D157

1980, 13. říjen, Praha. – Dopis Amnesty International se sídlem v Londýně, žádající o pomoc pro vězněného Rudolfa Battěka.

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s výzvou o pomoc mluvčímu Charty 77 a členu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných ing. Rudolfu Battěkovi.E1O pomoc R. Battěkovi požádalo představenstvo exilové sociální demokracie všechny strany Socialistické internacionály. Nezávislí socialisté v Československu zaslali materiál o R. Battěkovi Socialistické internacionále a představenstvu Socialistické strany Rakouska. Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5, s. 23–27.

Ing. Rudolf Battěk je povoláním sociolog. V roce 1968 byl poslancem České národní rady, posledních osm let pracuje jako čistič výloh. Od roku 1968 byl již dvakrát vězněn (1969–1970 a 1971–1973) za údajné podvracení republiky podle § 98/1 trestního zákona. Tentýž trestný čin je podkladem trestního stíhání, které bylo proti ing. Battěkovi zahájeno v roce 1979 jako proti členu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Pro svou občanskou angažovanost byl ing. R. Battěk v poslední době různým způsobem šikanován, nejednou byl bezpečnostními orgány zadržen, a to i na více dní.E2Srv. AMV, V-40825 MV, VONS, ČVS-8/120-79, sv. 1.. Nyní je ing. R. Battěk vězněn ve vyšetřovací vazbě v Praze 6 – Ruzyni. Okolnosti, za kterých byl ing. R. Battěk tentokrát zadržen, zůstávají nejasné a i jejich oficiální popis se různí, ev. časem mění. Ing. R. Battěk se dostavil na místní oddělení Veřejné bezpečnosti v záležitosti svého auta, které mu bylo několik dní předtím odcizeno (krátce poté, co mu bylo úmyslně poškozeno, obojí neznámým pachatelem). Když ing. R. Battěk chtěl z úřadovny Veřejné bezpečnosti odejít, protože k jednání o odcizeném vozidle stále nedocházelo, byl před budovou místního oddělení VB na chodníku příslušníkem VB donucován, aby neodcházel domů, ač nebylo žádného důvodu, proč by měl dobrovolně a ve svém zájmu dostavivší se ing. R. Battěk v místnostech VB setrvávat. Při zákroku příslušníka VB se ing. R. Battěk měl dopustit napadení veřejného činitele tím, že příslušníka VB udeřil do čela a srazil mu čepici. Toto obvinění a obvinění z výtržnictví však bylo v průběhu vyšetřování staženo a překvalifikováno na trestný čin ublížení na zdraví podle § 221/1 trestního zákona. Podkladem pro nynější obvinění je to, že podle lékařské zprávy byl dotyčný příslušník VB po incidentu 14 dní hospitalizován s otřesem mozku a poté ještě týden práce neschopen, ač i podle policejní verze údajně napadený příslušník VB odvedl ing. Rudolfa Battěka zpět do úřadovny VB, byl tedy schopen aktivity, kterou těžká komoce vylučuje. Způsob jednání, připisovaný ing. R. Battěkovi, odporuje tomu, jak incident líčí sám ing. R. Battěk, protiřečí všemu, co o něm víme a jak ho známe, a co on jako důsledný stoupenec zákonnosti a člověk bytostně mírný hlásá a koná.

Ve vyšetřovací vazbě je ing. R. Battěk držen od 14. 6. 1980.E3Viz D148 (20. 6. 1980). Do 14. 9. mu byla vazba prodloužena prokurátorem (rozhodnutí o prodloužení vazby však neobdržel právní zástupce ing. R. Battěka, takže se proti němu nemohl odvolat), od uvedeného data je ing. R. Battěk vězněn bez rozhodnutí prokurátora o prodloužení vazby, tedy protiprávně. Na nezákonnost věznění ing. R. Battěka byly kompetentní čs. orgány několikrát upozorněny a obdržely řadu žádostí čs. občanů o propuštění ing. Battěka a zastavení trestního stíhání proti němu.E4Viz D151 (29. 6. 1980), též D159 (9. 11. 1980). Např. 20. 9. 1980 upozornila manželka ing. R. Battěka prokuraturu na to, že vazba nebyla zákonně prodloužena. Prokuratura odpověděla, že odeslala upozornění náčelníkovi věznice č. 1 v Praze 6 – Ruzyni „s pokynem vyšetřit zdravotní stav Vašeho manžela. Po doručení výsledku vyšetření bude zvážen další postup.“

Dne 2. 10. 1980 zemřel otec ing. R. Battěka. Pohřeb se konal 8. 10. 1980. Žádost o umožnění účasti ing. R. Battěka na pohřbu vlastního otce byla zamítnuta, neboť prý není důvodu k přerušení vazby.

Případ ing. R. Battěka je o to naléhavější, že jeho zdraví je podlomené a vazební podmínky je ohrožují trvalými následky. Chronické zdravotní potíže ing. R. Battěka v průběhu posledního roku zesílily po dvou zákrocích bezpečnostních orgánů proti němu; ing. Battěk byl vyvezen několik desítek kilometrů za Prahu v chladném počasí, nedostatečně oblečen, byl v noci vysazen do neznámé krajiny. Ing. R. Battěk dlouhodobě trpí astmatickými záchvaty alergického původu a na základě tohoto nálezu byl i hospitalizován. Jeho potíže se ve vazbě soustavně zhoršují, neboť poloha vleže vyvolává astmatické záchvaty, proto ing. Battěk tráví noci vsedě; následným prochladnutím se jeho stav opět zhoršuje. V dopisech ing. Battěk doznává, že se cítí velmi špatně a celkově vyčerpán.

Navzdory absurdnímu obvinění (a vlastně právě pro toto obvinění) je nutno považovat ing. R. Battěka za politického vězně. Jeho zdravotní stav je alarmující, přesto je ing. Battěk držen ve vazbě bez patřičného prodloužení vazby příslušným orgánem, a to pro údajný trestný čin, který čs. trestní zákon postihuje maximálně jedním rokem odnětí svobody.

V situaci, kdy čs. orgány mající za povinnost dbát na dodržování zákonnosti neodpovídají na podněty signatářů Charty 77 a jiných občanů, případně na ně odpovídají zcela mimo věc, obracíme se na Vás, abyste vlivem své autority napomohli k propuštění ing. Rudolfa Battěka z vězení.

S díkem za podporu již prokázanou a s přáním zdaru Vaší úctyhodné práci

Miloš Rejchrt, Marie Hromádková
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 14, s. 3–4.
Krácený text
  • Americké listy, 21. listopadu 1980.
Komentář
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-31 (15. 1. 1980), T-41 (25. 10. 1980).
E1.O pomoc R. Battěkovi požádalo představenstvo exilové sociální demokracie všechny strany Socialistické internacionály. Nezávislí socialisté v Československu zaslali materiál o R. Battěkovi Socialistické internacionále a představenstvu Socialistické strany Rakouska. Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5, s. 23–27.
E2.Srv. AMV, V-40825 MV, VONS, ČVS-8/120-79, sv. 1..
E3.Viz D148 (20. 6. 1980).
E4.Viz D151 (29. 6. 1980), též D159 (9. 11. 1980).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc10
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse