové mírové hnutí i pro opravdové veřejné mínění způsobilé být jedním z prvků účinné kontroly jakéhokoliv ujednání mezi vládami států o mezinárodním uvolnění i o odzbrojení. Byli jsme rádi, že jsme mohli konstatovat přátelské pochopení pro toto stanovisko u představitelů CODENE při našem posledním setkání, zakončeném podpisem společného komuniké 20. 6.E1Zástupci Charty 77 navázali přátelské spojení s francouzskou mírovou organizací CODENE v Praze při příležitosti Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v červnu 1983. Společné komuniké viz D248 (30. 6. 1983). Rovněž oceňujeme výraz sympatií publikovaný společně s textem tohoto komuniké v měsíčníku Hnutí pro nenásilnou akci.

Vzhledem k nemožnosti poslat zástupce na shromáždění Vás prosíme, abyste přijali náš výraz morální podpory Vašeho úsilí, rozvíjeného pod symbolem (jak vyjádřeno v textu pozvání) „míru a svobody… a snahy o lepší porozumění a větší spravedlnosti mezi lidmi“.

Přijměte, milí přátelé, naše nejlepší přání velkého úspěchu larzackého shromáždění i Vaší práce, jež po něm bude následovat.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 7, s. 7.
E1.Zástupci Charty 77 navázali přátelské spojení s francouzskou mírovou organizací CODENE v Praze při příležitosti Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v červnu 1983. Společné komuniké viz D248 (30. 6. 1983).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den26
Měsíc7
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse