D217

1982, 10. listopad, Praha. – Dopis rakouskému kancléři Bruno Kreiskému žádající o intervenci ve prospěch politických vězňů v Československu. (Dokument č. 31/82)

Vážený pane kancléři,

obracíme se na Vás, protože víme o Vašem zájmu o situaci obránců lidských práv v Československu, který se projevil i skutečnými činy.E1Bruno Kreisky byl prvním zahraničním politikem, který bezprostředně po rozpoutání kampaně proti Chartě 77 prohlásil, že Rakousko je ochotno všem pronásledovaným signatářům poskytnout útočiště. Více viz Janýr, P.: Ohlas Charty 77 v Rakousku. In: Charta 77 po dvaceti letech očima současníků. Praha, ÚSD 1997. V blízké době se máte setkat s prezidentem naší republiky dr. Gustávem Husákem.E2Prezident republiky G. Husák uskutečnil státní návštěvu ve Vídni ve dnech 17.–18. 11. 1982. Na tiskové konferenci 18. 11. ve Vídni se B. Kreisky vyjádřil k porušování lidských práv v socialistických zemích a zdůraznil nutnost pomáhat bojovníkům za lidská práva ve východních zemích. Na spolkového kancléře se dopisem obrátila o pomoc rovněž Dolores Šavrdová v úsilí o propuštění svého uvězněného manžela Jaromíra Šavrdy. Tamtéž. Doufáme, že při této příležitosti by snad pro Vás nebylo neschůdné nalézt vhodnou možnost k intervenci za všechny ty, kteří jsou v Československu perzekvováni za obranu lidských práv, především však za ty, kteří jsou v současné době vězněni, jako Battěk, Benda, Gruntorád, Havel, Hložánka, Jirous, Litomiský, Lízna, Pospíchal, Stárek, Uhl a další. Existují však dokonce obavy, aby se perzekuce nezostřila a neobrátila po ukončení zmíněné vysoké návštěvy ještě proti dalším, kteří jsou v současné době stíháni na svobodě, a to tak, že by na ně byla znovu uvalena vazba, eventuálně inscenován další politický proces; jde např. o Bartoška, Kyncla, Mlynárika a další. Naše prosba o Vaši intervenci ve prospěch těchto a všech dalších občanů postihovaných za obranu, resp. užívání těch práv, která jim dle československé legislativy i dle mezinárodních dohod přísluší, je tudíž velmi naléhavá.

Jsme Vám vděčni za Vaše dosavadní účinné pochopení naší situace a děkujeme Vám za pomoc pro ty, kteří jsou vůči mocenskému aparátu silní jen svou morální pozicí.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, Fotokopie.
E1.Bruno Kreisky byl prvním zahraničním politikem, který bezprostředně po rozpoutání kampaně proti Chartě 77 prohlásil, že Rakousko je ochotno všem pronásledovaným signatářům poskytnout útočiště. Více viz Janýr, P.: Ohlas Charty 77 v Rakousku. In: Charta 77 po dvaceti letech očima současníků. Praha, ÚSD 1997.
E2.Prezident republiky G. Husák uskutečnil státní návštěvu ve Vídni ve dnech 17.–18. 11. 1982. Na tiskové konferenci 18. 11. ve Vídni se B. Kreisky vyjádřil k porušování lidských práv v socialistických zemích a zdůraznil nutnost pomáhat bojovníkům za lidská práva ve východních zemích. Na spolkového kancléře se dopisem obrátila o pomoc rovněž Dolores Šavrdová v úsilí o propuštění svého uvězněného manžela Jaromíra Šavrdy. Tamtéž.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc11
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse