D181

1981, 15. červenec, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o stupňující se policejní nezákonnosti a fyzickém násilí proti československým občanům.

Již po několikáté jen za poslední uplynulý rok se obracíme k Vám, nejvyššímu zákonodárnému orgánu v zemi.E1Předseda FS ČSSR A. Indra postupoval všechny přípisy Charty 77, které se mu dostaly do rukou, úřední cestou Gustávu Husákovi. Většinou všechny skončily na ministerstvu vnitra. Stupňující se pronásledování řady občanů a nové a tvrdší policejní represe, jimž jsou vystavováni, nás nutí znovu Vás na ně upozornit.

V uplynulém roce, jen od začátku června 1980, bylo nelegálně zadrženo 17 větších skupin osob, kromě desítek jednotlivců. Desítky bytů byly podrobeny policejním prohlídkám. Zvětšuje se počet případů násilí nejbrutálnějšího – bití lidí policií, která má přece občany chránit. Jen těch, kteří se o fyzickém napadení a ztýrání policií nebáli mluvit, je za poslední rok sedm.

Došlo i k tomu, že policie prakticky odmítla pomoc napadenému, ač zavolána, dostavila se až po devíti hodinách, ačkoliv k místu činu měla jen pár set metrů cesty městskými ulicemi.

O každém z těchto případů je podrobný záznam, o každém z těchto porušení zákona byly informovány příslušné orgány, často přímo i Vy.

Nad těmito hrozivými čísly musíme ale konstatovat, že nic nenasvědčuje tomu, že by se jimi kdo zabýval.

V nezákonnostech a dokonce fyzickém násilí přece nelze pokračovat. Žádáme Vás proto s veškerou naléhavostí, abyste se zabývali tak hrubým porušováním zákonů, na něž Vás upozorňujeme. Pokud některé z materiálů nebudete mít k dispozici, předáme Vám je znovu.

Václav Malý, prof. MUDr. B. Placák
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 7, s. 1.
E1.Předseda FS ČSSR A. Indra postupoval všechny přípisy Charty 77, které se mu dostaly do rukou, úřední cestou Gustávu Husákovi. Většinou všechny skončily na ministerstvu vnitra.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den15
Měsíc7
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse