D187

1982, 7. leden, Praha. – Sdělení o stanovisku Charty k zavedení výjimečného stavu v Polsku. (Dokument č. 2/82)

K zprávám o stanovisku Charty 77 k polské krizi

Některé sdělovací prostředky přinesly zprávu, že prý Charta 77 podporuje současné mocenské řešení krizové situace v Polsku. Charta 77 nikdy žádné takové prohlášení neučinila.E1Dokument vyšel navzdory varování Státní bezpečnosti, aby se signatáři Charty 77 zdrželi jakýchkoli akcí ve prospěch polských nezávislých odborů. Před tímto dokumentem vydala Charta 77 dva dokumenty o Polsku s poselstvím solidarity s polskými dělníky, viz D154 (24. 8. 1980) a D166 (10. 2. 1981) a dva dokumenty protestující proti zkreslenému zpravodajství o Polsku (viz D161 a D162 z 8. a 14. 12. 1980). Další dokument o podpoře Charty 77 polskému lidu viz D189 (30. 1. 1982). Po vyhlášení výjimečného stavu v Polsku (13. 12. 1981) byli někteří chartisté zadržováni policií; 21. ledna byli zadrženi v Praze občané, kteří rozšiřovali letáky protestující proti zatýkání a útlaku v Polsku. V letácích podepsaných „Revoluční akční skupinou“ se vyzývali čs. občané, „aby se mobilizovali proti trestnímu stíhání polských dělníků a inteligence“. Obviněni a vzati do vazby byli Jan a Josef Wünschovi, Václav Soukup a Jitka Tůmová. Vyšetřován na svobodě byl Jiří Wolf. Jako první v celé východní Evropě byli za to, že podporovali nezávislé odbory v Polsku, ve dnech 15.–17. prosince 1982 odsouzeni Městským soudem v Praze: Jan Wünsch na 4 roky, Josef Wünsch na 1 rok, V. Soukup na 3 roky, Jitka Tůmová na 15 měsíců. Sdělení VONS č. 293, Rozsáhlá policejní akce proti mladým lidem, Informace o Chartě 77, roč. 5 (1982), č. 2, s. 8; ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-482 (9. 1. 1982), T-487 (14. 1. 1982), T-495 (22. 1. 1982), T-499 (26. 1. 1982). Prosazovala vždy platnost mezinárodních paktů o lidských právech a dialogického ducha helsinských dohod. Vojensko-mocenské či policejně-mocenské řešení společenských krizí je cizí všem dosavadním stanoviskům Charty 77. Zrušení osobních svobod, internace tisíců občanů bez soudního řízení, prolévání krve spoluobčanů, zneplatnění odborářských práv dělníků a všech pracujících, pozastavení činnosti odborových organizací uznaných příslušnými polskými právními institucemi, to vše jsou kroky, které nic neřeší, naopak stupňují společenské i mezinárodní napětí a znamenají pro budoucnost děsivý vklad.

Chceme věřit, že se podaří prosadit takové řešení, v němž by nebylo vítězů ani poražených a které by umožnilo zhojit hluboké rány a pokračovat v díle obnovy.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 5, č. 1 (leden 1982), s. 5
  • Studie, 1982, č. 81, s. 284.
Komentář
  • Dokument Charty 77 dementující propagandistickou provokaci StB, Národní politika, roč. 14, č. 3 (březen 1982), s. 1
  • Polské souvislosti – krásná a nebezpečná naděje, Prostor, roč. 1, č. 1 (červen 1982), s. 6–8
  • Tigrid, P.: Mýtus zavražděný v Polsku. In: Svědectví, roč. 17 (1982), č. 66, s. 259
  • Dynamická nálož pod vládou „národní záchrany“. Tamtéž, č. 67, s. 449–454
  • Zásady zápasu s komunistickou mocí na sklonku 20. stol. Tamtéž, s. 454–460
  • Mlynář, Z.: Možnosti a důsledky „normalizace“ v Polsku. In: Listy, roč. 12, 1982, č. 1, s. 1–10.
E1.Dokument vyšel navzdory varování Státní bezpečnosti, aby se signatáři Charty 77 zdrželi jakýchkoli akcí ve prospěch polských nezávislých odborů. Před tímto dokumentem vydala Charta 77 dva dokumenty o Polsku s poselstvím solidarity s polskými dělníky, viz D154 (24. 8. 1980) a D166 (10. 2. 1981) a dva dokumenty protestující proti zkreslenému zpravodajství o Polsku (viz D161D162 z 8. a 14. 12. 1980). Další dokument o podpoře Charty 77 polskému lidu viz D189 (30. 1. 1982).
Po vyhlášení výjimečného stavu v Polsku (13. 12. 1981) byli někteří chartisté zadržováni policií; 21. ledna byli zadrženi v Praze občané, kteří rozšiřovali letáky protestující proti zatýkání a útlaku v Polsku. V letácích podepsaných „Revoluční akční skupinou“ se vyzývali čs. občané, „aby se mobilizovali proti trestnímu stíhání polských dělníků a inteligence“. Obviněni a vzati do vazby byli Jan a Josef Wünschovi, Václav Soukup a Jitka Tůmová. Vyšetřován na svobodě byl Jiří Wolf. Jako první v celé východní Evropě byli za to, že podporovali nezávislé odbory v Polsku, ve dnech 15.–17. prosince 1982 odsouzeni Městským soudem v Praze: Jan Wünsch na 4 roky, Josef Wünsch na 1 rok, V. Soukup na 3 roky, Jitka Tůmová na 15 měsíců. Sdělení VONS č. 293, Rozsáhlá policejní akce proti mladým lidem, Informace o Chartě 77, roč. 5 (1982), č. 2, s. 8; ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-482 (9. 1. 1982), T-487 (14. 1. 1982), T-495 (22. 1. 1982), T-499 (26. 1. 1982).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc1
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse