D172

1981, 20. duben, Praha. – Sdělení o překvalifikaci obvinění Rudolfa Battěka a o zahraničních i domácích žádostech o jeho propuštění.

Mluvčímu Charty 77 ing. Rudolfu Battěkovi, členu VONS, po deseti měsících vazby hrozí vysoký trest odnětí svobody na základě překvalifikování jeho údajné trestné činnosti podle § 98, odst. 1, 2, c, b trestního zákona.E128. 7. 1981 byl R. Battěk odsouzen Městským soudem v Praze k 7 1/2 roku vězení v II. nápravně výchovné skupině. Během jeho nespravedlivého věznění bylo našim státním a justičním orgánům zasláno z domova i zahraničí mnoho osobních i skupinových žádostí o zrušení trestního stíhání a propuštění na svobodu.E2Akce solidarity s R. Battěkem: Naléhavá zpráva pro světovou veřejnost, Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 1; Sdělení VONS č. 227: Mluvčí Charty 77 nadále ve vazbě, tamtéž, č. 2, s. 3; D. Battěková: Dopis prezidentu republiky 14. 1. 1981, tamtéž, s. 5, 6; solidární dopisy s akcí D. Battěkové, tamtéž, s. 6, 7; Ukončení řetězové hladovky za propuštění ing. R. Battěka, tamtéž, č. 4, s. 9–10; Ruml, J.: Dopis komisi pro lidská práva při OSN 8. 2. 1981, tamtéž, s. 10; Němec, D.: Dopis prezidentu republiky 22. 3. 1981, tamtéž, s. 11; Proboštová, D.: Dopis prezidentu republiky 1. 3. 1981, tamtéž, s. 11; Formánek, P.: Sdělení Chartě 77, tamtéž, č. 8, s. 4; Dopis ústřednímu výboru Italské komunistické strany, tamtéž, č. 9, s. 1; viz též Sdělení VONS č. 260: Odsouzení Rudolfa Battěka, tamtéž, s. 5–7; Sdělení VONS č. 275: Odvolací soud s Rudolfem Battěkem, tamtéž, č. 11 (listopad 1981), s. 2–3. Viz též dokumenty D148 (20. 6. 1980), D151 (29. 6. 1980); D157 (13. 10. 1980), D159 (9. 11. 1980), D165, D168 (21. 2. 1981), D172, D180, D289. K této iniciativě se od 18. 1. do 10. 4. 1981 připojili i 32 signatáři Charty 77, kteří své žádosti stvrzovali řetězovou hladovkou, čímž chtěli výrazně zdůraznit naléhavost a závažnost svého nesouhlasu s vězněním Rudolfa Battěka a zároveň tím vyjádřili své solidární ztotožnění se s jeho humánním a občanským úsilím o respektování a prosazování lidských práv v naší zemi.

Statečný postoj Rudolfa Battěka je výzvou, která nadále zůstává úkolem a posláním Charty 77, jež chápe jeho věznění nejen jako jednotlivý nespravedlivý zásah policejních a justičních orgánů vůči soukromé osobě, ale jako akt, který ohrožuje základy pokojného a spravedlivého soužití všech našich občanů.

Václav Malý, prof. MUDr. B. Placák, DrSc., dr. Jar. Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis.
E1.28. 7. 1981 byl R. Battěk odsouzen Městským soudem v Praze k 7 1/2 roku vězení v II. nápravně výchovné skupině.
E2.Akce solidarity s R. Battěkem: Naléhavá zpráva pro světovou veřejnost, Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 1; Sdělení VONS č. 227: Mluvčí Charty 77 nadále ve vazbě, tamtéž, č. 2, s. 3; D. Battěková: Dopis prezidentu republiky 14. 1. 1981, tamtéž, s. 5, 6; solidární dopisy s akcí D. Battěkové, tamtéž, s. 6, 7; Ukončení řetězové hladovky za propuštění ing. R. Battěka, tamtéž, č. 4, s. 9–10; Ruml, J.: Dopis komisi pro lidská práva při OSN 8. 2. 1981, tamtéž, s. 10; Němec, D.: Dopis prezidentu republiky 22. 3. 1981, tamtéž, s. 11; Proboštová, D.: Dopis prezidentu republiky 1. 3. 1981, tamtéž, s. 11; Formánek, P.: Sdělení Chartě 77, tamtéž, č. 8, s. 4; Dopis ústřednímu výboru Italské komunistické strany, tamtéž, č. 9, s. 1; viz též Sdělení VONS č. 260: Odsouzení Rudolfa Battěka, tamtéž, s. 5–7; Sdělení VONS č. 275: Odvolací soud s Rudolfem Battěkem, tamtéž, č. 11 (listopad 1981), s. 2–3.
Viz též dokumenty D148 (20. 6. 1980), D151 (29. 6. 1980); D157 (13. 10. 1980), D159 (9. 11. 1980), D165, D168 (21. 2. 1981), D172, D180, D289.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc4
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse