D237

1983, 4. květen, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR J. Feješovi k případu uvězněného L. Lise. (Dokument č. 13/83)

Pane generální prokurátore,

již jednou v letošním roce jsme Vám psali k případu Ladislava Lise, který je od 5. 1. t. r. ve vazbě, obviněn podle § 100 trestního zákona Připomínali jsme Vám, že známe dobře osobnost Ladislava Lise a jeho smýšlení a víme proto, že se nemohl provinit.E1Viz D226 (10. 1. 83). Na dopis jsme nedostali odpověď, považujeme však nadále za svou povinnost upozornit Vás na následující: v dosavadním průběhu vazby docházelo k celé řadě nejasností. Například prokurátor Vaněk, který měl mít dozor nad vazbou, sám nevěděl, kde vůbec Ladislav Lis je. Zdravotní stav L. Lise byl velmi špatný před zatčením, pobíral dokonce invalidní důchod. Po prvních dvou měsících vazby zhubl o deset kilogramů. Toto sdělení samotného L. Lise prošlo vězeňskou cenzurou, nemůže tedy být o něm pochyb. L. Lis napsal tuto zprávu jako poslední, kterou jeho rodina dostala. Od té doby, tedy po celých 8 týdnů, už žádná další zpráva nedošla, ačkoliv Ladislav Lis zcela jistě své ženě a dětem píše. Žádosti paní Lisové o povolení návštěvy, které podávala po uzavření spisů, byly zamítnuty nebo zůstaly bez odpovědi.E2V prvním dopise z 27. 1. 1983 Alena Lisová požádala generálního prokurátora o oznámení adresy svého manžela, v druhém z 26. 4. 1983 o zjednání nápravy, neboť L. Lisovi je znemožňován jakýkoli styk s rodinou a advokátem. Kromě toho se 18. 2. 1983 obrátila na krajského prokurátora v Ústí nad Labem se žádostí o propuštění svého muže ze zdravotních důvodů. Srv. Informace o Chartě, roč. 6 (1983), č. 1, s. 8, č. 2, s. 3, č. 4, s. 6. Dále viz D249 (30. 6. 1983), D252 (25. 7. 1983). Minulý týden jel za L. Lisem jeho právní zástupce. Ve věznici v Litoměřicích mu však bylo sděleno, že jeho klient byl převezen.

Je pochopitelné, že vzniká domněnka, že Ladislav Lis je v tak špatném stavu, že jsou o tom zadržovány zprávy a že jej nesmí vidět ani jeho advokát. Nepřirozené mlčení a situace kolem Ladislava Lise by mohly také znamenat, že drží hladovku.

Žádáme Vás proto, pane generální prokurátore, abyste situaci Ladislava Lise nechal neprodleně přešetřit a zjednal v ní nápravu.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77
dr. Radim Palouš, člen kolektivu mluvčích Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 5, s. 1, 2.
Komentáře
  • Případ Ladislava Lise. Studie, II–III (1983), č. 98–99, s. 247–255
  • Perzekuce pokračuje, Lis znovu uvězněn. České slovo, roč. 30, č. 6 (červen 1983), s. 2
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-411, 21. června 1983.
E1.Viz D226 (10. 1. 83).
E2.V prvním dopise z 27. 1. 1983 Alena Lisová požádala generálního prokurátora o oznámení adresy svého manžela, v druhém z 26. 4. 1983 o zjednání nápravy, neboť L. Lisovi je znemožňován jakýkoli styk s rodinou a advokátem. Kromě toho se 18. 2. 1983 obrátila na krajského prokurátora v Ústí nad Labem se žádostí o propuštění svého muže ze zdravotních důvodů. Srv. Informace o Chartě, roč. 6 (1983), č. 1, s. 8, č. 2, s. 3, č. 4, s. 6. Dále viz D249 (30. 6. 1983), D252 (25. 7. 1983).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc5
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse