D160

1980, 10. listopad, Praha. – Telegram Charty 77 konferenci signatářů Závěrečného aktu KBSE v Madridu.

Zdravíme konferenci signatářů Závěrečného aktu KBSE v Madridu.E1Madridská konference byla zahájena 11. listopadu 1980 za účasti zástupců 35 signatářských států konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách roku 1975 jako následná schůzka. Hlavním úkolem konference bylo analyzovat plnění helsinského Závěrečného aktu a nalézt způsoby, jak dále rozvíjet bezpečnost a spolupráci mezi evropskými zeměmi a řešit názorové rozdíly mezi Západem a Východem. Původně měla trvat do března 1981. Pro nemožnost dohody, způsobenou obstrukcemi sovětského delegáta, byla konference v roce 1981 dvakrát přerušena a znovu zahájena až 27. října 1981. Skončila 9. září 1983. Delegátům připravované konference zaslali V. Havel, J. Dienstbier a Václav Benda dopis z vězení v Heřmanicích, v němž navrhli, aby signatáři Závěrečného aktu KBSE byli povinni předložit v Madridu seznamy svých politických vězňů a aby byla na konferenci ustavena komise, pověřená zkoumáním jejich případů. Dopis z vězení konferenci v Madridu zveřejnily Listy, roč. 10 (1980), č. 6, s. 65; též ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-146 (7. února 1981). 18. listopadu zaslala do Madridu telegram Otka Bednářová s žádostí o pomoc politickým vězňům a s poděkováním za projevy solidarity (tamtéž, T-67, 20. 11. 1980; Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 16, s. 9. K průběhu madridské konference přispěli i čeští a slovenští emigranti. Čs. národní sdružení v Kanadě připravilo podklady k jednání pro kanadskou vládu – Memorandum o perzekvování hnutí za občanská a politická práva v Československu, které rozeslalo všem představitelům účastnických států. Své memorandum zaslala všem státům madridské konference také Rada svobodného Československa. Vedle čs. oficiálního delegáta se madridské schůzky zúčastnili Jiří Lederer, Jiří Pelikán, Pavel Tigrid a Zdeněk Hejzlar, kteří promluvili na tiskové konferenci, kterou uspořádal španělský výbor na podporu Charty 77. Očekáváme, že toto setkání přispěje k míru a dorozumění mezi národy i k odpovědnosti a svobodnému životu všech občanů zúčastněných států. K dosažení těchto cílů přejeme Vašemu jednání plný zdear.

Marie Hromádková, mluvčí Charty 77
prof. dr. Miroslav Kusý, člen kolektivu mluvčích Charty 77
Miloš Rejchrt, mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 10, s. 2.
Komentáře
  • Hájek, Jiří: Co můžeme čekat od Madridu. In: Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 29–31
  • Charta? Madrid? In: Národní politika, březen 1980
  • Nový domov, roč. 31, č. 6, 18. 12. 1980
  • Madrid. In: Tamtéž, roč. 32, 9. 7. 1981
  • Americké listy, 28. listopadu 1980
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-32 (6. 11. 1980), T-67 (20. 11. 1980), T-72 (25. 11. 1980), T-78 (1. 12. 1980).
E1.Madridská konference byla zahájena 11. listopadu 1980 za účasti zástupců 35 signatářských států konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách roku 1975 jako následná schůzka. Hlavním úkolem konference bylo analyzovat plnění helsinského Závěrečného aktu a nalézt způsoby, jak dále rozvíjet bezpečnost a spolupráci mezi evropskými zeměmi a řešit názorové rozdíly mezi Západem a Východem. Původně měla trvat do března 1981. Pro nemožnost dohody, způsobenou obstrukcemi sovětského delegáta, byla konference v roce 1981 dvakrát přerušena a znovu zahájena až 27. října 1981. Skončila 9. září 1983.
Delegátům připravované konference zaslali V. Havel, J. Dienstbier a Václav Benda dopis z vězení v Heřmanicích, v němž navrhli, aby signatáři Závěrečného aktu KBSE byli povinni předložit v Madridu seznamy svých politických vězňů a aby byla na konferenci ustavena komise, pověřená zkoumáním jejich případů. Dopis z vězení konferenci v Madridu zveřejnily Listy, roč. 10 (1980), č. 6, s. 65; též ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-146 (7. února 1981). 18. listopadu zaslala do Madridu telegram Otka Bednářová s žádostí o pomoc politickým vězňům a s poděkováním za projevy solidarity (tamtéž, T-67, 20. 11. 1980; Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 16, s. 9.
K průběhu madridské konference přispěli i čeští a slovenští emigranti. Čs. národní sdružení v Kanadě připravilo podklady k jednání pro kanadskou vládu – Memorandum o perzekvování hnutí za občanská a politická práva v Československu, které rozeslalo všem představitelům účastnických států. Své memorandum zaslala všem státům madridské konference také Rada svobodného Československa.
Vedle čs. oficiálního delegáta se madridské schůzky zúčastnili Jiří Lederer, Jiří Pelikán, Pavel Tigrid a Zdeněk Hejzlar, kteří promluvili na tiskové konferenci, kterou uspořádal španělský výbor na podporu Charty 77.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc11
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse