D174

1981, 7. květen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, České národní radě a předsedovi Federální vlády ČSSR L. Štrougalovi o pronásledování signatářů Charty 77.E127. dubna 1981 byli při přejezdu hranic zadrženi francouzští občané, 24letá Françoise Anis(ová) a 29letý Gilles Thonon, kteří přicestovali karavanem s francouzskou poznávací značkou. Podle zprávy ČTK „tyto osoby v součinnosti s emigrantskými a ideově diverzními centry převážely do Československa ve speciálně upraveném vozidle protistátní tiskové materiály, magnetofonové nahrávky a gramofonové desky, jejichž obsah je namířen proti československému společenskému zřízení… dále větší sumu peněz, instrukce a technické zařízení.“ Karavan byl vypraven Janem Kavanem v rámci dlouhodobých transportů exilové literatury, financovaných Jiřím Pelikánem a Pavlem Tigridem. Zásilka z dubna 1981 obsahovala rozmnožovací stroj, 4000 DM, knihy a časopisy exilových nakladatelství. V souvislosti s touto událostí byla zadržena řada osob z okruhu Charty pro podezření z trestné činnosti podvracení republiky. Zadrženi byli oba dva Francouzi, příslušníci levicového studentského svazu UNEF a Ligy pro lidská práva. Policejní zásah přišel krátce po vydání nového komentáře k trestnímu zákonu, podle něhož pod „podvracení státu“ patřilo „jakékoliv nezákonné zveřejňování a šíření tiskovin, jejichž obsah pomlouvá socialistický systém a stát“. Takový výklad umožňoval, aby byl jakýkoliv dokument, jehož obsah byl kvalifikován jako pomluva či nesprávná informace, pokládán za protistátní. Proto všechna oficiální stanoviska k protestům světové veřejnosti vznášela argument, že jde o kriminální činy. Světová veřejnost byla touto arogancí k závazkům helsinské konference silně pobouřena: 400 předních osobností francouzského uměleckého a vědeckého života podepsalo protestní prohlášení, protesty zaslaly organizace: Federace ligy pro lidská práva, Výbor 5. ledna, Mezinárodní sdružení na obranu umělců (AIDA), Mezinárodní výbor proti represím, Výbor francouzských matematiků, Výbor na obranu svobody v ČSSR aj.

6. května v ranních hodinách provedla StB v Praze domovní prohlídky a zadržela 8 signatářů a přátel Charty 77:

Jana Bednáře, Zbyňka Fišera (Egona Bondyho), prof. Jiřího Hájka, Ivana Havla, Olgu Havlovou, Karla Kyncla, Jana a Jiřího Rumla.

V Brně byli zadrženi tři signatáři Charty 77: Jaroslav Mezník, Jiří Müller a Jan Šimsa.

V odůvodnění generálního prokurátora se uvádí, že vzniklo podezření, že v bytě jmenovaných a v prostorách k bytu přináležejících se nacházejí materiály, které souvisejí s vyšetřovanou trestnou činností nejmenovaných osob, proti nimž bylo zahájeno trestní stíhání dne 27. 4. 1981 pro trestný čin podvracení republiky podle § 98, odst. 1, 2, a, b, trestního zákona

Při domovních prohlídkách StB zabavila osobní poznámky, korespondenci, adresáře, samizdatové knihy a časopisy, materiály Charty 77 a VONS a písemnosti i oficiálně vydané, např. knihu Doznání od Artura Londona a jiné.

Jednání Státní bezpečnosti nás opět přesvědčuje o tom, že jde o pokračování nezákonných zásahů a pronásledování signatářů a přátel Charty 77 s cílem zastrašit ty, kteří se aktivně svou publikační i jinou činností zasazují o uplatňování lidských a občanských práv v ČSSR v souladu s mezinárodními pakty ratifikovanými představiteli čs. státní moci.

I zásahy StB ve dnech 29. 4. až 2. 5. sledují stejný cíl. V této době byli zadrženi na 48 hodin a vyslýcháni bez věcného odůvodnění signatáři Charty 77 dr. Milan Balabán, Zbyněk Benýšek, Vratislav Brabenec, Markéta Němcová, Daniel Kumermann, dr. ing. Jakub Trojan a Jan Wünsch.

Se Zbyňkem Benýškem, Markétou Němcovou a Jakubem Trojanem jednala StB velmi nevybíravě, dopouštěla se i fyzického násilí. Zvlášť zarážející je brutalita, s jakou vyšetřovatelé vynucovali výpovědi od Zbyňka Benýška.

Mluvčí Charty 77 apelují na Vás jako představitele státní moci, abyste netrpěli Státní bezpečnosti uplatňování metod u nás již jednou veřejně odsouzených. Benevolentní postoj k těmto metodám StB vede k nedozírným společenským následkům.

prof. MUDr. Bedřich Placák, DrSc., Václav Malý, dr. Jar. Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis.
Dokument v plném znění
  • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 5, s. 3
  • Listy, roč. 11, č. 6 (listopad 1981), s. 21
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-240 (12. 5. 1981).
Komentář
  • České slovo, roč. 27, č. 6 (červen 1981), s. 1, 3
  • viz též Sdělení VONS č. 250: Trestní stíhání pro podvracení republiky, Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 5, s. 6–7.
E1.27. dubna 1981 byli při přejezdu hranic zadrženi francouzští občané, 24letá Françoise Anis(ová) a 29letý Gilles Thonon, kteří přicestovali karavanem s francouzskou poznávací značkou. Podle zprávy ČTK „tyto osoby v součinnosti s emigrantskými a ideově diverzními centry převážely do Československa ve speciálně upraveném vozidle protistátní tiskové materiály, magnetofonové nahrávky a gramofonové desky, jejichž obsah je namířen proti československému společenskému zřízení… dále větší sumu peněz, instrukce a technické zařízení.“ Karavan byl vypraven Janem Kavanem v rámci dlouhodobých transportů exilové literatury, financovaných Jiřím Pelikánem a Pavlem Tigridem. Zásilka z dubna 1981 obsahovala rozmnožovací stroj, 4000 DM, knihy a časopisy exilových nakladatelství.
V souvislosti s touto událostí byla zadržena řada osob z okruhu Charty pro podezření z trestné činnosti podvracení republiky. Zadrženi byli oba dva Francouzi, příslušníci levicového studentského svazu UNEF a Ligy pro lidská práva. Policejní zásah přišel krátce po vydání nového komentáře k trestnímu zákonu, podle něhož pod „podvracení státu“ patřilo „jakékoliv nezákonné zveřejňování a šíření tiskovin, jejichž obsah pomlouvá socialistický systém a stát“. Takový výklad umožňoval, aby byl jakýkoliv dokument, jehož obsah byl kvalifikován jako pomluva či nesprávná informace, pokládán za protistátní. Proto všechna oficiální stanoviska k protestům světové veřejnosti vznášela argument, že jde o kriminální činy. Světová veřejnost byla touto arogancí k závazkům helsinské konference silně pobouřena: 400 předních osobností francouzského uměleckého a vědeckého života podepsalo protestní prohlášení, protesty zaslaly organizace: Federace ligy pro lidská práva, Výbor 5. ledna, Mezinárodní sdružení na obranu umělců (AIDA), Mezinárodní výbor proti represím, Výbor francouzských matematiků, Výbor na obranu svobody v ČSSR aj.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc5
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse