D214

1982, 30. srpen, Praha. – Stanovisko k druhému výročí gdaňských dohod v Polsku. (Dokument č. 28/82)

Dne 31. srpna vzpomíná polský lid významné události svých novodobých dějin – dohod z Gdaňska.E1Viz D154 (24. 8. 1980). V dialogu mezi státní mocí a dělnickou třídou podařilo se tehdy shodnout se na zásadách a směrnicích pro demokratické řešení vážné společenské krize, v níž se země ocitla koncem 70. let. Proces společenské obnovy, který tak dostal vydatný impuls, vyvolal velké naděje i nadšenou podporu převážné většiny polské společnosti. Setkal se též s upřímnými sympatiemi široké světové veřejnosti a všech opravdových přátel polského lidu.

Charta 77, hlásící se mezi ně, vyslovila za své účastníky i za mnohonásobně početnější kruhy české a slovenské veřejnosti několikrát pocity bratrských sympatií i solidarity s těmi, kdo v Polsku rozvíjeli a hájili proces společenské obnovy a jeho ideje. Vyjádřila též svůj i jejich kritický názor k prosincovému zásahu moci,E2Viz D161 a D162 (z 8. a 14. 12. 1980). Jedním z projevů česko-polské solidarity a spolupráce bylo polsko-české setkání, uspořádané z iniciativy katolické laické organizace Opus bonum 28.–31. října 1982 ve Frankenu, na němž byl oznámen vznik společné pracovní skupiny ve složení: F. Bladenicki, L. Kołakowski, A. Wincenz, J. Lederer, A. Měšťan a A. Tomský aj. Skupina se sešla v prosinci 1982 v Carslbergu, kde vyhlásila program boje za suverenitu národů střední a východní Evropy. Srv. Studie, I–II, (1983), s. 85–86 a 138–149. jímž byl vloni tento proces přerušen, aniž bylo dodnes vyřešeno cokoli z vážných problémů zatěžujících současný vývoj polské skutečnosti. Že takové mocenské zásahy – ať vnitřní či vnější, ať minulé nebo snad současné či budoucí – nemohou vyřešit krizové situace a naopak je jen prohloubí, víme konečně i z našich nedávných dějin. O to upřímněji se zajímáme o dění v zemi našich severních sousedů. O to vřelejší city přátelství a společenství idejí jsou se všemi, kdo v Polsku nadále usilují o opravdu demokratickou a humánní dohodu všech vlasteneckých sil polského národa bez jakýchkoli aktů vměšování zvenčí. Takovou dohodu, nikoli mocenské zákroky proti pokojným projevům vůle lidu, odmítajícího omezení demokratických snah, jak lépe hospodařit, žít, [která] by vedla k propuštění internovaných a vůbec všech politických vězňů, společně s polským lidem považujeme za jedinou cestu k překonání obrovských potíží a zároveň za možný podstatný příspěvek k zmírnění napětí a za posílení mírového soužití i spolupráce národů našeho kontinentu.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 5, č. 9 (září 1982).
Plné znění
  • In: Listy, roč. 12 (1982), č. 5, s. 13
  • Národní politika, roč. 14 (1982), č. 10
  • České slovo, č. 10 (říjen 1982), s. 6.
E1.Viz D154 (24. 8. 1980).
E2.Viz D161D162 (z 8. a 14. 12. 1980). Jedním z projevů česko-polské solidarity a spolupráce bylo polsko-české setkání, uspořádané z iniciativy katolické laické organizace Opus bonum 28.–31. října 1982 ve Frankenu, na němž byl oznámen vznik společné pracovní skupiny ve složení: F. Bladenicki, L. Kołakowski, A. Wincenz, J. Lederer, A. Měšťan a A. Tomský aj. Skupina se sešla v prosinci 1982 v Carslbergu, kde vyhlásila program boje za suverenitu národů střední a východní Evropy. Srv. Studie, I–II, (1983), s. 85–86 a 138–149.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc8
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse