D202

1982, 21. duben, Praha. – Dopis nezávislému mírovému hnutí v Německé demokratické republice s poselstvím solidarity. (Dokument 18/82)

Mírovému hnutí v NDR

Charta 77 vyjadřuje plnou podporu Vašemu mírovému úsilí a sdílí jeho konkrétní cíle.E1Nezávislé mírové hnutí v NDR bylo v počátcích 70. a 80. let úzce spojeno s evangelickou církví, která prosadila možnost výkonu vojenské služby u stavebních jednotek (Bausoldat). Politicky se východoněmecké mírové hnutí vyvíjelo pod vlivem západoněmecké strany Zelených (skupina Ost–West Dialog). V letech 1981–1983 se mírové hnutí v NDR stalo nejaktivnějším ve východním bloku. 25. ledna 1982 byla vydána „Berlínská výzva“ za mír beze zbraní, v níž se žádalo ukončení výroby válečného materiálu a zamezení atomové války a v pěti bodech navrhoval mírový program Evropy. (Informace o Chartě 77, roč. 5, č. 2 (únor 1982), s. 12–13.) Dalším významným činem německého mírového hnutí byla Rostocká výzva z 11. 11. 1983 proti umístění sovětských raket na území NDR. V létě 1982 a 1983 uspořádaly církevní kruhy „mírová setkání“ ve východním Berlíně, jichž se zúčastnily tisíce lidí. Soudí, jak ostatně vyjádřila ve svém dokumentu č. 13 z letošního roku (Otevřený dopis mírovému hnutí),E2Viz D198 (29. 3. 1982). že by to všude na světě, doslova v každé zemi, měli být právě řadoví občané jednotlivě nebo v neoficiálních uskupeních, kteří by se měli brát za lidské právo žít ve spravedlivém míru, tj. nejen bezpečni před militarismem a nukleárními zbraněmi hromadného ničení, nýbrž bezpečni též díky vnějšímu i vnitřnímu pokoji, a to životem, v němž k občanství každého člena toho kterého státu patří odpovědnost, ba povinnost za dodržování všech lidských práv. Militarizace a militarismus, proti němuž společně stojíme, pociťujeme jako nebezpečný jev jak v mezistátní, tak ve vnitropolitické sféře. Jsme rádi, že takové neoficiální mírové hnutí zdola vzniklo právě u Vás, v Německé demokratické republice, tedy části někdejší evropské velmoci, která se na militarizaci Evropy v 1. polovině 20. století nemálo podílela. O to víc si ceníme Vašeho statečného úsilí.

Víme, že Vaši mírovou výzvu podepsal i nedávno zemřelý prof. Havemann. Vyslovujeme Vám naši hlubokou soustrast s úmrtím tohoto statečného Němce.E3Robert Havemann, 1910–1982, německý politik, antifašista (1943 odsouzen nacisty k smrti). V roce 1949 se stal členem Národního shromáždění NDR, odkud byl 1963 vyloučen. Komunista-disident, kritik represivního systému NDR. Autor sborníku Dialektika bez dogmatu. Tlumočte ji všem jeho blízkým.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 5, č. 4 (duben 1982), s. 4–5
  • Listy, roč. 12, č. 5 (říjen 1982), s. 17
  • Charta 77 o míru. Samizdatový sborník, strojopis, 1983, s. 9–10.
E1.Nezávislé mírové hnutí v NDR bylo v počátcích 70. a 80. let úzce spojeno s evangelickou církví, která prosadila možnost výkonu vojenské služby u stavebních jednotek (Bausoldat). Politicky se východoněmecké mírové hnutí vyvíjelo pod vlivem západoněmecké strany Zelených (skupina Ost–West Dialog). V letech 1981–1983 se mírové hnutí v NDR stalo nejaktivnějším ve východním bloku. 25. ledna 1982 byla vydána „Berlínská výzva“ za mír beze zbraní, v níž se žádalo ukončení výroby válečného materiálu a zamezení atomové války a v pěti bodech navrhoval mírový program Evropy. (Informace o Chartě 77, roč. 5, č. 2 (únor 1982), s. 12–13.) Dalším významným činem německého mírového hnutí byla Rostocká výzva z 11. 11. 1983 proti umístění sovětských raket na území NDR. V létě 1982 a 1983 uspořádaly církevní kruhy „mírová setkání“ ve východním Berlíně, jichž se zúčastnily tisíce lidí.
E2.Viz D198 (29. 3. 1982).
E3.Robert Havemann, 1910–1982, německý politik, antifašista (1943 odsouzen nacisty k smrti). V roce 1949 se stal členem Národního shromáždění NDR, odkud byl 1963 vyloučen. Komunista-disident, kritik represivního systému NDR. Autor sborníku Dialektika bez dogmatu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den21
Měsíc4
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse