D207

1982, 23. červen, Praha. – Podnět zaslaný Generální prokuratuře ČSSR k zastavení trestního stíhání tzv. skupiny Ruml a spol. a k přešetření případu obviněných vydavatelů časopisu Vokno. (Dokument č. 21/82)

V únoru letošního roku jsme se obrátili na Generální prokuraturu podle § 19 zákona o Generální prokuratuře s podnětem, aby bylo z vazby propuštěno všech sedm členů skupiny tzv. Ruml a spol. a aby proti nim bylo zastaveno trestní stíhání. S radostí konstatujeme, že skutečně všech sedm bylo po více než roční vazbě propuštěno na svobodu.E1Viz D190. Tzv. skupinou J. Ruml a spol. se rozumí 18 československých občanů zatčených v květnu 1981 v souvislosti se zadržením francouzského karavanu a obviněných z nezákonné činnosti. Poslední vězňové Jiří Ruml, M. Šimečka a J. Mlynárik byli propuštěni z Ruzyně 27. a 28. 5. 1982. Srv. D177 (15. 5. 1981) a D179 (11. 6. 1981). Opakujeme proto nyní svůj podnět pouze v tom směru, aby proti dotyčným bylo zastaveno trestní stíhání.

Obracíme se na Generální prokuraturu s dalším podnětem (podle § 15 zákona o Generální prokuratuře), který se týká pěti obviněných podle § 202, odst. 1, 2 trestního zákona, jmenovitě Františka Stárka, Michala Hýbka, Ivana Jirouse, Milana Fryče a Jaroslava Chnapko (první čtyři ve vazbě, poslední stíhán na svobodě). Obvinění jsou toho času souzeni Okresním soudem v Chomutově.E2Okresní soud v Chomutově proběhl ve dnech 18.–25. června a 2.–9. července 1982. Všech 5 obžalovaných bylo obviněno z trestného činu výtržnictví za časopis Vokno (§ 262, odst. 1, 2 trestního zákona), I. Jirous a M. Hýbek navíc nepřesvědčivě nařčeni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů podle § 187, odst. 1 trestního zákona. Znalecký posudek v oboru literatury a umění přednesl u Okresního soudu v Chomutově 23. června 1982 V. Rzounek, který prohlásil, že časopis Vokno otevřel brány ke kontrarevoluci. 9. července byli odsouzeni: I. Jirous k 3 a půl roku, F. Stárek k 2 a půl, M. Fryč a M. Hýbek k 18 měsícům vězení. O konečném rozsudku srv. D211 (11. 8. 1982) Údajného trestného činu se měli dopustit rozšiřováním a snad i přípravou soukromě pořizovaného časopisu se zaměřením na neoficiální kulturu. Soudíme, že jejich činnost nebyla v rozporu s čs. zákonností, neboť do soustavy platných československých zákonných norem patří i záruky svobody šíření osobních názorů a informací (viz vyhláška 120 z roku 1976, článek 19). Zvláště znepokojuje, že k tomuto obvinění u Milana Hýbka a Ivana Jirouse žalobce připojil trestní stíhání podle § 187 trestního zákona na základě záhadného nálezu omamných drog při domovní prohlídce. Mluvčí Charty 77 byli známými obviněných požádáni, aby na základě osobní podrobné znalosti jmenovaných vyslovili údiv nad uvedenou skutečností. Všem, kteří je i zblízka znali, bylo známo, že nejsou ani uživateli, ani šiřiteli, ba naopak rozhodnými odpůrci užívání drog. Náš podnět chce upozornit Generální prokuraturu na tyto případy a podnítit šetření, které by vedlo k propuštění stíhaných z vazby a zastavení trestního stíhání, respektive zárukám toho, že soudní řízení před Okresním soudem v Chomutově proběhne v přísně objektivním duchu, že vezme na pořad jen skutečně prokázané trestné činy při naprostém respektu k celé soustavě československé zákonnosti. Zvláště pak žádáme, aby bylo bedlivě prošetřeno a zváženo obvinění podle § 187 trestního zákona, které se opírá o nález usvědčujícího materiálu za krajně podivných okolností.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Na vědomí: Okresnímu soudu v Chomutově

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, Fotokopie.
Komentáře
  • Sdělení o prvních dnech procesu v Chomutově. Studie, 1982, č. 83, s. 491–493
  • Sdělení VONS č. 307: Rozsudek nad nekonformním časopisem. Informace o Chartě 77, roč. 5, č. 7/8 (červenec–srpen 1982), s. 4–5
  • Sdělení VONS č. 309: Rozsudek nad I. Jirousem, F. Stárkem a M. Hýbkem potvrzen. Tamtéž, č. 9 (září 1982), s. 7–8
  • „Plastic People“ znovu před soudem, Svědectví, roč. 17 (1982), č. 67, s. 427–428.
E1.Viz D190. Tzv. skupinou J. Ruml a spol. se rozumí 18 československých občanů zatčených v květnu 1981 v souvislosti se zadržením francouzského karavanu a obviněných z nezákonné činnosti. Poslední vězňové Jiří Ruml, M. Šimečka a J. Mlynárik byli propuštěni z Ruzyně 27. a 28. 5. 1982. Srv. D177 (15. 5. 1981) a D179 (11. 6. 1981).
E2.Okresní soud v Chomutově proběhl ve dnech 18.–25. června a 2.–9. července 1982. Všech 5 obžalovaných bylo obviněno z trestného činu výtržnictví za časopis Vokno (§ 262, odst. 1, 2 trestního zákona), I. Jirous a M. Hýbek navíc nepřesvědčivě nařčeni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů podle § 187, odst. 1 trestního zákona. Znalecký posudek v oboru literatury a umění přednesl u Okresního soudu v Chomutově 23. června 1982 V. Rzounek, který prohlásil, že časopis Vokno otevřel brány ke kontrarevoluci. 9. července byli odsouzeni: I. Jirous k 3 a půl roku, F. Stárek k 2 a půl, M. Fryč a M. Hýbek k 18 měsícům vězení. O konečném rozsudku srv. D211 (11. 8. 1982)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc6
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse