D163

1980, 23. prosinec, Praha. – Dopis Vojenské generální prokuratuře, protestující proti policejní akci v bytě Anny Šabatové a proti použití fyzického násilí při výslechu Václava Malého.

Pane prokurátore,

dne 10. 12. 1980 ve 21.15 hod. vtrhla do bytu Anny Šabatové, manželky vězněného Petra Uhla, v Anglické ulici č. 8, Praha 2, skupina příslušníků StB doprovázená dvěma uniformovanými příslušníky VB. Policisté vnikli do kuchyně, kde sedělo u čaje šest přátel Anny Šabatové. Příslušníci StB převrhli odpadkový koš a vzniklý nepořádek pohotově vyfotografovali. Též fotografovali všechny přítomné a papíry ležící na stole. Hrubým způsobem vynucovali předložení občanských průkazů a na dotazy, zda mají oprávnění ke vstupu do bytu a k domovní prohlídce a z jakého důvodu zasahují, ostentativně neodpovídali. Někteří z přítomných byli nuceni ukázat a vyndat obsah svých tašek. Policisté k vyňatým písemnostem z tašek přiložili občanské průkazy a vše vyfotografovali na kuchyňském stole. Poté odváděli přítomné přes jejich protesty do připravených vozů a odváželi je do Bartolomějské ulice č. 2: Jarmilu Bělíkovou, JUDr. Josefa Danisze, Zinu Freundovou, dr. Martina Hyblera, Václava Malého, Věru Vránovou a Annu Šabatovou, která byla odvedena jako poslední. Policisté však setrvali ještě v bytě a sebrali různé písemnosti (mj. poslední dopis Petra Uhla z vězení) a knihy, které našli na stolech a na skříních. Shodili též skříňku na léky a některé léky rozbili. Předvedení občané museli stát v koutech vstupní haly budovy Správy SNB a asi jednu hodinu čekat na své vyšetřovatele. Předmětem výslechů a důvodem pozdějšího zadržení na 48 hodin bylo údajné podezření z trestného činu pobuřování podle § 100 trestního zákona a údajné užívání drog v bytě Anny Šabatové. Anna Šabatová byla po hodinovém výslechu propuštěna (je matkou dvou malých dětí, které zůstaly mezitím doma samy!). Po půlnoci byl ještě ze svého bytu předveden Ladislav Lis a z bytu Anny Šabatové katolický kněz František Lízna, kam přišel v době, kdy už byla uvnitř policie. Oba byli zadrženi na 48 hodin.

Ve čtvrtek 11. 12. 1980 při odpoledním výslechu fyzicky napadli dva vyšetřovatelé katolického kněze Václava Malého. Bili jej do slabin, žaludku, žeber, dolní čelisti a nosu a přestali teprve ve chvíli, kdy začal Václav Malý krvácet. Kromě jiných urážek vyslechl Václav Malý z úst příslušníků StB, že je „zkurvenej jako Wojtyla“.E1O fyzickém a psychickém násilí páchaném příslušníky StB při výslechu Václava Malého srv. jeho dopis Vojenské generální prokuratuře in: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 8.

V pátek 12. 12. 1980 byli všichni zadržení po 48 hodinách propuštěni. Václav Malý byl propuštěn až po 50 hodinách.

Žádáme Vás, abyste přešetřil nezákonný postup příslušníků SNB, kteří zneužívají své pravomoci k brutálnímu zastrašování čs. občanů.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt, mluvčí Charty 77
za Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných Anna Šabatová
Vyřizuje Anna Šabatová, Anglická 8, Praha 2

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 2–3.
E1.O fyzickém a psychickém násilí páchaném příslušníky StB při výslechu Václava Malého srv. jeho dopis Vojenské generální prokuratuře in: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 8.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc12
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse