D223

1982, 28. prosinec, Praha. – Dopis Generální prokuratuře ČSSR, upozorňující na případ Miklóse Duraye. (Dokument č. 37/82)

Charta 77 upozorňovala během své šestileté existence na případy tendenční interpretace některých paragrafů trestního zákona (např. § 98, § 110, § 178, § 202 aj.); na základě takovéto interpretace byli potom postihováni četní občané v podstatě z politických důvodů, především pro svou občanskou nekonformitu a pro obhajování těch zákonných předloh, které – byť řádně schváleny a tedy v plné platnosti – jsou více méně pomíjeny. Policejní praxe i soudní procesy se pak řídí pouze zmíněnou jednostrannou interpretací (jak ji např. představuje tzv. komentář, vydaný v roce 1980) a vůbec nepřihlížejí k té oblasti čs. zákonnosti, která se týká občanských a lidských práv vplynuvších do naší legislativy přijetím příslušných mezinárodních úmluv.

Obáváme se, že dalším případem takového zacházení se soustavou čs. zákonů by se mohl stát i případ, který je v současné době v běhu v Bratislavě.E1V květnu 1979 vypracoval Výbor pro obranu práv maďarské menšiny v ČSSR (ustavený v květnu 1978 na Slovensku) zprávu, kterou mj. zaslal Chartě 77. Spis byl zveřejněn v maďarském exilovém časopisu Irodalmi ujság, vycházejícím v Paříži. Zprávu vypracoval M. Duray, autor studií o diskriminaci maďarské menšiny na Slovensku. 10. června 1982 podaly vyšetřovací orgány návrh na jeho obžalobu podle § 100 trestního zákona, od 10. listopadu 1982 byl M. Duray ve vazbě. Soudní proces se měl konat 31. ledna 1983, byl však odložen. Dne 10. 11. 1982 byl vzat do vazby Miklós Duray, narozený roku 1944. Jde o příslušníka maďarské menšiny na Slovensku, který je znám jako zastánce dobrého soužití se Slováky a dodržování občanských a lidských práv v naší republice; v tomto smyslu vždy též usiloval o plné dodržování čs. legislativní soustavy.

Protože k výslechu v souvislosti s tímto případem bylo předvoláno už na padesát lidí a protože advokát, jehož si Duray zvolil, byl prý donucen odstoupit, máme důvodné obavy, že se připravuje nový proces, jehož motivy jsou politické důvody.

Upozorňujeme proto Generální prokuraturu ČSSR na toto další aktuální ohrožení čs. legislativy. Bylo by velmi žádoucí, kdyby v tomto i ve všech podobných případech nebyly opomíjeny ty zákonné předlohy, které stanoví např. vyhláška 120/76, jakož i další tematicky příbuzné zákonné normy (příslušné články ústavy, jiné mezinárodní dohody apod.).

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 6, (1983), č. 2, s. 1.
E1.V květnu 1979 vypracoval Výbor pro obranu práv maďarské menšiny v ČSSR (ustavený v květnu 1978 na Slovensku) zprávu, kterou mj. zaslal Chartě 77. Spis byl zveřejněn v maďarském exilovém časopisu Irodalmi ujság, vycházejícím v Paříži. Zprávu vypracoval M. Duray, autor studií o diskriminaci maďarské menšiny na Slovensku. 10. června 1982 podaly vyšetřovací orgány návrh na jeho obžalobu podle § 100 trestního zákona, od 10. listopadu 1982 byl M. Duray ve vazbě. Soudní proces se měl konat 31. ledna 1983, byl však odložen.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den28
Měsíc12
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse