D232

1983, 31. březen, Praha. – Poděkování za pozvání na kongres Socialistické internacionály a za projevy solidarity. (Dokument č. 8/83)

Charta 77 děkuje za pozvání na kongres Socialistické internacionály v Albufeiru.E1Kongres Socialistické internacionály, sdružující 75 členských stran z 55 zemí, se konal 7.–10. dubna 1983 v Albufeiru v Portugalsku. Na kongresu byl do čela SI znovu zvolen Willy Brandt. Kongres přijal hlavní rezoluci Manifest z Albufeiry. Pozvání Chartě 77, podepsané tajemníkem SI Berntem Carlssonem, bylo odesláno s datem 20. března. Jiří Hájek odpověděl předsednictvu kongresu dopisem 18. března: „O existenci tohoto pozvání jsem se nepřímo dozvěděl od R. Battěka. Vašemu pozvání jsme nemohli vyhovět Battěk je stále ve vězení a já nemohu vyjet za hranice. Rád bych proto touto cestou vyjádřil, jak si cením Vašeho gesta sympatie a uznání. Přijímám je s vědomím toho, že není určeno pouze mně osobně, ale všem nesčetným mužům a ženám v mé vlasti, pro něž je socialismus neoddělitelný od demokracie.“ (Srv. ÚSD, sb. Charta 77, sb. RFE, pol. blok č. 334, 13. dubna 1983, fasc. č. 233.) Vysoce si ho váží jako uznání své činnosti neformálního společenství usilujícího o respektování a dodržování norem zabezpečujících občanské svobody a lidská práva v naší zemi. Stejně tak oceňuje konkrétní projevy sympatií a morální podpory pro své úsilí i pro řadu svých účastníků, jež byly poskytnuty organizacemi i osobnostmi přítomnými na kongresu, a chce jim touto cestou vyjádřit dík.

Sama chce dále rozvíjet svou činnost jako skromný příspěvek k všeobecnému úsilí o odstranění všeho vykořisťování, útlaku i strachu z lidské společnosti – cíle, k nimž směřuje i všestranná práce hnutí stran zúčastněných na kongresu. Situace, v níž jsou její účastníci v naší zemi, nedovoluje vyslat pozorovatele z jejich řad. Jednání kongresu, zaměřené k závažné problematice „světa v krizi“, bude sledovat pozorně a bude povděčna za poskytnutí příslušné dokumentace. Jednání samému přeje upřímně plný úspěch a věří, že jeho výsledky posílí věc míru, svobody a spravedlnosti.E2Informace o Chartě 77 vydaly dokument bez adresáta a bez podpisu mluvčích.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 6, (1983), č. 3, s. 1.
Komentář
  • Hejzlar, Z.: Socialistická internacionála 1983. In: Listy, roč. 13, (1983), č. 4, s. 18–21.
E1.Kongres Socialistické internacionály, sdružující 75 členských stran z 55 zemí, se konal 7.–10. dubna 1983 v Albufeiru v Portugalsku. Na kongresu byl do čela SI znovu zvolen Willy Brandt. Kongres přijal hlavní rezoluci Manifest z Albufeiry.
Pozvání Chartě 77, podepsané tajemníkem SI Berntem Carlssonem, bylo odesláno s datem 20. března. Jiří Hájek odpověděl předsednictvu kongresu dopisem 18. března: „O existenci tohoto pozvání jsem se nepřímo dozvěděl od R. Battěka. Vašemu pozvání jsme nemohli vyhovět Battěk je stále ve vězení a já nemohu vyjet za hranice. Rád bych proto touto cestou vyjádřil, jak si cením Vašeho gesta sympatie a uznání. Přijímám je s vědomím toho, že není určeno pouze mně osobně, ale všem nesčetným mužům a ženám v mé vlasti, pro něž je socialismus neoddělitelný od demokracie.“ (Srv. ÚSD, sb. Charta 77, sb. RFE, pol. blok č. 334, 13. dubna 1983, fasc. č. 233.)
E2.Informace o Chartě 77 vydaly dokument bez adresáta a bez podpisu mluvčích.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den31
Měsíc3
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse