D185

1981, 4. prosinec, Praha. – Dopis velvyslanci SSSR v Praze Alexandru Botvinovi, vyjadřující solidaritu s Andrejem Sacharovem v souvislosti s jeho hladovkou.

S účastí a obdivem sledujeme neúnavné úsilí akademika Andreje Sacharova o obhajobu lidské důstojnosti. Myšlence svobody jako předpokladu lidského společenství a mírového soužití všech se všemi již mnohá léta přináší nevídané osobní oběti. Jestliže dnes Andrej Sacharov nevidí jinou možnost, jak dosáhnout toho, aby odpovědní činitelé SSSR umožnili vycestování jeho snachy za manželem do zahraničí,E1Šlo o spojení rodiny syna Sacharovovy manželky J. Bonnerové a o možnost vycestování Jeleny Bonnerové, která se měla v zahraničí podrobit operaci srdce. O A. D. Sacharovovi viz též D132 a D175. než apelovat na veřejnost vyhlášením neomezené hladovky, pak jde o krajně dramatický spor představitele hnutí za lidská práva a občanské svobody se státem, který jedná v rozporu s ideály, z nichž vznikl a ke kterým se hlásí, i se závazky, které na sebe vzal jako signatář Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách.

Plně rozumíme postoji A. Sacharova, vyjadřujeme mu svou solidaritu a žádáme, aby úřady SSSR urychleně přistoupily k takovému řešení, které by umožnilo spojení rozdělené rodiny a zároveň zabránilo takovému vyvrcholení událostí, na jehož konci by byla tragédie lidského života. Jsme si jisti, že v této věci vyjadřujeme nejen stanovisko signatářů Charty 77, ale mnohem širších vrstev československé společnosti.

Obracíme se na Vás, pane velvyslanče, se žádostí, abyste naše stanovisko tlumočil kompetentním úřadům SSSR.

Václav Malý, prof. MUDr. Bedřich Placák, DrSc., dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77
dr. Ladislav Lis, člen kolektivu mluvčích Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 5 (1981), č. 12, s. 1–2.
E1.Šlo o spojení rodiny syna Sacharovovy manželky J. Bonnerové a o možnost vycestování Jeleny Bonnerové, která se měla v zahraničí podrobit operaci srdce. O A. D. Sacharovovi viz též D132D175.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc12
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse