D178

1981, 18. květen, Praha. – Blahopřejný dopis papeži Janu Pavlu II. k 61. narozeninám.

Vaše Excelence, Svatý Otče!

Pozdravujeme Vás jménem Charty 77 – občanského hnutí za zachování zákonnosti a lidských práv v Československu, sdružujícího lidi nevěřící i věřící různých vyznání. Činíme tak ve chvílích, kdy jste dovršil 61 let života, zasvěceného úsilí o duchovní blaho a rozkvět člověčenstva.

Všichni jsme byli dotčeni ranami, jež Vás zasáhly ve chvíli, kdy jste dosvědčoval mezi poutníky z celého světa lásku a touhu po smíření. Je nám líto, že právě Vás tak krutě zasáhla lidská nenávist a zloba.E113. května 1981 byl na papeže spáchán atentát (Mehmet Ali Agca), při němž byl Jan Pavel II. těžce zraněn.

Vážíme si Vašeho životního úsilí o smíření rozeštvaného světa. V úctě k lidské bytosti a ve vzájemné lásce vidíme východisko i k překonání problémů dnešní doby.

Ctíme Vás jako syna bratrského Polska, usilujícího o spravedlivost beze strachu a obětí.

S napětím sledujeme zprávy o Vašem zdravotním stavu. Potřebujeme Vás, potřebuje Vás i Polsko i celý svět.

Přejeme Vám úplné a brzké uzdravení a mnoho sil pro společné úsilí všech lidí dobré vůle. Věřící z našich řad se k tomuto přání připojují svými modlitbami.

MUDr. Bedřich Placák, Václav Malý, dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 6, s. 2.
E1.13. května 1981 byl na papeže spáchán atentát (Mehmet Ali Agca), při němž byl Jan Pavel II. těžce zraněn.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc5
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse