D154

1980, 24. srpen,E1V znění dokumentu v býv. archivu RFE (kopie v ČSDS, sb. Charta 77) je uvedeno datum 28. srpna. V anotovaném seznamu dokumentů v knize Charta 77. 1977–1989 a v Informacích o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 12, s. 4, se uvádí pouze „srpen“. Praha. – Dopis Sdruženému stávkovému výboru v Leninových loděnicích v Gdaňsku.E2Pod tlakem akutních hospodářských obtíží a represí proti demokratické opozici propukla v létě 1980 v gdaňských loděnicích stávka, do jejíhož čela se postavil Mezipodnikový stávkový výbor, který ve 21 bodech formuloval dělnické požadavky. Viz Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 12, s. 5; Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5, s. 70–79; Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 9–12. Gdaňská stávka vedla k založení Solidarity, k níž se přihlásilo na 10 milionů Poláků. Poprvé v historii komunistických zemí donutili dělníci vládu k jednání o svých právech. 13. 12. 1981 však vláda použila vůči dělnictvu násilí, vyhlásila výjimečný stav a v roce 1983 Solidaritu rozpustila. Viz též D161, D162, D166, D187, D189, D214, D217, D259, D260, D290, D310, D319.

Vážení přátelé,

se zájmem a pohnutím sledujeme Váš zápas o svobodný a důstojný život.

Požadavky, které vyslovujete, zvláště propuštění politických vězňů, dodržování svobody slova a práva na zakládání nezávislých odborových organizací, jsou totožné s naším úsilím.

Věříme, že Vaše vytrvalost, rozvaha a smysl pro odpovědné občanství přinesou kladné výsledky nejen Vám a celému polskému národu, ale posílí také autoritu lidských práv na celém světě.

Marie Hromádková, Miloš RejchrtE3V souvislosti s tímto dokumentem byli oba mluvčí zadrženi pracovníky StB.
mluvčí Charty 77

Na vědomí: Velvyslanectví PLR, Praha

Zdroj
 • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Dokument v plném znění
 • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 12, s. 4
 • Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 69
 • Londýnské listy, září 1980, s. 6
 • Právo lidu, roč. 83 (1980), č. 4, s. 2.
Komentáře
 • RFE, pol. blok S-1182 (30. 8. 1980)
 • Vohryzek Jindřich: Polské léto a podzim. In: Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5, s. 87–94
 • Suk, Jaroslav: Vliv polských událostí na Československo. In: Informační materiály, roč. 39/40 (listopad 1981), s. 21–36
 • Pelikán, J.: Polské léto. In: Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 1–8
 • Poláci a my I–III. Tamtéž, č. 5, s. 12–14, č. 6, s. 14–16, roč. 11, č. 1, s. 8–9
 • Anketa o Polsku. Tamtéž, č. 6, s. 13–14
 • Mlynář, Zdeněk: Co s polskou nákazou v sovětském bloku. Tamtéž, s. 16–18
 • Reiman, Michal: Polsko a úloha dělnického hnutí. Tamtéž, s. 19–20
 • Smolar, A.: Úloha polské opozice. Tamtéž, s. 21–22
 • Lederer, J.: Polsko řeší neřešitelné. Tamtéž, roč. 11, č. 1, s. 1–6
 • Michnik, A.: Pokus o bilanci. Tamtéž, č. 6, s. 4–5
 • Polsko 80. In: Informační materiály, č. 36 (září 1980)
 • Forum, září 1980, celé číslo.
Komentář v oficiálním čs. tisku
 • Douděra, K.: Oč jde komu v Polsku. Rudé právo, 4. 12. 1981, s. 7.
E1.V znění dokumentu v býv. archivu RFE (kopie v ČSDS, sb. Charta 77) je uvedeno datum 28. srpna. V anotovaném seznamu dokumentů v knize Charta 77. 1977–1989 a v Informacích o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 12, s. 4, se uvádí pouze „srpen“.
E2.Pod tlakem akutních hospodářských obtíží a represí proti demokratické opozici propukla v létě 1980 v gdaňských loděnicích stávka, do jejíhož čela se postavil Mezipodnikový stávkový výbor, který ve 21 bodech formuloval dělnické požadavky. Viz Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 12, s. 5; Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5, s. 70–79; Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 9–12. Gdaňská stávka vedla k založení Solidarity, k níž se přihlásilo na 10 milionů Poláků. Poprvé v historii komunistických zemí donutili dělníci vládu k jednání o svých právech. 13. 12. 1981 však vláda použila vůči dělnictvu násilí, vyhlásila výjimečný stav a v roce 1983 Solidaritu rozpustila. Viz též D161, D162, D166, D187, D189, D214, D217, D259, D260, D290, D310, D319.
E3.V souvislosti s tímto dokumentem byli oba mluvčí zadrženi pracovníky StB.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den24
Měsíc8
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse