D171

1981, 9. duben, Praha. – Dopis prezidentu republiky o používání psychického nátlaku orgány StB při výsleších signatářů Charty 77 a o jejich nepodloženém obviňování z výtržností.

[…]E1Adresa dr. Gustáv Husák, prezident ČSSR, Praha – Hrad, napsána vlastnoručně Janem Rumlem.

Pane prezidente,

ve dnech 1. a 2. 4. 1981 Státní bezpečnost bez jakéhokoliv věcného a právně podloženého odůvodnění opět zneužila § 19/7 zákona 40/74 o SNB. V tyto dny bylo předvedeno nebo pozváno k výslechu několik desítek signatářů Charty 77.E21. odbor X. správy SNB připravil v březnu 1981 proti Chartě 77 celostátní bezpečnostní akci s názvem „Izolace“, jejímž cílem bylo „cestou vyvolávání nedůvěry, kompromitací hlavních představitelů, prohlubováním rozporů mezi jednotlivci i skupinami a zanášením dezinformací docílit postupné izolace hlavních exponentů tzv. opozice, především exkomunistů. Tím současně zmařit snahy o internacionalizaci ‚opozice‘ v rámci zemí socialistického společenství“. K dosažení tohoto cíle stanovila StB 10 bodů, mj. systematickou, koordinovanou a nepřetržitou kontrolu mluvčích Charty 77, kolektivu mluvčích a VONS, soustavné narušování jejich schůzek atd. Citováno podle Gruntorád, J.: StB proti Chartě – akce „Izolace“, Listy, roč. 27 (1997), č. 1, s. 91–96. Pod různými záminkami byli na 48 hodin zadrženi Jan Placák, Jana Převratská, Zina Freundová, Vlastimil Třešňák, Tereza Medková, Ondřej Němec, David Němec, Jiří Bednář, Jan Bednář, Vladimír Preisler, Jan Ruml, Petr Taťoun, Zbyněk Benýšek, Tomáš Liška, Jiří Mrázek, M. Brabcová, Jan Zvěřina.

Formálním důvodem k zadržení bylo většinou podezření z výtržnictví podle § 202 trestního zákona, což samo o sobě poukazuje na svévolný výklad trestního zákona orgány Bezpečnosti.

Zadržení byli nesmyslně dotazováni na údajné používání omamných drog v prostředí Charty 77, na krádež psychofarmak v jedné lékárně v Praze 5 a na psaní hanlivých nápisů v Praze 1 a 2. Tyto dotazy byly evidentně kladeny proto, aby byl zachován formální průběh výslechů, při nichž se pracovníci Státní bezpečnosti snažili zastrašit signatáře Charty 77 a vyvíjet na ně psychický nátlak. Je zarážející a zvláště pobuřující, že se v některých případech pracovníci StB uchýlili k vyhrožování, k hrubým až lascivním invektivám. Těchto metod bylo použito vůči ženám – Petrušce Šustrové, Janě Převratské a Zině Freundové.

Kromě urážek vyslechly – spolu s některými jinými zadrženými – příslib zbití v nejbližších dnech a při výsleších naznačovali někteří pracovníci bezpečnosti vůči vyslýchaným fyzické útoky.

Kromě toho byli někteří signatáři Charty 77, jmenovitě prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., prof. dr. Miloš Hájek, doc. dr. Luboš Kohout, prof. dr. Zdeněk Jičínský, vyzváni, aby se v době konání sjezdu KSČ vzdálili z Prahy, jinak se vystavují nebezpečí zadržení.

Pane prezidente, uvedené jednání orgánů StB prohlubuje nedůvěru vůči její činnosti a zpochybňuje proklamované tvrzení, že v naší společnosti požívá každý občan zaručených právních jistot a je chráněn před zneužitím práva.

Zároveň jsou tyto akce v rozporu s ratifikovanými mezinárodními pakty o občanských a politických právech. Žádáme Vás proto, abyste se z moci svého postavení zasadil o nápravu.

Václav Malý, prof. dr. Bedřich Placák, dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Za správnost ručí: Jan Ruml, Kremelská 104, Praha 10E3Dopsáno vlastní rukou Janem Rumlem.

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis.
plné znění
  • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 4, s. 1
  • Listy, roč. 11, č. 3–4 (říjen 1981), s. 14
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-213 (13. 4. 1981).
E1.Adresa dr. Gustáv Husák, prezident ČSSR, Praha – Hrad, napsána vlastnoručně Janem Rumlem.
E2.1. odbor X. správy SNB připravil v březnu 1981 proti Chartě 77 celostátní bezpečnostní akci s názvem „Izolace“, jejímž cílem bylo „cestou vyvolávání nedůvěry, kompromitací hlavních představitelů, prohlubováním rozporů mezi jednotlivci i skupinami a zanášením dezinformací docílit postupné izolace hlavních exponentů tzv. opozice, především exkomunistů. Tím současně zmařit snahy o internacionalizaci ‚opozice‘ v rámci zemí socialistického společenství“. K dosažení tohoto cíle stanovila StB 10 bodů, mj. systematickou, koordinovanou a nepřetržitou kontrolu mluvčích Charty 77, kolektivu mluvčích a VONS, soustavné narušování jejich schůzek atd. Citováno podle Gruntorád, J.: StB proti Chartě – akce „Izolace“, Listy, roč. 27 (1997), č. 1, s. 91–96.
E3.Dopsáno vlastní rukou Janem Rumlem.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc4
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse