D168

1981, 21. únor, Praha. – Sdělení Charty 77 o sborníku dokumentů Případ ing. Rudolfa Battěka.

Mluvčí Charty 77 upozorňují veřejnost na sborník Případ ing. Rudolfa Battěka z února 1981.E1Sborník vydala Čs. exilová sociální demokracie v Curychu pod titulem The Case/Le cas/Der Fall Rudolf Battěk s předmluvou předsedy Čs. sociální demokracie v exilu Viléma Bernarda. Sborník obsahuje překlady dokumentů o perzekuci předního mluvčího nezávislých socialistů. Dokumentaci sestavili Dagmar Battěková, Ladislav Lis a Vendelín Komeda. Sborník byl zaslán Lize pro lidská práva, Amnesty International, UNESCO, madridské Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a ústřednímu výkonnému výboru Čs. sociální demokracie. Průvodní dopis představenstvu Socialistické strany Rakouska z 21. 2. 1981 je uložen v ÚSD, sb. FMV-Ch. Dokumentace o případu R. Battěka in: Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5. V dopisu V. Komedy a J. Vohryzka centrálnímu výkonnému výboru Čs. sociální demokracii v Curychu z 3. 3. 1981 je zdůrazněno, že R. Battěk byl uvězněn také proto, že byl spoluzakladatelem a spoluvydavatelem samizdatu Dialogy. (ČSDS, sb. Charta 77.) Tento soubor dokumentů, podnětů a úvah podrobně popisuje i uvádí do širších souvislostí postih vězněného mluvčího Charty 77 a člena VONS ing. Rudolfa Battěka.

Václav Malý, MUDr. Bedřich Placák
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 3, s. 1.
E1.Sborník vydala Čs. exilová sociální demokracie v Curychu pod titulem The Case/Le cas/Der Fall Rudolf Battěk s předmluvou předsedy Čs. sociální demokracie v exilu Viléma Bernarda. Sborník obsahuje překlady dokumentů o perzekuci předního mluvčího nezávislých socialistů. Dokumentaci sestavili Dagmar Battěková, Ladislav Lis a Vendelín Komeda. Sborník byl zaslán Lize pro lidská práva, Amnesty International, UNESCO, madridské Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a ústřednímu výkonnému výboru Čs. sociální demokracie. Průvodní dopis představenstvu Socialistické strany Rakouska z 21. 2. 1981 je uložen v ÚSD, sb. FMV-Ch.
Dokumentace o případu R. Battěka in: Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5. V dopisu V. Komedy a J. Vohryzka centrálnímu výkonnému výboru Čs. sociální demokracii v Curychu z 3. 3. 1981 je zdůrazněno, že R. Battěk byl uvězněn také proto, že byl spoluzakladatelem a spoluvydavatelem samizdatu Dialogy. (ČSDS, sb. Charta 77.)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den21
Měsíc2
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse