D153

1980, srpen,E1V předloze není uvedeno plné datum, v časopise Listy je dokument datován 20. srpna 1980. Praha. – Dopis účastníkům shromáždění solidarity s čs. lidem ve Skandinávii.

Jménem občanské iniciativy Charta 77 zdravíme Vaše shromáždění.E2Ve Stockholmu, Kodani a Oslu se konaly ve výročních dnech sovětské okupace Československa konference, shromáždění a semináře, které podpořily čs. občanské aktivity.

Přijímáme Váš angažovaný zájem o dění v naší zemi jako projev sympatií s čs. lidem.

Jsme spolu s Vámi přesvědčeni, že úsilí o prosazení zásad vyjádřených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v mezinárodních paktech o lidských, občanských a sociálních právech, vtělených do Závěrečného aktu helsinské konference, je věcí nejen jednotlivých vlád, nýbrž i nezávislých občanských iniciativ a všech lidí dobré vůle.

Věříme, že mezinárodní solidarita může napomoci k tomu, aby ti, kdo přistupují k úsilí o respektování lidských práv s nedůvěrou a vidí v něm ohrožení svých mocenských pozic, je nakonec přijali jako věc nejen obecně prospěšnou, ale přímo nezbytnou pro harmonický život každé společnosti a pro trvalé mezinárodní soužití.

Děkujeme Vám za Vaši podporu, a to i jménem těch, kteří se pro svou občanskou aktivitu ocitli ve vězení, jako například Bednářová Otka, ing. Rudolf Battěk, dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, dr. Jaroslav Šabata, Karel Soukup, Petr Cibulka, Jan Zmatlík, Jaromír Šavrda, Albert Černý.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3, (1980) č. 12, s. 3.
Plné znění dokumentu s komentářem
  • Charta 77 ve Skandinávii. In: Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 70.
E1.V předloze není uvedeno plné datum, v časopise Listy je dokument datován 20. srpna 1980.
E2.Ve Stockholmu, Kodani a Oslu se konaly ve výročních dnech sovětské okupace Československa konference, shromáždění a semináře, které podpořily čs. občanské aktivity.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc8
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse