D166

1981, 10. únor, Praha. – Dopis polskému Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR).E1KOR (Komitet obrony robotników) vznikl v létě 1976 jako sdružení nezávislých intelektuálů, později se jeho členové zavázali bránit občanská a lidská práva v Polsku; ve smyslu tohoto poslání přijal KOR na podzim 1977 název Výbor společenské sebeobrany (Komitet samoobrony społecznej – KSS). Běžně se používala pro toto sdružení zkratka KSS-KOR. V čele stál Jacek Kuroń.

Drazí přátelé,

v této chvíli považujeme za svou povinnost vyjádřit solidaritu s Vámi.E2Zhoršování hospodářských poměrů v Polsku, zejména špatné zásobování, vedlo k další rozsáhlé vlně stávkového hnutí. Vláda Jaruzelského začala ustupovat od gdaňských dohod a přikročila k potlačování odborových a lidských práv. Srv. též D64, D65, D66, D78, D119, D154, D161, D163 a dále D187, D189, D214, D217, D259, D260, D290, D310, D319, D333, D391, D436, D485, D531. Spojuje nás společný úkol: spoluvytvářet spravedlivou společnost, v níž zájem obecný je totožný se svobodným rozvíjením schopností každého člověka. Počátek Vaší cesty předznamenal ušlechtilý čin – obrana pronásledovaných dělníků. Svým úsilím jste získali vážnost a přirozenou autoritu v celé polské společnosti. Za hranicemi své země jste pak inspirovali a účinně podpořili mnohé občanské iniciativy.

Tuto Vaši nezištnou, ušlechtilou a statečnou činnost nelze ani znehodnotit pomluvami, ani potlačit násilím. Přejeme Vám, aby nadále nacházela pochopení lidu a napomáhala k uskutečňování humánních cílů.

Václav Malý, dr. Bedřich Placák, dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Libri prohibiti, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 4, č. 3 (6. 2.–12. 3. 1981), s. 1
  • Poselství Charty 77 polskému KOR. In: Listy, roč. 11 (1981), č. 2, s. 29.
E1.KOR (Komitet obrony robotników) vznikl v létě 1976 jako sdružení nezávislých intelektuálů, později se jeho členové zavázali bránit občanská a lidská práva v Polsku; ve smyslu tohoto poslání přijal KOR na podzim 1977 název Výbor společenské sebeobrany (Komitet samoobrony społecznej – KSS). Běžně se používala pro toto sdružení zkratka KSS-KOR. V čele stál Jacek Kuroń.
E2.Zhoršování hospodářských poměrů v Polsku, zejména špatné zásobování, vedlo k další rozsáhlé vlně stávkového hnutí. Vláda Jaruzelského začala ustupovat od gdaňských dohod a přikročila k potlačování odborových a lidských práv. Srv. též D64, D65, D66, D78, D119, D154, D161, D163 a dále D187, D189, D214, D217, D259, D260, D290, D310, D319, D333, D391, D436, D485, D531.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc2
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse