D177

1981, 15. květen, Praha. – Sdělení Charty 77 o policejních akcích a zatčeních v Praze, Brně a Bratislavě ve dnech 6.–12. května v souvislosti se zadržením francouzského karavanu na československých hranicích 27. dubna 1981.

Doplňujeme informaci obsaženou v dopise, který mluvčí Charty 77 odeslali dne 7. 5. 1981 FS ČSSR, ČNR a předsedovi federální vlády ČSSR.E1Viz D174 (7. 5. 1981), D179 (11. 6. 1981).

Ve dnech 6.–12. 5. 1981 zadržela StB v Praze, Brně a Bratislavě asi 30 občanů, většinou signatářů Charty 77. U všech zadržených provedly orgány Státní bezpečnosti podrobné domovní prohlídky, v některých případech i na pracovišti a v rekreačních objektech. Záminkou k této rozsáhlé akci bylo zadržení dvou francouzských státních příslušníků Françoise Anisové a Gillese Thenona na čs. hraničním přechodu dne 27. 4. 1981.E2Viz poznámku k D174.

Do 96 hodin byli propuštěni: Jan Bednář, Jiří Bednář, dr. Zbyněk Fišer, Zina Freundová, Olga Havlová, dr. Jaroslav Mezník, dr. Milan Otáhal, Karel Pecka, Karel Šiktanc, Jan Šimsa, Věra Šťovíčková.

Proti dalším, kteří byli propuštěni, bylo vzneseno obvinění pro trestný čin podvracení republiky podle § 98, odst. 1, 2, písmeno a, b trestního zákona Jsou to: Jiří Hájek, dr. Ivan Havel, Karel Holomek, dr. Jozef Jablonický, dr. Zdeněk Jičínský, Mojmír Klánský.

Obviněni podle téhož paragrafu a vzati do vazby byli: básník Jaromír Hořec, spisovatelka Eva Kantůrková, filozof dr. Miroslav Kusý, novinář Karel Kyncl, historik dr. Ján Mlynárik, bývalý představitel studentského hnutí Jiří Müller, dělník Jan Ruml, novinář Jiří Ruml, dr. Jiřina Šiklová, historik dr. Milan Šimečka.

prof. MUDr. B. Placák, DrSc.
mluvčí Charty 77

Zdroj
 • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 5, s. 4.
Sdělení a komentáře
 • Sdělení VONS č. 250, Trestní stíhání pro podvracení republiky, Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 5, s. 6–7
 • Medek, I.: Dodatek dopisu Charty 77 (HA 18. 5. 1981), ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 10/81 – č. 6
 • K případu Francouzů zatčených v Československu (BBC 19. 5.), tamtéž, RO 11/81-6
 • Činnost VONS v Československu (BBC 26. 5. 1981), tamtéž, RO 12/86-6
 • Tigrid, P.: O podpoře chartistům, tamtéž, RO 13/81
 • Tvrdý zásah proti kritikům čs. režimu, Americké listy, 22. 5. 1981, s. 1
 • Na počátku opět procesy? Londýnské listy, červen 1981, s. 3
 • J.N.: Protesty, tamtéž, s. 3–4
 • Nová dráma v Československu, Naše snahy, roč. 17, č. 4 (červenec–srpen 1981), s. 1
 • Mlynárik, J.: Zpráva o perzekuci čs. intelektuálů, Západ, roč. 8, č. 4 (srpen 1986), s. 21–23
 • Zpráva o rezoluci 45. kongresu Mezinárodního PEN-klubu v Lyonu, v níž se žádá, aby čs. vláda upustila od obvinění osmnácti obžalovaných a propustila je na svobodu, ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-376, 25. 9. 1981.
E1.Viz D174 (7. 5. 1981), D179 (11. 6. 1981).
E2.Viz poznámku k D174.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den15
Měsíc5
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse