D224

1982, prosinec, Praha. – Přehled dokumentů Charty 77 vydaných v roce 1982. (Dokument č. 38/82)

Mluvčí Charty 77 podepsali a odeslali v roce 1982 tyto dokumenty:

 1. Oznámení nových mluvčích na rok 1982 (7. 1.).
 2. K zprávám o stanovisku Charty 77 k polské krizi (7. 1.).
 3. Pět let Charty 77 (7. 1.).
 4. Nová urgence loňské urgence předloňského protestu GP proti soudu a věznění Havla, Bendy, Dienstbiera, Uhla a spol. (10. 2.).
 5. Prohlášení Charty 77 ke dni solidarity s Polskem (30. 1.).
 6. Dokument o ekonomické situaci (únor).
 7. Dopis svazům spisovatelů o umlčování nonkonformistů (3. 3.).
 8. 11 bodů pro madridskou konferenci o svobodě přesvědčení a vyznání (4. 3.).
 9. Poděkování Palachovu výboru za udělení ceny V. Havlovi (4. 3.).
 10. Ohlášení dalších 36 signatářů Charty 77 (5. 3.).
 11. Protest Charty 77 proti porušování zákonů v oblasti náboženského života – obzvlášť katolické církve (10. 3.).
 12. Dopis Nizozemskému velvyslanectví: soustrast se smrtí 4 novinářů v Salvadoru (22. 3.).
 13. Otevřený dopis mírovým hnutím (29. 3.).
 14. Dopis Federálnímu shromáždění, Generální prokuratuře a Nejvyššímu soudu ČSSR k § 98 a k § 112 (5. 4.).
 15. Dementi k podvrhu Otevřený dopis tzv. Všeodborovému sjezdu (6. 4.).
 16. Přehled dosud vydaných dokumentů Charty 77 v roce 1982 (14. 4.).
 17. Dopis Mezinárodní organizaci práce o pracovní diskriminaci (duben).
 18. Dopis Charty 77 mírovému hnutí NDR (21. 4.).
 19. Dopis prezidentu republiky o rukojmích (3. 5.).
 20. K výchově a vzdělání v ČSSR s ohledem na plnění Deklarace dětských práv (1. 6.).
 21. Dopis Generální prokuratuře k případu „Ruml a spol.“ a případu „Jirous a spol.“ (23. 6.).
 22. Dopis Federálnímu shromáždění o situaci ve věznicích (24. 6.).
 23. K právní problematice § 178 (8. 7.).
 24. Znovu chomutovský soud – případ „Jirous a spol.“ (11. 8.).
 25. Otevřený dopis mírové radě Interchurch peace council (27. 8.).
 26. K vědeckému výzkumu v ČSSR (11. 8.).
 27. Dokument k 21. srpnu (18. 8.).
 28. K druhému výročí polské Solidarity (30. 8.).
 29. K obnovení madridského jednání (22. 10.).
 30. Dopis polskému velvyslanectví k druhému výročí uzákonění Solidarity (8. 11.).
 31. Dopis kancléři Bruno Kreiskému k návštěvě prezidenta dr. G. Husáka v Rakousku (10. 11.).
 32. Dopis časopisu l’Alternative o tzv. sebekritice Charty 77 od M. Středy (25. 11.).
 33. Dopis prezidentu republiky k 30. výročí procesu s „protistátním centrem Slánský a spol.“ (27. 11.).
 34. Dopis FS ČSSR k článku 29 ústavy (2. 12.).
 35. Vánoční adresa prezidentu Husákovi o propuštění politických vězňů (7. 12.).
 36. Otevřený dopis B. Grahamovi (22. 12.).
 37. Dopis Generální prokuratuře ČSSR ve věci Miklós Duray (28. 12.).
 38. Tento přehled.E1V ÚSD, sb. FMV-Ch je uložen návrh dokumentu 39/82, který pojednával o ideových a programových otázkách socialistického hnutí, inspirovaných diskusí o tzv. třetí cestě, s níž vystoupila v tisku Italská komunistická strana. V českém prostředí vyvolal diskusi Adolf Müller článkem Vnější podmínky změn in: Listy, roč. 12, (1982), č. 2.

Končí rok 1982. Hledíme do příštího roku s nezlomnou nadějí, že uvolní nový, širší prostor pro všechny ty, kdo si u nás a na světě váží víc občanských a lidských práv, spravedlnosti a slušnosti než osobního bezpečí a dobrého bydla.

Těm přejeme, aby se jim dostalo dostatek sil k tomu, aby ve svém životním konání dokázali odpovědnost za dosud pronásledované a ubližované uskutečňovat činy.

Těm v tomto směru neprobuzeným přejeme bystrý zrak a jemný sluch, aby byli s to nahlédnout (na základě existujících faktů a životních zkušeností se zacházením se spoluobčany, s životním prostředím, s problematikou lidského pokoje a míru apod.) povahu svého dosavadního počínání a zaslechnout výzvu, jíž se na každého obrací nárok života skutečně lidského.

Všem pak přejeme dobrý rok 1983.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
 • Informace o Chartě 77, roč. 5 (1982), č. 12, s. 3, 4.
E1.V ÚSD, sb. FMV-Ch je uložen návrh dokumentu 39/82, který pojednával o ideových a programových otázkách socialistického hnutí, inspirovaných diskusí o tzv. třetí cestě, s níž vystoupila v tisku Italská komunistická strana. V českém prostředí vyvolal diskusi Adolf Müller článkem Vnější podmínky změn in: Listy, roč. 12, (1982), č. 2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc12
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse