D175

1981, 7. květen, Praha. – Blahopřejný dopis Andreji Sacharovovi k 60. narozeninám.

Vážený příteli,

k mnohým gratulantům z celého světa se přidává i občanská iniciativa Charta 77 z ČSSR, usilující již několik let o uplatnění helsinských dohod, které se staly jediným možným východiskem a zárukou respektování lidské individuality, jejíž práva jsou nezadatelná a nedělitelná. Na tomto základě lze teprve budovat a očekávat skutečný mír a klid nejen uvnitř jednotlivých národních a státních společenství, ale i mezi státy s odlišným společenským zřízením.

Už mnoho let sledujeme se zájmem a sympatiemi Váš osobní neohrožený a statečný zápas o důstojné postavení každého jednotlivce ve Vaší vlasti. Důstojnost a pravdivost, s jakou se dovedete ozvat proti jakékoli nespravedlnosti, jsou pro nás inspirující a povzbuzující.

Přejeme Vám k Vašemu životnímu jubileu, aby se nestalo pouze příležitostí k bilancování a vděčnému oceňování Vaší dosavadní záslužné činnosti,E1O A. D. Sacharovovi viz poznámku k D132 (28. 1. 1980). ale zaznělo pro ostatní jako výzva, která ukazuje cestu k smysluplnému životu a jejíž naplňování je jedinou nadějí pro skutečný pokrok.

Přejeme Vám do dalších let též potřebné síly a odhodlání k pokračování v nastoupené cestě.

Václav Malý, prof. MUDr. B. Placák, DrSc., dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 4, č. 5 (16. 4.–15. 5. 1981), s. 3–4.
E1.O A. D. Sacharovovi viz poznámku k D132 (28. 1. 1980).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc5
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse