D235

1983, 30. duben, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR Lubomíru Štrougalovi o korupci a úplatkářství ve veřejném a hospodářském životě. (Dokument č. 10/83)

Pane předsedo vlády,

již delší dobu zneklidňují československou veřejnost úplatkářské a korupční aféry. Oficiální místa však mlčí a centrálně řízený tisk přináší na toto téma buď jen povšechné úvahy, nebo i kritiku, ta však nepřesahuje komunální rámec a nedostává se tedy ke kořenům. Přesto je všeobecně známo, že důsledky této neúcty ke stávajícím zákonům daleko přesáhly drobnosti každodenního života a že zasahují prakticky snad do všech oblastí života státu.

Občané Československa bývají hromadnými sdělovacími prostředky často seznamováni s korupčními aférami v NSR, ve Francii, v USA a dokonce v Japonsku. O Československu se v této souvislosti nedozvědí nic. Velmi podrobných informací se dostává čtenářům novin, divákům televize a posluchačům rozhlasu snad o všech aspektech života v Sovětském svazu. V posledních týdnech však dochází k tomu, že o článcích předních sovětských deníků, pokud se zabývají korupčními aférami, se nedozvídáme. Tisk, rozhlas ani televize o nich nereferují. Výjimkou bylo jen Nové slovo,E1Srv. Šimko, Mikuláš: Ázerbajdžánská realita. In: Nové slovo, roč. 25, č. 5 (3. února 1983), s. 9. vycházející na Slovensku, které 3. 2. 1983 přineslo materiál o korupční aféře v jedné ze svazových republik, v Ázerbajdžánu. Čtenářům českých novin se však nedostalo ani této informace. Stejně tak to byl slovenský tisk, který koncem ledna letošního roku přinesl rozhovor s generálním prokurátorem Slovenské socialistické republiky namířený proti korupci, s konkrétními příklady. Rovněž tato informace však dosud v České socialistické republice chybí.

Není to dobrý stav. Tam, kde nejsou informace, dochází k pověstem a ke zveličování. Sporadické informování stranické veřejnosti na uzavřených stranických nebo jiných aktivech nemůže nahradit celonárodní aktivitu, již je třeba získat pro bezpodmínečné dodržování zákonnosti u nás, a to ve všech směrech.

Žádáme Vás proto, pane předsedo vlády, abyste se vlivem svého úřadu zasadil o to, aby československá veřejnost byla vždy zevrubně informována o záležitostech, které se jí bezprostředně týkají.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 5, s. 1.
E1.Srv. Šimko, Mikuláš: Ázerbajdžánská realita. In: Nové slovo, roč. 25, č. 5 (3. února 1983), s. 9.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc4
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse