D192

1982, 3. březen, Praha. – Dopis pracovnímu předsednictvu sjezdu Svazu českých spisovatelů a Svazu slovenských spisovatelů o diskriminaci spisovatelů v Československu se seznamem autorů postižených úplným nebo částečným zákazem publikování. (Dokument č. 7/82)

Uplynulo pět let od posledního sjezdu obou našich národních Svazů spisovatelů. Jako obvykle zazněla tehdy spousta oficiálních statistických údajů – radostných, neproblémových a perspektivních. Jen dva hlasy zazněly disharmonicky a pro oficiální atmosféru sjezdu neobvykle: diskusní příspěvek Hany Ponické v Bratislavě a dokument Charty 77 č. 12/77.E1Hana Ponická vystoupila v diskusi na sjezdu Svazu slovenských spisovatelů 2. března 1977 a za své vystoupení byla v dubnu ze Svazu vyloučena, nesměla publikovat a film podle jejího scénáře byl zakázán. Vystoupení H. Ponické in Listy, roč. 7, 1977, č. 3–4, s. 8. K dokumentu Charty č. 12 z 30. 6. 1977 viz D18. Oba texty upozorňovaly především na to, o čem se oficiálně mlčí: na nepublikovanou literaturu, na autory stojící nuceně mimo, kteří nejen nemají možnost publikovat obvyklým způsobem, ale většinou nemají ani základní podmínky pro tvorbu a často ani podmínky pro relativně slušnou existenci sociální.

Za uplynulých pět let se poměry změnily především v tom, že Hana Ponická tentokrát svůj příspěvek sjezdu sotva předá, natož aby ho přednesla, a že více autorů než tehdy tráví svůj čas ve vězení. Došlo jistě i k některým posunům, např. část díla některých autorů byla vydána – byť opožděně a v mizivém nákladu (Seifert, Mikulášek, Skácel) či v pozměněné podobě (Hrabal), avšak pokud jde o počet autorů a děl nevydávaných, tak se jen zvýšil.

Obracíme se na účastníky sjezdu Svazu českých spisovatelůE23. sjezd Svazu českých spisovatelů se konal ve dnech 3.–5. března 1982. Hlavní referát měl J. Rybák, D. Šajner a tajemník ÚV KSČ J. Havlín. s apelem na morální odpovědnost, která z příslušnosti ke kulturní obci plyne pro každého. Je to povinnost poskytovat hlas každému kulturnímu činiteli, byť by se na první pohled zdál sebeodtažitějším. Není možno zůstávat delší dobu netečným k tak zjevným přehmatům a disproporcím ve svém nejbližším profesionálním okolí, aniž by to trvale poznamenalo každého, kdo se této hry na hluchotu, slepotu a němotu účastní.

Předkládáme seznam více než dvou set českých autorů, jejichž dílo je v posledních letech částečně nebo velkou většinou úplně postiženo anonymním zákazem publikování. Jde o autory nejrůznějších generací i rozličné názorové orientace, od básníků, beletristů po textaře, kulturní a literární historiky, kritiky, filozofy umění a dějin. Jde o autory žijící zde i v zahraničí, o autory mladé i o ty, kteří v posledních letech zemřeli, avšak jejich dílo leží nevydáno a zahaleno mlčením.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Seznam umlčovaných autorů

Ludvík Aškenázy, Milan Balabán, Zdeněk Barborka, Rudolf Battěk, Hana Bělohradská, Václav Bělohradský, Jan Beneš, Marie Benetková, Václav Benda, Zbyněk Benýšek, Ivan Binar, Ivan Blatný, Vladimír Blažek (sic!), Jitka Bodláková, Egon Bondy, Jiří Brabec, Vratislav Brabenec, Eugen Brikcius, Antonín Brousek, Aleš Březina, Stanislav Budín, Vladimíra Čerepková, Václav Černý, Miroslav Červenka, Lumír Čivrný, Jiří Daníček, Jiří Dienstbier, Ivan Diviš, Luboš Dobrovský, Bohumil Doležal, Jaroslav Dresler, Miroslav Drozda, Irena Dubská, Ivan Dubský, Ladislav Dvorský, Vratislav Effenberger, Karel Eichler, Roman Erben, Ladislav Fikar, Ota Filip, Daniela Fischerová, Viktor Fischl, Petr Formánek, Bedřich Fučík, Jiřina Fuchsová, Jiří Gold, Eduard Goldstücker, Bohumila Grögerová, Ladislav Grossman, Jiří Gruša, Igor Hájek, Jiří Hájek, Aleš Haman, Miroslav Hanuš, Jiří Hanzelka, Jiřina Hauková, Václav Havel, Zbyněk Havlíček, Zbyněk Hejda, Ladislav Hejdánek, Vilém Hejl, Jitka Henryková, Josef Heyduk, Josef Hiršal, Jiří Hochman, Karel Hora, Dana Horáková, Bohumil Hrabal, Josef Hrubý, Jaroslav Hutka, Ivana Hyblerová, Jindřich Chalupecký, Petr Chudožilov, Milan Jankovič, Pavel Jánský, Pavel Javor, Josef Jedlička, Ivan Jelínek, Ivan Jirous, Věra Jirousová, Emil Juliš, Petr Kabeš, Zdeněk Kalista, Eva Kantůrková, Svatopluk Karásek, Vladimír Karfík, Dušan Karpatský, František Kautman, Mojmír Klánský, Ivan Klíma, Alexandr Kliment, Helena Klímová, Milan Knížák, Josef Koenigsmark, Erazim Kohák, Pavel Kohout, J. M. Kolár, Jiří Kolář, Božena Komárková, Petr Kopta, Miroslav Koryčan, Karel Kosík, Karel Kostroun, Iva Kotrlá, Libor Koval, Jiří Kovtun, Zdeněk Kožmín, Petr Král, Antonín Kratochvíl, Karel Kraus, Eda Kriseová, Karel Kryl, Oldřich Kryštofek, Marie Ruth Křížková, Jiří Kuběna, Ivan Kubíček, Milan Kučera, Erich Kulka, Ludvík Kundera, Milan Kundera, Karel Kyncl, Pavel Landovský, Gabriel Laub, Jiří Lederer, Josef Lederer. A. J. Liehm, Věra Linhartová, František Listopad, Bedřich Loewenstein, Jan Lopatka, Zdeněk Lorenc, Arnošt Lustig, Sergej Machonin, Milan Machovec, Inka Machulková, Emanuel Mandler, Jan Mareš, František D. Merth, Karel Michal, Oldřich Mikulášek, Stanislav Moc, Antonín Mokrejš, Milan Nápravník, Vladimír Nárožný, Zdeněk Neubauer, Jiří Němec, Ladislav Novák, Bohumil Nuska, Anastáz Opasek, Jaroslav Opavský, Radim Palouš, František Pánek, Jan Patočka, František Pavlíček, Karel Pecka, Jiří Pechar, Tomáš Plichta, Zdeněk Pochop, Rio Preisner, Iva Procházková, Lenka Procházková, Miroslav Ptáček, Karel Ptáčník, Jaroslav Putík, Miloš Rejchrt, Jaroslava Reslerová, Sylvie Richterová, Zdeněk Rotrekl, Jiří Ruml, Pavel Řezníček, Zdeněk Řezníček, Vilém Sacher, Zdena Salivarová, Jaroslav Seifert, Radoslav Selucký, Karol Sidon, Jan Skácel, Karel Soukup, Andrej Stankovič, Věra Stiborová, Jiří Stránský, Daniel Strož, Milan Suchomel, Oleg Sus, Nina Svobodová, Karel Šebek, Karel Šiktanc, Milan Šimečka, Jan Šimsa, Vladimír Škutina, Josef Škvorecký, Pavel Šrut, Pavel Švanda, Nikolaj Terlecký, Zdena Tominová, Miloslav Topinka, Josef Topol, Jan Trefulka, Karel Trinkewitz, Vlastimil Třešňák, Milan Uhde, Otto Ulč, Zdeněk Urbánek, Miloš Vacík, Ludvík Vaculík, Marie Valachová, Edvard Valenta, Zdeněk Vašíček, Jaroslav Vejvoda, Jan Vladislav, Stanislav Vodička, Jan Vodňanský, Josef Vohryzek, Vladimír Vokolek, Vladimír Vondra, Jaroslava Vondráčková, Josef Vondruška, František Vrba, Jiří Weil, Ivan Wernisch, Pavel Zajíček, Miroslav Zikmund, Karel Zlín, Josef Zumr, Josef Zvěřina.

Zdroj
 • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
 • In: Odsouzeni k mlčení. Listy, roč. 12, č. 2 (květen 1982), s. 50–52
 • Americké listy, 19. 3. 1982
 • Nový domov, roč. 33, č. 6 (25. 3. 1982)
 • Zákaz víc než 200 spisovatelů. Národní politika, roč. 14, č. 4 (duben 1982)
 • Dopis Svazu českých spisovatelů a Svazu slovenských spisovatelů. Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, roč. 15 (1982), č. 4
 • Studie, 1982, č. 81, s. 270–271.
Komentář
 • Vídeňské svobodné listy, roč. 37 (1982), č. 13–14. J. Jedlička: Komentář k přípravě sjezdu ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-506 (2. 2. 1982)
 • O sjezdu tamtéž, pol. blok T-545 (13. 3. 1982)
 • pol. blok T-536, 536 A (4. 3. 1982)
 • T-541 (9. 3. 1982).
E1.Hana Ponická vystoupila v diskusi na sjezdu Svazu slovenských spisovatelů 2. března 1977 a za své vystoupení byla v dubnu ze Svazu vyloučena, nesměla publikovat a film podle jejího scénáře byl zakázán. Vystoupení H. Ponické in Listy, roč. 7, 1977, č. 3–4, s. 8. K dokumentu Charty č. 12 z 30. 6. 1977 viz D18.
E2.3. sjezd Svazu českých spisovatelů se konal ve dnech 3.–5. března 1982. Hlavní referát měl J. Rybák, D. Šajner a tajemník ÚV KSČ J. Havlín.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den3
Měsíc3
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse