D245

1983, 14. červen, Praha – Dopis prezidentu republiky G. Husákovi, žádající o amnestii pro čs. občany uvězněné nebo trestně stíhané za činnost související s obhajobou lidských práv. (Dokument č. 22/83)

Pane prezidente,

v ovzduší nadcházejícího Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, se na Vás znovu obracíme se žádostí, abyste využil své pravomoci nejvyššího činitele státu a učinil onen skutek, na který čekají pokrokové síly světa i občané Československa, abyste propustil alespoň tyto vězněné: ing. Petra Uhla, který z 41 let svého života tráví osmý rok ve vězení, těžce nemocné vězně ing. Rudolfa Battěka a dr. Jaromíra Šavrdu, kterému hrozí amputace obou nohou, Jiřího Gruntoráda, Ivana Jirouse, F. Stárka, prof. Liberdu, ing. Čeřovského, J. Litomiského, vězněné příslušníky řádu františkánů a těžce nemocného Ladislava Lise, který na soud čeká ve vězení již šestý měsíc.

Všichni tito občané se neprovinili ničím jiným, než že postupovali v souladu s pakty o lidských právech, jak byly publikovány ve Sb. z. 120/76, usilovali o dodržování hodnot a cílů, které jsou nedílnou součástí míru mezi národy.

Propuštění vězněných je nezbytným aktem spravedlnosti a v současné době i významným přínosem k tomu, aby hlas Československa zazněl ze Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, skutečně přesvědčivě.E1U dokumentu jsou ve složce uloženy tři dopisy zaslané Světovému shromáždění: dopis politických vězňů Z. Čeřovského, J. Litomiského, F. Lízny, L. Bažanta, P. Pospíchala, M. Šimona, J. Průši a J. Devátého z věznice Plzeň-Bory z 22. 5. 1983, jehož ústředním motivem je „podmíněnost osudů všech politických vězňů na celém světě a světového míru“, dopis Anny Šabatové delegátům Světového shromáždění z 21. 6. 1983, aby se zasadili o propuštění manžela P. Uhla, a dopis Aleny Lisové z 21. 6. 1983 s žádostí o pomoc pro svého muže a všechny nespravedlivě stíhané. Srv. Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 6, s. 10–12.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – strojopis, Fotokopie.
Plné znění textu
  • Informace o Chartě 77, roč. 6, č. 6 (červen 1983), s. 8
  • Studie, 1983, č. 87–89, s. 415–416.
Komentář
  • Dienstbier, J.: O psaní dopisů. Listy, roč. 13 (1983), č. 5, s. 27–29
  • Mlynárik, J.: O zacházení s nemocnými vězni v ČSSR. Tamtéž, s. 52–53.
E1.U dokumentu jsou ve složce uloženy tři dopisy zaslané Světovému shromáždění: dopis politických vězňů Z. Čeřovského, J. Litomiského, F. Lízny, L. Bažanta, P. Pospíchala, M. Šimona, J. Průši a J. Devátého z věznice Plzeň-Bory z 22. 5. 1983, jehož ústředním motivem je „podmíněnost osudů všech politických vězňů na celém světě a světového míru“, dopis Anny Šabatové delegátům Světového shromáždění z 21. 6. 1983, aby se zasadili o propuštění manžela P. Uhla, a dopis Aleny Lisové z 21. 6. 1983 s žádostí o pomoc pro svého muže a všechny nespravedlivě stíhané. Srv. Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 6, s. 10–12.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den14
Měsíc6
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse