D186

1982, 7. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Radimu Paloušovi, Anně Marvanové a Ladislavu Lisovi s jejich životopisy. (Dokument č. 1/82)E1Počínaje rokem 1982 byly všechny dokumenty Charty podepsané jejími mluvčími průběžně číslovány kvůli přesné evidenci a aby se znemožnilo vydání podvržených dokumentů. V letech 1977–1981 byly texty Charty rozlišovány podle obsahu a určení na dokumenty, prohlášení, sdělení a dopisy. Číslovány byly pouze dokumenty (celkem 29).

Dnešním dnem začínají působit noví mluvčí Charty 77 doc. dr. Radim Palouš, Anna Marvanová a Ladislav Lis, kteří vystřídali prof. dr. Bedřicha Placáka, dr. Jaroslava Šabatu a Václava Malého.

Všichni tři dosavadní mluvčí se stávají členy kolektivu mluvčích Charty 77,E2Viz D133 (1. 2. 1980) a D142 (26. 4. 1980). k němuž přistupuje i ing. Zdeněk Pokorný.

K základnímu Prohlášení Charty 77 se přihlásilo 20 nových signatářů.E3Jména těchto dvaceti signatářů spolu s dalšímu šestnácti byla zveřejněna v dokumentu č. 10/82 (D195 z 5. 3. 1982). Mluvčí Charty 77 dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier a ing. Rudolf Battěk jsou vězněni.

doc. dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77
prof. MUDr. Bedřich Placák, dr. Jaroslav Šabata, Václav Malý

Životopisy nových mluvčích:

Radim Palouš:

Narozen 6. listopadu 1924 v Praze. Absolvoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde získal doktorát filozofie. Později absolvoval přírodovědeckou fakultu Vysoké školy pedagogické v oboru chemie. Titul CSc. získal v oboru didaktiky chemie. Habilitován jako docent v oboru pedagogika. Publikoval časopisecky a knižně doma i v zahraničí, a to v oboru analytické chemie, didaktiky chemie, didaktiky technických výukových zařízení a filozofie, v níž je žákem prof. Jana Patočky. Až do ledna 1977 působil jako vysokoškolský učitel, kdy byl rektorem Karlovy univerzity propuštěn pro podpis Charty 77. V současné době je v invalidním důchodu. Je praktikujícím katolíkem.

Adresa: Praha 1 – Malá Strana, Všehrdova 14 (PSČ 118 00).

Anna Marvanová:

Narozena 18. 3. 1928 v Bratislavě v dělnické rodině české národnosti. Působila 20 let v Čs. rozhlase jako novinářka nejen v Praze, ale i v několika státech Afriky. V roce 1970 odešla z Čs. rozhlasu. Poté pracovala jako myčka nádobí v restauraci, později jako doručovatelka novin. Tato zaměstnání však zhoršila její zdravotní stav natolik, že jich musela zanechat. Od roku 1964 trpí nevyléčitelnou míšní chorobou, která způsobuje omezenou pohyblivost. Od roku 1948 do roku 1969 byla členkou KSČ, z níž vystoupila po odstavení A. Dubčeka. Je matkou tří dětí.

Adresa: Praha 3 – Žižkov, Jeronýmova 2.

Ladislav Lis:

Narozen 24. 4. 1926 v Mlakách, okres Písek, v dělnické rodině. Vyučil se strojním zámečníkem. Od počátku okupace prošel různými odbojovými skupinami. V roce 1943 přijat za člena ilegální KSČ. Po válce zaujímal řadu funkcí v mládežnickém a odborovém hnutí, předseda ČSM, člen vedení Světové demokratické mládeže, kandidát ÚV KSČ. Pro svůj nekonformní postoj se dostával po celou dobu do rozporů s vedením KSČ. Absolvoval vysokou školu při ÚV KSČ. V roce 1953 odvolán z funkce předsedy ČSM, v roce 1961 obviněn z projugoslávské činnosti. Pracoval jako stavební dělník v Chomutově, později v ČKD v Praze. Po rehabilitaci v roce 1968 se stal tajemníkem MV KSČ v Praze. V roce 1969 zbaven všech funkcí a vyloučen z KSČ. V roce 1970 dokončil studium na právnické fakultě v Praze. V roce 1977 podepisuje Chartu 77. V roce 1978 se stal členem VONS. V létě téhož roku strávil 2 měsíce ve vazbě v důsledku vykonstruovaného obvinění pro údajné majetkové delikty. Trestní stíhání pro neprůkaznost bylo poté zastaveno. V květnu 1979 zatčen spolu se skupinou VONS a obviněn z podvracení republiky podle § 98 trestního zákona Po 7 měsících vazby byl propuštěn, avšak trestní stíhání proti němu nebylo zastaveno.

V roce 1980 se stal členem kolektivu mluvčích Charty 77. Je ženatý, otec dvou dětí. Nyní je v částečném invalidním důchodu. Pracuje jako domácký dělník v invalidním družstvu.

Adresa: Praha 8 – Kobylisy, Šiškova 1229.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 5, č. 1, leden 1982, s. 1.
Dokument publikován in Listy, roč. 12, č. 2 (květen 1982), s. 25–26.
E1.Počínaje rokem 1982 byly všechny dokumenty Charty podepsané jejími mluvčími průběžně číslovány kvůli přesné evidenci a aby se znemožnilo vydání podvržených dokumentů. V letech 1977–1981 byly texty Charty rozlišovány podle obsahu a určení na dokumenty, prohlášení, sdělení a dopisy. Číslovány byly pouze dokumenty (celkem 29).
E2.Viz D133 (1. 2. 1980) a D142 (26. 4. 1980).
E3.Jména těchto dvaceti signatářů spolu s dalšímu šestnácti byla zveřejněna v dokumentu č. 10/82 (D195 z 5. 3. 1982).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc1
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse