D156

1980, 28. září, Praha. – Dopis prezidentu republiky o policejních represích vůči signatářům Charty 77 a členům VONS.

Pane prezidente,

v poslední době značně zesílily nezákonné represivní akce čs. bezpečnostních orgánů proti občanům, kteří se podílejí na činnosti občanské iniciativy Charta 77 nebo Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, člena Mezinárodní federace pro lidská práva.

Dne 29. 8. 1980 byli předvedeni k výslechům mluvčí Charty 77 Marie HromádkováE1Průběh výslechu popsala M. Hromádková ve fejetonu Jak jsem se měla na Barťáku. ČSDS, sb. Charta 77. a Miloš Rejchrt a dotazováni na okolnosti týkající se pozdravného dopisu, který poslali dělníkům v Gdaňsku.E2Viz D154 (24. 8. 1980). Mezi jiným vyslechli varování před jakoukoliv další činností v Chartě 77, kterou bezpečnostní orgány nahlížejí jako ilegální organizaci. Oba mluvčí byli drženi 48 hodin v cele předběžného zadržení za údajné výtržnictví a podezření z poškozování zájmů republiky v zahraničí.

V týdnu od 8. do 14. 9. byla bezpečnostními orgány předvedena a držena v cele předběžného zadržení, opět pro údajné výtržnictví, narušování veřejného pořádku, eventuálně pro souběžné podezření z podvracení republiky či poškozování zájmů republiky v cizině řada československých občanů, většinou bývalých funkcionářů a členů KSČ, mezi nimi i mluvčí Charty 77. Předmětem výslechu byl hlavně dopis, který tou dobou byl ve stadiu příprav a jímž se na Vás Charta 77 obrací se stanoviskem ke schůzce účastníků konference o evropské bezpečnosti a spolupráci v Madridu. Dopis Vám byl 17. 9. t. r. odeslán, můžete tedy sám posoudit, zda narušuje veřejný pořádek, podvrací republiku, či zda je konstruktivním podnětem, který čs. občané v rámci svého práva podávají čelnému představiteli státu.E3Viz D155 (17. 9. 1980).

Dne 21. září 1980 znemožnily bezpečnostní orgány sejití členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, z nichž několik opět zadržely na 48 hodin. Při výsleších použili příslušníci Bezpečnosti i fyzického násilí.

Zřejmě v souvislosti s touto skutečností je i to, že mluvčí Charty 77 inženýr Rudolf Battěk je od června stále držen ve vazbě, ač mu nebyla prokurátorem prodloužena. Ing. Rudolf Battěk je chronicky nemocen a jeho zdravotní stav je v poslední době vážný.E4Viz D148 (20. 6. 1980), D151 (29. 6. 1980) a D157 (13. 10. 1980).

Ke všem uvedeným skutečnostem jsme ochotni dodat podrobné a doložené informace.

Znovu podotýkáme, že cílem Charty 77 je zachovávání zákonnosti, respekt k právům člověka a občana, jak jsou formulovány v čs. ústavě v zákonu 120/76 Sb. Naším zájmem je konstruktivní a pokojné řešení existujících problémů a krizových situací. Nepochybujeme, že cíle i činnost Charty 77 jsou skromným, leč reálným příspěvkem k uvolňování mezinárodního napětí, k dorozumění a přátelství mezi národy.

Vyslovujeme otázku, zda stupňující se okázalé represe vůči signatářům Charty 77 v době příprav na konferenci v Madridu nejsou pokusem zvrátit proces uvolňování napětí a bojkotovat úsilí nejen Charty 77, ale všech, kteří v uvolňování napětí vidí jediné východisko ze současné vnitropolitické i mezinárodní situace.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Libri prohibiti, archiv VONS. – Strojopis, průpis.
Dokument v plném znění
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 14, s. 2.
E1.Průběh výslechu popsala M. Hromádková ve fejetonu Jak jsem se měla na Barťáku. ČSDS, sb. Charta 77.
E2.Viz D154 (24. 8. 1980).
E3.Viz D155 (17. 9. 1980).
E4.Viz D148 (20. 6. 1980), D151 (29. 6. 1980) a D157 (13. 10. 1980).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den28
Měsíc9
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse