D227

1983, 10. leden, Praha. – Dopis vedoucímu Státního úřadu pro věci církevní v Praze V. Janků o porušování zákonů v oblasti náboženského života, upozorňující na dřívější podání Charty 77. (Dokument č. 3/83)

Obracíme se k Vám v prvních dnech letošního roku, který přinesl změnu i ve vedení Vašeho úřadu.E1Začátkem roku 1983 vystřídal Karla Hrůzu ve funkci vedoucího Státního úřadu pro věci církevní ing. Vladimír Janků. Výměna souvisela se spory, které vznikly v důsledku tvrdého postoje Hrůzova úřadu k církvím, a také se stanovisky Vatikánu při jednání o jmenování sídelních biskupů pro československé diecéze. Vatikán jmenoval pouze dva titulární biskupy, Jaroslava Škarvadu a Dominika Hruškovského pro pastorizační činnost mezi slovenskými a českými exulanty, což česká strana chápala jako provokaci. Kongregace doporučila všem katolickým kněžím, aby vystoupili ze státem řízeného Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris. Vatikán také kritizoval nedostatečnou výchovu kněžského dorostu v Československu. Píšeme Vám s nadějí, že tentokrát najdeme sluch a dobrou vůli.

Během šestileté existence se neformální společenství občanské aktivity Charta 77 nejednou obrátila na Váš úřad s podněty k nápravě nezákonností. Jen v právě uplynulém roce jsme např. dne 10. 3. upozornili na porušování zákonů v oblasti náboženského života, zejména katolické církve; a dne 8. 7. 1982 jsme Vašemu úřadu podávali rozklad k § 178 – maření státního dozoru nad církvemi.E2Viz D196 (10. 3. 1982) a D209 (8. 7. 1982). Výklad zejména tohoto paragrafu neodpovídá přijatým paktům o občanských právech, které vstoupily u nás v platnost. Zároveň Vás upozorňujeme na okolnost, že mimo jiných je vězněno několik čs. duchovních, kteří byli odsouzeni pouze za své názory, jako např. František Lízna, Štefan Javorský a Rudolf Šmahel.E3Viz D196.

Chceme věřit, že už některé dosavadní události letošního roku jsou začátkem cesty k uskutečnění závazků, které přijala čs. vláda schválením obou paktů z Helsinek a jejich vtělením do čs. zákonodárství. Pokud byste neměl k dispozici naše shora uvedené dokumenty, které jsme zaslali Vašemu úřadu, rádi Vám je předáme znovu.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Jan Kozlík
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, prvopis s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 6, č. 1 (leden 1983), s. 2
  • Studie, 1983, č. 87, 88, 89, s. 400
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok 257 (26. ledna 1983)
  • Listy, roč. 13, č. 2 (duben 1983), s. 41–42.
Komentáře
  • Lederer, J.: Kam směřuje církevní politika Prahy. Studie, roč. 13, (1983), č. 87, 88, 89
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok č. 248 (17. 1. 1983), č. 249 (18. 1. 1983), č. 254 (2. 3. 1983), č. 256 (25. 1. 1983), č. 257 (36. 1. 1983).
E1.Začátkem roku 1983 vystřídal Karla Hrůzu ve funkci vedoucího Státního úřadu pro věci církevní ing. Vladimír Janků. Výměna souvisela se spory, které vznikly v důsledku tvrdého postoje Hrůzova úřadu k církvím, a také se stanovisky Vatikánu při jednání o jmenování sídelních biskupů pro československé diecéze. Vatikán jmenoval pouze dva titulární biskupy, Jaroslava Škarvadu a Dominika Hruškovského pro pastorizační činnost mezi slovenskými a českými exulanty, což česká strana chápala jako provokaci. Kongregace doporučila všem katolickým kněžím, aby vystoupili ze státem řízeného Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris. Vatikán také kritizoval nedostatečnou výchovu kněžského dorostu v Československu.
E2.Viz D196 (10. 3. 1982) a D209 (8. 7. 1982).
E3.Viz D196.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc1
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse