D194

1982, 4. březen, Praha. – Dopis Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 v Paříži k udělení Ceny Jana Palacha za rok 1981 Václavu Havlovi. (Dokument č. 9/82)

Četní českoslovenští občané – především však signatáři Charty 77 – se velmi radovali, když se dozvěděli, že letošní cenu udělil Výbor Jana PalachaE1Míněn Mezinárodní výbor na podporu Charty 77 v Československu se sídlem v Paříži. Výbor poprvé vyhlásil Cenu Jana Palacha 18. ledna 1980 (v předvečer 11. výročí smrti Jana Palacha) a za rok 1979 ji udělil Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, za rok 1980 samizdatové edici Petlici. Slavnostní předání ceny V. Havlovi 17. 2. 1982 zahájil Pierre Emmanuel, projev přednesl Pierre Daix a cenu předával Tom Stoppard. Cena obnášela 25 000 FF. spisovateli Václavu Havlovi, vězněnému za svůj neohrožený postoj při obraně lidských práv a spravedlivého, v plném slova smyslu pokojného občanského života ve své vlasti. Výboru Jana Palacha patří za to velký dík.

Chápeme toto ocenění nejen jako výraz obdivu k Havlovu uměleckému dílu, nýbrž jako uznání morálních kvalit muže, který byl jedním z prvních tří mluvčích Charty 77 v roce 1977 (spolu s prof. dr. Janem Patočkou a prof. dr. Jiřím Hájkem), který byl jako takový perzekvován a který odolal lákavým nabídkám k emigraci a raději přijal nelehký úděl dlouholetého politického vězně. Udělení ceny Václavu Havlovi jakožto uznání jeho činnosti v rámci občanské iniciativy Charty 77, jejíhož ducha statečně drží i za nejtěžších podmínek, je vlastně též vyslovením uznání ostatním, kteří – ať ve vězeních, či ve svém občanském životě – neohroženě stojí na straně lidské poctivosti, na straně neoportunního, věcného a nenásilného úsilí o pokojný život a spravedlivý, lidsky důstojný mír nejen v naší domovině, nýbrž i v Evropě a na celém světě.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 5 (únor 1982), s. 5.
Plné znění
  • In: Svědectví, roč. XV (1980), č. 60, s. 617
  • Listy, roč. 12, č. 2 (květen 1982), s. 88
  • Studie, č. 81 (1982), s. 270
  • vysílán RFE, ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-541 (9. března 1982).
E1.Míněn Mezinárodní výbor na podporu Charty 77 v Československu se sídlem v Paříži. Výbor poprvé vyhlásil Cenu Jana Palacha 18. ledna 1980 (v předvečer 11. výročí smrti Jana Palacha) a za rok 1979 ji udělil Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, za rok 1980 samizdatové edici Petlici. Slavnostní předání ceny V. Havlovi 17. 2. 1982 zahájil Pierre Emmanuel, projev přednesl Pierre Daix a cenu předával Tom Stoppard. Cena obnášela 25 000 FF.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc3
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse