D233

1983, 11. duben, Praha. – Sdělení k dotazům ohledně účasti zástupců Charty 77 na manifestaci strany Zelených v Bonnu. (Dokument č. 11/83)E1Dokument s hlavičkou vídeňské adresy Ivana Medka, převzatý z mnichovského archivu RFE, není označen jako číslovaný dokument Charty. V Informacích o Chartě 77 nebyl uveřejněn, jako dokument č. 11/83 je označen v seznamu dokumentů Charty 77 zveřejněných v prvním pololetí 1983. Viz D249.

Na dotazy ze zahraničíE229. 3. 1983 deník Neue Zürcher Zeitung informoval o manifestaci, kterou uspořádala strana Zelených při příležitosti svého nástupu do bonnského parlamentu, jíž se vedle velvyslance Nicaragui, přívržence F. Castra, a „dalších teroristů“ zúčastnila zástupkyně Charty 77 s transparentem Charta 77. V. Škutina reagoval článkem Poprask kolem Charty 77 a rudozelených, v němž se od této události distancoval, protože – jak napsal – s rudozelenou internacionálou nechce mít nic společného (Národní politika, roč. 15, (1983), č. 6, příloha Zvon.) Na Škutinův článek I. Medek v exilovém tisku odpověděl, že Z. Tominová se demonstrace zúčastnila jako soukromá osoba pozvaná zástupcem Zelených M. Horáčkem, stejně jako byli pozváni představitelé Solidarity, židovských emigrantů a řada dalších opozičních skupin. mluvčí Charty 77 sdělují, že na manifestaci u příležitosti nástupu Zelených do bonnského parlamentu nebyla Charta 77 pozvána. Z Československa však byli pozváni někteří signatáři, kteří se nemohli dostavit. Jednotlivě se omluvili a poslali Zeleným pozdravy.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77.– Strojopis, Fotokopie.
Škutinův článek dále in
  • Americké listy, 6. května 1983, s. 2
  • Hlas národa, roč. 8, č. 20 (14. května 1983), s. 3
  • Vídeňské svobodné listy, roč. 32, č. 19–20 (26. května 1983), s. 2
  • Severské listy, 1983, č. 6, s. 8.
Komentáře
  • Charta 77 a nástup Zelených do bonnského parlamentu in: Studie, 1983, č. 87, 88, 89, s. 416
  • Beneš, Jan: Preference. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii, roč. 4, č. 12 (21. června 1983).
E1.Dokument s hlavičkou vídeňské adresy Ivana Medka, převzatý z mnichovského archivu RFE, není označen jako číslovaný dokument Charty. V Informacích o Chartě 77 nebyl uveřejněn, jako dokument č. 11/83 je označen v seznamu dokumentů Charty 77 zveřejněných v prvním pololetí 1983. Viz D249.
E2.29. 3. 1983 deník Neue Zürcher Zeitung informoval o manifestaci, kterou uspořádala strana Zelených při příležitosti svého nástupu do bonnského parlamentu, jíž se vedle velvyslance Nicaragui, přívržence F. Castra, a „dalších teroristů“ zúčastnila zástupkyně Charty 77 s transparentem Charta 77. V. Škutina reagoval článkem Poprask kolem Charty 77 a rudozelených, v němž se od této události distancoval, protože – jak napsal – s rudozelenou internacionálou nechce mít nic společného (Národní politika, roč. 15, (1983), č. 6, příloha Zvon.) Na Škutinův článek I. Medek v exilovém tisku odpověděl, že Z. Tominová se demonstrace zúčastnila jako soukromá osoba pozvaná zástupcem Zelených M. Horáčkem, stejně jako byli pozváni představitelé Solidarity, židovských emigrantů a řada dalších opozičních skupin.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den11
Měsíc4
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse