D240

1983, 17. květen, Praha. – Dopis prezidentu republiky G. Husákovi žádající udělení milosti odsouzeným J. Šavrdovi a V. Liberdovi. (Dokument č. 16/83)

Pane prezidente,

nedávno byl už podruhéE1Jaromír Šavrda (1933–1988), básník a spisovatel, v září 1978 zatčen, obviněn z trestného činu pobuřování za rozmnožování literatury, 9. srpna 1979 odsouzen na dva a půl roku. Po odpykání trestu znovu 5. září 1982 zatčen a 3. března 1983 Okresním soudem v Ostravě odsouzen k dalším 25 měsícům vězení za stejný paragraf pobuřování, zejména za rozepsání Tvardovského poemy Ťorkin na onom světě. R. 1980 byl Amnesty International adoptován jako vězeň svědomí. v Ostravě odsouzen za údajné pobuřování – tentokrát k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 25 měsíců – ostravský spisovatel dr. Jaromír Šavrda. Za totéž, za co byl odsouzen už jednou: že u něho bylo nalezeno několik strojopisů, převážně jeho vlastních textů, ale i některých dalších, a několik knih dílem vydaných v zahraničí a dílem u nás v šedesátých letech. Tentokrát byl jeho proces už docela zjevným výsměchem jakékoli mravnosti, spravedlnosti i logice: výmluvně o tom svědčí například okolnost, že jako jeden z hlavních argumentů obžaloby sloužil Šavrdův opis Tvardovského básně Ťorkin na onom světě, tj. básně jednoho z nejvýznamnějších sovětských spisovatelů nedávné doby, básně legálně v SSSR publikované a kritikou i samotným oficiálním Slovníkem sovětských spisovatelů kladně ceněné. Důkazy o tom snesené nevzal soud vůbec v potaz, stejně jako všechny další důkazy o Šavrdově nevině. Nevzal v potaz ani konstatovanou skutečnost, že vlastní rukopisy dr. Šavrdy, figurující rovněž v žalobě, nemají žádný podvratný charakter, ba že dokonce nabízejí pozitivní obraz činnosti SNB (šlo o detektivky). Ale i kdyby nebylo toho všeho, je jasné, že za pobuřování lze soudit pouze někoho, kdo někoho jiného něčím pobouřil; nic takového však nebylo dr. Šavrdovi prokázáno. O naprosté neúctě k celému soudnímu řízení svědčí posléze i takové detaily, jako například, že prokurátor dr. Jurča při líčení usnul a jednání muselo být proto přerušeno. Dr. Jaromír Šavrda je vážně nemocen, ve vazbě zhubl o 18 kg, potřebuje naléhavě operaci nohou (sami lékaři z vězeňské nemocnice na Pankráci doporučili přerušení vazby, aby tato náročná operace mohla být provedena!) a hrozí mu – nebude-li operace včas a řádně uskutečněna – amputace nohou.

Domníváme se, že tu jde o obzvlášť otřesný případ svévole krajských bezpečnostních orgánů, jejich naprosté ignorance k zákonům, k elementárním lidským právům a svobodám i k základním humánním principům.

Spolu s dr. Šavrdou byl stejně nesmyslným způsobem odsouzen i prof. Vladimír Liberda,E2Vladimír Liberda byl odsouzen 3. března 1983 spolu s J. Šavrdou za pobuřování a za rozmnožování údajně protistátních tiskovin. člověk, který stál za války pro svou odbojovou činnost už před nacistickou popravčí četou a který pak celý svůj život zasvětil boji za to, aby se hrůzy, jaké v mládí poznal, už nikdy nemohly opakovat.

Jménem Charty 77, jejímž je dr. Šavrda signatářem (což je zřejmě jeho největší, byť nevyslovená „vina“), Vás s veškerou naléhavostí žádáme, abyste jeho i Liberdův případ napravil způsobem, který je asi v tuto chvíli jedině možný a který je zcela ve Vaší kompetenci, totiž udělením milosti.E3Naléhavou žádost o propuštění vážně nemocných politických vězňů R. Battěka, L. Lise a J. Šavrdy, kterou podepsalo více než 200 občanů, zaslala prezidentu republiky 2. března 1983 Anna Marvanová. Informace o Chartě, roč. 6 (1983), č. 3, s. 4. Jsme přesvědčeni, že je zcela evidentně nejen v obecném zájmu, ale i v zájmu současného státního vedení, aby Československo znovu a znovu na sebe neobracelo pozornost světové veřejnosti takto hanebnými případy, byť by byly jen dílem provinčních institucí, neboť i takové případy vrhají – tím, že jsou vůbec možné – velmi smutné světlo na celou československou justici a státní moc. Zvláště nyní, před velkým mírovým kongresem v Praze, by akt nápravy tohoto čerstvého a obzvlášť provokativního bezpráví byl zřejmě na místě: určitě by pomohl překonat pochybnosti o důvěryhodnosti hostitelské země tohoto kongresu a jeho pořadatelů, nad kterou se četné západní mírové iniciativy, jak je nám známo, vážně a s obavami zamýšlejí.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77
Václav Havel, člen kolektivu mluvčích Charty 77
Ludvík Vaculík, spisovatel

Zdroj
 • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, prvopis s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
 • In: Listy, roč. 13, č. 4 (červenec 1983), s. 52–53
 • Americké listy, 10. června 1983
 • Studie, 1983, č. 87–89, s. 419–420
 • Národní politika, roč. 15 (1983), č. 8
 • ÚSD, sb. RFE, pol. blok č. 379 (28. května 1983).
Sdělení a komentáře
 • Sdělení VONS č. 47: Dr. Šavrda vzat do vazby. Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 12, s. 7
 • Sdělení VONS č. 133: Případ J. Šavrdy. Tamtéž, roč. 2 (1979), č. 13, s. 2–3
 • Sdělení VONS č. 310: J. Šavrda znovu ve vazbě. Tamtéž, roč. 5 (1982), č. 9, s. 8–9
 • Sdělení VONS č. 315: J. Šavrda ve vazbě. Tamtéž, roč. 6 (1983), č. 1, s. 7
 • Sdělení VONS č. 322: J. Šavrda a V. Liberda odsouzeni. Tamtéž, roč. 6 (1983), č. 3, s. 3–4
 • Pronásledování v ČSSR. České slovo, č. 6 (červen 1983), s. 2
 • Případ dr. Šavrdy a prof. Liberdy. Nový domov, roč. 34, č. 9 (5. května 1983)
 • Studie, 1983, č. 85–86, s. 186–190
 • Listy, roč. 13 (1983), č. 4, s. 52–53.
E1.Jaromír Šavrda (1933–1988), básník a spisovatel, v září 1978 zatčen, obviněn z trestného činu pobuřování za rozmnožování literatury, 9. srpna 1979 odsouzen na dva a půl roku. Po odpykání trestu znovu 5. září 1982 zatčen a 3. března 1983 Okresním soudem v Ostravě odsouzen k dalším 25 měsícům vězení za stejný paragraf pobuřování, zejména za rozepsání Tvardovského poemy Ťorkin na onom světě. R. 1980 byl Amnesty International adoptován jako vězeň svědomí.
E2.Vladimír Liberda byl odsouzen 3. března 1983 spolu s J. Šavrdou za pobuřování a za rozmnožování údajně protistátních tiskovin.
E3.Naléhavou žádost o propuštění vážně nemocných politických vězňů R. Battěka, L. Lise a J. Šavrdy, kterou podepsalo více než 200 občanů, zaslala prezidentu republiky 2. března 1983 Anna Marvanová. Informace o Chartě, roč. 6 (1983), č. 3, s. 4.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den17
Měsíc5
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse