D165

1981, 5. únor, Praha. – Prohlášení Charty 77 k případu vězněného ing. Rudolfa Battěka, zaslané na vědomí prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a ČTK.

[…]E1Rukopisná poznámka: s. Obzina.

Brzy tomu bude osm měsíců ode dne, kdy byl na základě absurdního obvinění uvězněn ing. Rudolf Battěk, mluvčí Charty 77, člen VONS a představitel československých nezávislých demokratických socialistů.E2Viz dokumenty D148 (20. 6. 1980), D151 (29. 6. 1980), D155 (17. 9. 1980), D156 (28. 9. 1980), D157 (13. 10. 1980), D159 (9. 11. 1980), D168 (21. 2. 1981), D172 (20. 4. 1981), D180 (3. 7. 1981), D288 (2. 11. 1984).

Od počátku je zřejmé, že původní obvinění Rudolfa Battěka z napadení veřejného činitele a výtržnictví bylo jen chatrnou záminkou, aby mohl být protiprávně vzat do vazby a vyřazen z veřejného života.

Svůj záměr doznaly československé policejní a justiční orgány nepřímo tím, že obvinění Rudolfa Battěka podle § 155, odst. 1 a § 202, odst. 1 trestního zákona poté, co byl již pátý měsíc ve vazbě, překvalifikovaly na obvinění z ublížení na zdraví (§ 221 trestního zákona) s nejvyšší možnou trestní sankcí jednoho roku vězení. (Podle původního obvinění mohl být odsouzen až ke třem rokům.) Ovšem ani nové obvinění nebylo možno Rudolfu Battěkovi hodnověrně dokázat.

V době, kdy byl údajný trestný čin Rudolfa Battěka překvalifikován, věděla již zainteresovaná světová i československá veřejnost, jak krutým způsobem se s ním ve vězení zachází. Je mu soustavně znemožňován osobní i písemný styk s rodinou, právním zástupcem, nebyl uvolněn z vězení ani na pohřeb svého otce. Podmínky jeho věznění jsou od počátku takové, že vedou ke stálému zhoršování zdravotního stavu. Trpí vysilujícími astmatickými záchvaty a přesto je léčen zcela nedostatečně.

Postup čs. justičních orgánů proti Rudolfu Battěkovi je jedním z nejdrastičtějších případů porušení lidských a občanských práv v Československu v posledních letech. Rudolf Battěk byl zatčen nejen jako mluvčí Charty 77 a člověk nesmírně činorodý a obětavý, ale také proto, že se po zatčení mluvčích Charty 77 a členů VONS v roce 1979 významným způsobem zasloužil o zlepšení pracovních možností a oživení hnutí Charty 77.

Tyto skutečnosti vyvolaly u naší i světové veřejnosti nejrůznější projevy solidarity s Rudolfem Battěkem. Československá justice se ocitla koncem roku 1980 v nezáviděníhodné situaci. Okolnost, že Rudolf Battěk byl držen přes půl roku bez soudu ve vězení, ostře kontrastovala s jeho obviněním z banálního trestného činu, pro nějž by neměl být ani ve vyšetřovací vazbě.

12. 1. 1981 zdůvodnila prokuratura další prodloužení vazby tím, že je současně třeba prošetřit trestný čin podvracení republiky podle § 98, odst. 1 trestního zákona, z něhož byl Rudolf Battěk obviněn již 3. 10. 1979. (Tehdy však na něj vazba uvalena nebyla!) Postup proti němu je výsměchem odpovědných míst jakýmkoliv zákonům, které by hájily byť elementární práva občanů proti svévoli nekontrolované moci.

Československá Státní bezpečnost a justice si pravděpodobně ani neuvědomují, že tak zpochybňují přímo základy řádu, který mají hájit, a jakou škodu tím společnosti působí. Toto nezákonné počínání odpovědných československých ústavních míst v nás vzbuzuje obavu o osud našeho přítele Rudolfa Battěka. Věznění a způsob, jak se proti němu postupuje, je křiklavým porušením lidských a občanských práv a mementem pro všechny.

Žádáme proto nejvyšší ústavní činitele československého státu, aby využili své pravomoci k nápravě bezpráví, které je na Rudolfu Battěkovi pácháno.

Současně žádáme naši i světovou veřejnost, aby naši snahu pomoci ing. Rudolfu Battěkovi nadále účinně podporovala.

Mluvčí Charty 77 <oznamují, že v současné době probíhá rozsáhlá otevřená petiční akce čs. občanů>,E3Text v lomených závorkách je rukou podtržen. kteří se obracejí na ústavní představitele se žádostí o propuštění Rudolfa Battěka na svobodu a zastavení jeho trestního stíhání. Tyto své výzvy stvrzují na sebe řetězově navazujícími třídenními hladovkami.E4Celá věta je rukou podtržena. Tím vyjadřují podporu paní Dagmar Battěkové, jež se po vyčerpání všech možností obrátila dne 14. 1. 1981 na prezidenta republiky a zahájila hladovku.

Na vědomí: Federální shromáždění ČSSR, prezident ČSSR, ČTKE5Ve složce je u dokumentu uložena obálka adresovaná prezidentu republiky se zpáteční adresou V. Komedy.

Václav Malý, MUDr. Bedřich Placák
mluvčí Charty 77
PhDr. Vendelín Komeda za kolektiv mluvčích Charty 77.
Mluvčí Charty 77 R. Battěk, V. Benda, J. Dienstbier t. č. ve vězení.

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. –Strojopis, prvopis s vlastnoručním podpisem V. Komedy.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 2, s. 1–2.
Komentáře
  • ÚSD, sb. RFE, Štěpánek, pol. blok T-124 (16. 1. 1981)
  • K. Jezdinský, pol. blok T-129 (21. 1. 1981)
  • M. Schulz, pol. blok T-132 (24. 1. 1981).
Viz též
  • Sdělení VONS č. 227, Mluvčí Charty 77 R. Battěk nadále ve vazbě. In Informace o Chartě 77, roč. 4, č. 2, s. 3
  • Dopis Dagmar Battěkové prezidentu republiky, tamtéž, s. 5
  • L. Lis, V. Komeda, M. Hromádková, V. Malý, M. Rejchrt: z dopisů prezidentu republiky, předsedovi vlády ČSSR a předsedovi ČNR. Tamtéž, s. 6
  • Sdělení VONS č. 260: Odsouzení R. Battěka. Tamtéž, č. 9. s. 5.
E1.Rukopisná poznámka: s. Obzina.
E2.Viz dokumenty D148 (20. 6. 1980), D151 (29. 6. 1980), D155 (17. 9. 1980), D156 (28. 9. 1980), D157 (13. 10. 1980), D159 (9. 11. 1980), D168 (21. 2. 1981), D172 (20. 4. 1981), D180 (3. 7. 1981), D288 (2. 11. 1984).
E3.Text v lomených závorkách je rukou podtržen.
E4.Celá věta je rukou podtržena.
E5.Ve složce je u dokumentu uložena obálka adresovaná prezidentu republiky se zpáteční adresou V. Komedy.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc2
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse