D195

1982, 5. březen, Praha. – Sdělení o 36 nových signatářích Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 10/82)

K dnešnímu dni se k Prohlášení Charty 77 ze dne 1. 1. 1977 připojilo dalších 36 občanů, kteří souhlasí se zveřejněním svých jmen.

Biffer Robert, závozník; Buriánková Šárka, dělnice; Giertl Pavol, státní zaměstnanec; Grič Roman, dělník; Havlová Olga, v domácnosti; Hejnyš Oleg, dělník; Horáček František, dělník; Horký František, Horká Alexandra; Horváth František; Jirásek Miroslav, chladírenský mechanik; Horváthová Vladimíra; Kašpar Antonín, důchodce; Konvalinková Jana, zdravotnice; Koptiš Miroslav, kulisák; Kovář Petr, instalatér; Krajča Miroslav, dělník; Krajčová Zdena, dělnice; Král Vladimír, automechanik; Kůs Václav, dělník; Labský Viktor, dělník; Micka Jaroslav; Novotný Milan, pomocný dělník; Pařízek Jan, dělník; Pařízková Jarmila, dělnice; Pařízková Eva, dělnice; Pata Antonín, kameník; Pruner Milan, dělník; Přecechtělová Zdena; Rumler Ivo, bez zaměstnání; Straka Vladimír, řidič; Švestka Petr, dělník; Tranžík Jan; Trombík Jiří, bývalý student; Veverka Ota; Zmek Vlastimil.E1V ÚSD, sb. FMV-Ch, je uložena fotokopie dokumentu se škrty a rukopisnými doplňky u jednotlivých jmen (data narození, bydliště). Ve složce je uložen originál zápisu o předání dokumentu policii: „7. 6. 1982 byla kopie dokumentu CH-77 č. 10/82 předána s. Kattovi z S-StB České Budějovice. Zapsal: npor. Králka, Převzal: npor. J. Kata.“ K zápisu jsou připsána dvě jména signatářů „Biffer Robert – sign. sv. ‚Robert‘ S-StB Budějovice, 2. odb. 1. odd. Grič Roman – O-StB Jihlava.“

Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77 (únor 1982), s. 1.
Plné znění
  • In: Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, roč. 15 (1982), č. 4, s. 3–4.
E1.V ÚSD, sb. FMV-Ch, je uložena fotokopie dokumentu se škrty a rukopisnými doplňky u jednotlivých jmen (data narození, bydliště). Ve složce je uložen originál zápisu o předání dokumentu policii: „7. 6. 1982 byla kopie dokumentu CH-77 č. 10/82 předána s. Kattovi z S-StB České Budějovice. Zapsal: npor. Králka, Převzal: npor. J. Kata.“ K zápisu jsou připsána dvě jména signatářů „Biffer Robert – sign. sv. ‚Robert‘ S-StB Budějovice, 2. odb. 1. odd. Grič Roman – O-StB Jihlava.“

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc3
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse